Vihreiden tietopoliittinen verkosto

Tietoyhteiskuntatyöryhmän 2019-2021 ponsi tietopoliittisen ohjelman seurannasta

Ponsi hyväksyttiin valtuuskunnan kokouksessa 5/2021, verkostoa ei ole vielä perustettu

Ehdotamme, että tietopoliittisen ohjelman ajantasaisuus tarkistetaan valtuustokaudella 2023-2025 ja uusi ohjelma tehdään sitä seuraavalla valtuustokaudella 2025-2027.

Ehdotamme, että tietopoliittisen ohjelman 2021 hyväksymisen jälkeen nimetään tietopolitiikan seurantaryhmä. Seurantatyöryhmän jäsenet valitaan normaaliin tapaan Vihreiden työryhmien nimittämisen yhteydessä.

Seurantaryhmän tehtävänä on käynnistää avoin vihreiden tietopoliittinen verkosto ja fasilitoida sen toimintaa niin, että tietopoliittinen osaaminen kasvaa verkostossa ja tietopoliittisen ohjelman eri aihealueita voidaan seurata kattavasti.

Seurantaryhmää laajempi verkosto on tarpeellinen ohjelman laaja-alaisuuden sekä aihepiirin nopeasti muuttuvan luonteen takia. Samalla hyvin fasilitoitu verkosto tarjoaa luontevan osallistumiskanavan sellaisia toimijoille, jotka eivät voi tai halua sitoutua työryhmätyöskentelyyn.

Tietopoliittinen verkosto olisi kokeilu erilaisesta ohjelman seurantamallista ja poliittisen keskustelun järjestämistavasta. Tavoitteena on, että kun tietopoliittista ohjelmaa aikanaan uudistetaan, niin puolueen sisälle on syntynyt paljon aihepiirin osaamista ja uudistustyö on suoraviivaista. Vain osaamisen kautta Vihreät voivat olla relevantti keskustelija tietopolitiikassa.

1 Like