Vihreiden suurin tabu

Vihreiden suurin tabu on ympäristönsuojelullisten ratkaisujen etsiminen kulutuksen alas ajamisesta, globaalista niukkuudesta ja ihmisten ja tavaroiden liikkeen lopettamisesta.

Jäsenistössä kulutuskulttuurikritiikille ja globalismin vastaisuudelle on jonkin verran tukea, mutta puolueen näkyvät poliitikot eivät päästä viestiä esiin.

Kun rupesin miettimään, tämä on perussyy, miksi minun on vaikea äänestää vihreitä. En tahdo äänestää vaihtoehtoja, jotka perustuvat uskoon myönteisestä kehityksestä, vaan äänestän tai jätän äänestämättä sen perusteella, mitä ratkaisukeinoja puolue esittää nykytilanteeseen. Ratkaisuja ei voi aina siirtää tulevaisuuteen.

Vihreiden kuuluvin viesti on se, että oikeudenmukaista hyvinvointia kaikille ja kaikkialle maailmaa ja kansat kohdatkoot. Tuohon päälle sitten yritetään ympätä ympäristöaate, mutta yritykseksihän se jää, koska kaksi enimmäistä tavoitetta sotii pahasti viimeistä vastaan.

Tämä on todellakin mielestäni tabu, asia, jota puolue ei avoimesti ja dialogisesti näkyvästi käsittele. Siitä halutaan vaieta. Sitä ei tahdota ratkaisuvaihtoehtojen joukkoon, vaikka se on ainoa todellinen ratkaisu.

Olisiko syy samaa sukua kuin se että et uskalla näistä puhua omalla nimelläsi?

Jos haluaa muuttaa näin suuria linjoja, täytyy paineen siihen tulla kansasta. Overtonin ikkunaa ei voi kovin paljon puolueena muuttaa.

Miksi asioista pitäisi kirjoittaa omalla nimellä? Oman nimen käyttö heikentää aina demokratiaa. Nimien esiin vaatiminen on täysin suoraa demokratiavastaisuutta, koska nimen käyttö altistaa ihmisen sosiaaliselle paineelle ja estää vilpittömät mielipiteet ja keskustelun.

Mutta onko asia sellainen, että uskallat siitä kertoa ilman anonyymiuden suojaa, kuten esim Elokapina? En ole tässä vaatimassa sinua paljastamaan identiteettiäsi, mutta ajattelin tämän auttavan ymmärtämään, miksi mikään puolue ei ole valmis ehdottamaan esim talouskasvun kääntämistä nopeasti negatiiviseksi. Jos demokratiassa yleinen mielipide on vahvasti tällaista ajattelua vastaan, käy nopeasti niin ettei puolue tällaista ajaessaan ole millään tavalla päättävässä asemassa.

Eli muuttaakseen asioita ei saa olla liian radikaali.

1 Like

Luulen jakavani samaa tunnetta mitä yritit aloituksessa jakaa. Mielestäni Vihreät ovat isossa kuvassa suhteellisen oikeassa paikassa Overtonin ikkunan sisällä, mutta ongelma on että ikkuna on vieläkin ihan väärässä paikassa. Tuota ajatusta olen pyöritellyt jonkin verran että kannattaisiko Vihreiden alkaa ennemmin priorisoimaan Overtonin ikkunan siirtämistä kuin sen sisällä toimimista, kuten sanoin toisessa ketjussa:

1 Like

Suomessa ongelma on, että puolueet ovat mitä ovat ja niiden sisällä on toimittava. Jos joku haluaisi perustaa radikaalimman vaihtoehdot nykyvihreille, niin edes yhden kansanedustajan saaminen läpi on aika korkean kynnyksen takana.

Ainoa vaihtoehto on siis toimia puolueen sisällä ja yrittää joko saada kammettua omaa ideologiaa sen puolueen valtavirraksi, tai sitten ajaa asioita, jotka mahdollistavat paremman politiikan. Esimerkiksi demokratiavajeen korjaaminen niin, että vaihtoehtonäkemyksillä olisi paremmat mahdollisuudet päästä vaikuttamaan asioihin.

1 Like

Olen eri mieltä. Itse ajattelen, että vihreiden tavoitteet fossiilisten polttoaineiden ja neitseellisten raaka-aineiden oikeantasoisesta hinnoittelusta, kiertotaloudesta ja vaikka perustulosta juuri tavoittelevat kulutuksen pienenemistä, globaalia kestävää tulonjakoa ja pienenpää materiaalivirtojen liikettä.

2 Likes

Olen vahvasti eri mieltä ja painotan itse erityisesti tarvetta vähentää (materiaalista) kulutusta sieltä haitallisimmasta päästä alkaen. Se oli syy, miksi Vihreisiin jäseneksi liittyessäni valitsin yhdistyksekseni ensimmäiseksi Ekovihreät.

En ymmärrä, miksi kulutuskriittisyys ja kohtuutalouden vaatimus eivät sopisi yhteen globalismin kanssa. Juuri politiikassa on ajateltava isojen ympyröiden kautta, jos haluaa muutosta aikaan. Omassa elämässä on tietysti näytettävä esimerkkiä - kuten esim. suuresti arvostamani Leo Stranius - ja paikallistasolta kaikki lähtee, mutta se ei tietenkään riitä. Ilmastonmuutoksen, luontokadon, kemikalisoitumisen, roskaantumisen yms. pysäyttäminen vaatii ehdottomasti kansainvälistä yhteistyötä, jossa on huomioitava mm. sosiaaliset tekijät ja paljon muuta, jotta voidaan saada tuloksia aikaan.

Poliitikoilta ja puolueilta ei pidä vaatia mahdottomia eikä varsinkaan kuvitella, että puolueet voisivat toimia kuin kansalaisjärjestöt. Järjestöjen toimintaedellytykset eivät suoraan riipu kannatuksen ja jäsenten määrästä, mutta puolue ei voi toimia tuloksellisesti ilman riittävää kannatusta. Kannatusta ei voi syntyä, jos luvataan kansalaisille pelkkää kurjuutta ja epätoivoa. Pitää olla toivoa antava viesti, että kyllä tästä vielä selvitään, kun puhalletaan yhteen hiileen ja ollaan valmiita luopumaan kaikesta turhasta, joka ei edes tuo onnea kenellekään. Kansalaisjärjestöjen ja kansanliikkeiden tehtävänä on saada kansalaiset mukaan vaatimaan poliitikoilta paljon enemmän kuin tähän asti ja luoda painetta, joka saa ison laivan kääntämään suuntaa.

2 Likes

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan hiili tulee korvata kaikissa metaforissa uusiutuvilla energialähteillä vuoteen 2030 mennessä.

Globalismista täytyy riisua pois ihmisten ja tavaroiden liikkuminen ja kauppa. Ostaminen on aina tuhoavaa, siitä täytyy pyrkiä vimmaisesti eroon. Edes palveluiden ostaminen ei ole harmitonta.

Yrittämisestä pitää rangaista, siitä, että joku perustaa elämänsä kulutuksen luomiseen. Siitä ei pidä rangaista, että järjestelmä velvoittaa autoilemaan työpaikalle.

Systeemi on nurinkurinen. Neljän hengen perheen Thaimaan lomalla pöllyytetään polttoainetta ilmaan noin 600 litraa henkeä kohti eli vajaat 2500 litraa perhettä kohti, mutta silti lentoliput suhteessa matkan pituuteen ovat järjettömän halpoja.

Sen sijaan köyhää autoilijaa tai valmiiksi sukupuuttoon kuolemassa olevaa öljylämmittäjää rangaistaan.

Sanomalehdet saavat mainostaa eli tuhota ympäristöä, mutta lihaa ei saisi syödä, vaikka se olisi tuotettu oloissa, joissa kasvinviljely ei kannata.

Ympäristönsuojelusta on rakennettu teatteria, joka palvelee koulutettua keskiluokkaista kaupunkilaista. Haittoja verotetaan sillä tavalla, ettei koulutetun kaupunkilaisen tarvitse tinkiä ilon lähteistään, mutta sen sijaan järjestelmän perustaan ei puututa.

Uskotteko mainosten välttämättömyyteen? Jos mainoksia ei olisi, unohtaisivatko ihmiset syödä? Eivät unohtaisi. Ihmisillä on biologinen tarve täyttää perustarpeensa. Siksi mainonta ja kaikenlainen muu kannustaminen ostamiseen ja kuluttamiseen (tapahtumateollisuus) täytyisi säätää ympäristörikollisuudeksi.

Kun luonnonvarat jaetaan tasan kaikkien maailman ihmisten kesken, yhdelle ihmiselle riittää mitätön siivu. Sillä ei länsimaista elintasoa pidetä yllä.

Kohtuutaloudesta kirjoittelevat eivät oikeasti tahdo kohtuutaloutta, koska se tarkoittaisi länsimaiseen elintasoon tottuneelle köyhyyttä.

On tässä näkökulmassa minusta jollain tapaa todellinenkin havainto, vaikka olenkin monien kommentoijien kanssa samassa käsityksessä ettei tilanne aivan noin ole. Kulutusten vähentämisiä tosiaan haetaan, ja fiksut kierrot ja energiaratkaisut voi vähentää ammattiliikennettä ym.

Kuitenkin, harva ajaa radikaalisti kulutusvähennykset ja järjestelmämuutos edellä, ei ole montaa linkolalaista.

Todellista luonnolle tulevan kuorman vähentämistä ovat silti hakeneet viime vuosienkin aktiivitoimijat.

Globalismista ja tavaroiden liikkeestä, esimerkiksi hedelmien tuonti tropiikista Suomeen on tietääkseni varsin ekologista verrattuna paikalliseen kasvihuonetuotantoon ja rekkaliikenteeseen.

Nythän on ollut sodan myötä enemmän puhetta niukkuudesta, että laskettaisiin kotien sisälämpötiloja vaikka. Muuten tosiaan ei ole yleensä päällimmäisenä, syitä muut hyvin avasikin.

1 Like

Olen niin insinööri, että ajattelen mahdolliseksi laskea, millä keinoin onnistutaan vähimmällä vaivallahillitsemään riittävästi ilmastonmuutosta ja luontokatoa ja niiden mukanaan tuomaa kurjuutta ja kärsimystä.

Nyt kuitenin näyttää siltä, ettemme onnistu tekemään riittävästi. Siksi keinovalikoimaan on otettava myös kulutuksen hillitseminen.

Pikku mukavuuksista tinkiminen on pientä verrattuna siihen, että iso osa ihmisistä joutuu tinkimään välttämättömyyksistä.

Muutos edellyttää resurssien suuntaamista muutoksen tekemiseen. Kertakäyttömuodin sijasta investoidaan johonkin vihreää siirtymää edistävään.

Vaihtoehtoina on muutoksen hyväksi ahertaminen tai ahdistuminen tulevasta kurjuudesta.

2 Likes

Suomen talous in kasvanut 30 vuoden aikana 58%. Kulutus ja tuotanto-perusteiset päästöt ovat laskeneet 22% ja 25%.

lähde: Change in CO₂ emissions and GDP, Finland.

Koko artikkeli:

It would be wrong to assume that this reduction in emissions in rich countries was only achieved by offshoring production overseas – by transferring emissions to manufacturing economies such as China and India. In the chart we see that consumption-based emissions – which adjust for emissions from goods that are imported or exported – have also fallen. Some emissions have been exported overseas, but this is not the only driver of this decline.

3 Likes

Kysymys ei ole pikku mukavuuksista tinkimisestä vaan koko talousjärjestelmän romuttamisesta.

Kestävä taso tarkoittaa luopumista ideologiasta, joka vaatii kuluttamaan. Vaikka uudella tekniikalla päästöjä suhteessa kulutuksen määrään saataisiin alas, niin mitään merkkejä kestävälle tasolle pääsemisestä ei ole.

Ihmiset, jotka väittävät, että tekniikka pelastaa, ovat denialisteja. Heidän täytyisi pystyä osoittamaan faktuaalisesti, että globaali kestävä taso on mahdollinen ilman kulutuksen vähentämistä.

1 Like

Ollaan opittu vähempipäästöisiksi, mutta vielä on matkaa nollapäästöiseksi. Vielä kulutuksen lisääminen lisää päästöjä.

Oleellinen kysymys on, saadaanko nettopäästöt nollaan riittävän nopeasti.

En löytänyt sopivaa ennustetta/arviota/tilastoa.

https://www.stat.fi/julkaisu/cktlcpwag38sg0c5561iqop0y

IEA, Oil demand forecast, 2010-2026, pre-pandemic and in Oil 2021, IEA, Paris Oil demand forecast, 2010-2026, pre-pandemic and in Oil 2021 – Charts – Data & Statistics - IEA

Kulutuksen ja päästöjen kasvu keskittyy kehittyviin maihin joissa ihmiset elävät köyhyydessä ja väestö kasvaa.

Haastan @Elonpolun kertomaan tarkemmin vaihtoehtoisesta ideologiasta jossa Afrikka elää absoluttisessa köyhyydessä ja elintasoa lasketaan nykyisestä.

2 Likes