Vihreiden sosiaaliturvaohjelma

Moi,

Puoluevaltuuskunta käsittelee tulevana lauantaina tulevaa Vihreiden sosiaalipoliittista ohjelmaa, joka hyväksytään marraskuun valtuuskunnassa.

Mitä teidän mielestänne aiheeseen liittyvässä keskustelussa pitäisi tuoda esille?

Janne

1 Like

Tästä ei ilmeisemmin ole luonnosta?

Mielellään näkisin, että tämä synkkautuisi tietopoliittisen ohjelman alle kopsaamani luvun kanssa:

———

Reaaliaikainen talous ja sosiaaliturvan uudistaminen

Alustatalous ja työelämän murros haastavat kehittämään sosiaaliturvajärjestelmää joustavammaksi. Mahdollisimman reaaliaikainen ja automaattinen palkkojen, maksujen, verojen ja tukien yhteensovittaminen tukisi sosiaaliturvan käytännön toteutusta. Vihreät on perustulopuolue, jonka mallissa perustulo maksettaisiin automaattisesti ilman byrokratiaa. Perustulo tulee ymmärtää paitsi sosiaaliturvan modernisointina, myös digitalisaatiota hyödyntävänä harppauksena kohti reaaliaikaista talousjärjestelmää. Myös palkanmaksun velvoitteita voidaan merkittävästi helpottaa verotilimallilla. Työnantaja maksaa bruttopalkan kansalaisen verotilille, siitä lasketaan automaattisesti verot, eläkemaksut ja muut sivukulut, ja loput siirretään välittömästi palkansaajan omalle tilille.

Avoimen verotustiedon ja reaaliaikaisen tulorekisterin avulla voidaan tarvittaessa nopeasti reagoida taloutta elvyttämällä tai kiristämällä. Reaaliaikainen tieto maksetuista veroista kertoo myös ihmisten kansantaloudellisesta aktiivisuudesta ja sitä voidaan käyttää tietopohjaiseen päätöksentekoon, kunhan yksityisyyden suojasta huolehditaan. Esimerkiksi automaattisesti tilitettävän kotitalousvähennyksen toteumaa voitaisiin analysoida reaaliajassa ja muutoksia sääntöihin voitaisiin tarvittaessa tehdä nopeastikin. Yritykset ja muut organisaatiot voivat hyödyntää reaaliaikaista sähköistä taloustietoa oman toimintansa tehostamiseen ja keventämään hallinnollista taakkaa. Digitaalinen ja automatisoitu alv-raportointi ja verotusmenettely helpottavat veronmaksua ja harmaan talouden torjuntaa.

Tavoitteet:

  • Kehitetään tulorekisteriä ja digitaalista veroinfrastruktuuria kaikki tulomuodot yhteentuovaksi reaaliaikaiseksi alustaksi, joka mahdollistaa sosiaaliturvan modernisoinnin käytännössä.
  • Automatisoidaan kansalaisten verotilillä palkanmaksuun liittyvien velvoitteiden hoitaminen vastaavalla tavalla kuin yritysten verotilillä on helpotettu yritysten verojen maksua.
  • Velvoitetaan kaikessa kaupankäynnissä sähköisen laskutusmahdollisuuden ja e-kuitin tarjoamiseen asiakkaan niin halutessa sekä siirrytään automaattiseen ja reaaliaikaiseen arvonlisäverotukseen. Toteutetaan muutokset kohtuullisella siirtymäajalla ja riittävien tukitoimien kanssa siten, etteivät ne kohtuuttomasti rasita yrityksiä.
  • Selvitetään tukien ja verovähennysten reaaliaikaisen ja automatisoidun maksatuksen mahdollisuuksia tapauksissa, joissa päätökset voidaan toteuttaa sääntöpohjaisesti rekisteritietojen perusteella.
2 Likes

Laitan sinulle linkin yksityisviestinä, sen pitäisi tulla myös Vihreiden järjestöjen kautta lähiaikoina.

1 Like