Voisitteko lisätä tänne uuden alueen: "Vihreä elämäntapa"

“Vihreä elämäntapa” alueelle voisi kirjoittaa

  • Omista teoista, tavoista ja arjessa toimivien ekologisten ympyröiden ratkaisuista, mitkä ympäristön terveyttä edistäen parantavat elämän laatua.

  • Kokeilluista vaihtoehdoista, millä voidaan jouduttaa ihmisen siirtymistä osaksi tervettä ekosysteemiä, ja virheistä, jotta niistä voivat muutkin ottaa opiksi.

“Vihreä elämäntapa” alue yhdistäisi pienet, ekologista kestävyyttä janoavat kuplat. Sieltä löytäisi toimivia käytäntöjä ja kokemukseen perustuvaa tietoa, sekä linkkejä perusteellisemman tiedon pariin.

Kirjoituksista piirtyisi kartta, minkä avulla jokainen voi löytää tien saastuttamattomaan elämäntapaan, ja lahjoittaa jälkikasvulleen tulevaisuuden, missä ilma ja vesistöt ovat puhtaita, maaperä hedelmällistä, ja ihmiset tietoisia tekojensa vuorovaikutuksesta luonnon ja luonnonvoimien kanssa.

4 Likes

Tämän foorumin aluejako on pahasti kesken, suuntaa on haettu ja alettukin löytämään tässä toisessa ketjussa:

Linkkaan tämän ehdotuksen muistiin kyseiseen ketjuun.