Vihreiden sosiaaliturvaohjelma – esitys puoluevaltuuskunnalle (kokous tulossa 19.2.)

Huomasin, että seuraavan valtun esityslista ja liitteet on julkaistu, siellä on nyt myös uusi sosiaaliturvaohjelma käsittelyssä. Valtulaiset voivat tehdä ohjelmaan nyt muutosehdotuksia, joten hyviä kommentteja kannattaa kerätä ja välittää tutuille valtulaisille.

Linkki ohjelmaluonnokseen.

Tämä ohjelma korvaa puoluehallituksen 1.11.2014 hyväksymän perustulolinjapaperin, puoluehallituksen 7 5.2.2019 hyväksymän päivitetyn perustulomallin sekä puoluehallituksen 4.2.2011 hyväksymät Vihreät Neläkelinjaukset.

Sisällysluettelo

Johdanto

Vihreän sosiaaliturvan periaatteet

Vihreiden sosiaaliturvamalli

 • Sosiaaliturvan rahoitus ja työn verotus
 • Työn eri muodot ja yrittäjyys

Perustulo

 • Perustulon asumisosa ja yleinen asumistuki
 • Lapsilisä ja nuorisoraha

Osallisuusraha

Ansioturva

Sosiaaliturva eri tilanteissa

 • Työttömyys
 • Opiskelu
 • Vanhemmuus ja huoltajuus
 • Vammaisuus
 • Sairaus-, kuntoutus- ja terveydenhoitokulut

Eläkkeet

 • Ansioeläke

Toimeentulotuki

 • Perustoimeentulotuen korjaussarja

Oikeusturva

 • Kansaneläkelaitos

Velkaantuminen ja sosiaalinen luototus

2 Likes

Räiskin nyt alle raakileina ensimmäisen setin omia ihmettelyjäni, en ihan loppuun saakka ehtinyt vielä työstää.

Rivi 39: Suomessa on laajasti herätty tarpeeseen uudistaa sosiaaliturvaa tavalla, joka ei vain hienosäädä olemassa olevaa järjestelmää vaan pyrkii suurempaan rakenteelliseen uudistukseen.

→ aktiivimuotoon: Tällä ohjelmalla Vihreät vastaavat laajasti tunnistettuun tarpeeseen uudistaa sosiaaliturvaa rakenteellisesti, eikä vain hienosäätämällä olemassaolevaa järjestelmää.

Rivi 56: pitkän aikavälin ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista määrätietoisesti tavoitella vihreiden sosiaaliturvamallin mukaisia rakenteellisia uudistuksia

→ tiivistys muotoon: vihreiden sosiaaliturvamallin mukaisia pitkän aikavälin rakenteellisia uudistuksia

Rivi 122: Vihreä feministinen sosiaalipolitiikka nostaa heitä, joilla on olosuhteiden vuoksi heikommat lähtökohdat toimia yhteiskunnassa, sillä tosiasiallista vapautta ei ole ilman taloudellista turvaa.

→ Vihreä sosiaalipolitiikka nostaa heitä, joilla on…

Rivi 155: Vihreiden sosiaaliturvamalli rakentuu universaalin ja vastikkeettoman perustulon perustalle

→ Tiivistys: Vihreiden sosiaaliturvamalli pohjautuu universaaliin ja vastikkeettomaan perustuloon.

Rivi 166: kohtuullisen minimin viitebudjettiin

→ ilmeisesti kohtuullisen minimin viitebudjetti jokin olemassaoleva asia? Tilastokeskuksen tuottava vai? Jos näin on, niin tarkennus muotoon: Tilastokeskuksen tuottamaan kohtuullisen minimin viitebudjettiin…

Rivi 207: Otetaan käyttöön askeleittain vihreiden sosiaaliturvamalli.

→ POISTO / siirto leipätekstiin se. kaikki tässä esitetyt lyhyen ja pitkän aikavälin bulletit ovat niitä askeleita, muuten jää liian epäselväksi, mitä askeleilla tarkoitetaan ja miten ne suhtautuvat muihin bulletpointteihin.

Rivi 214: sosiaaliturvamenojen nousu on hyväksyttävää

→ LISÄYS: julkisen talouden pitkän tähtäimen kestävyys huomioiden, sosiaaliturvamenojen nousu on hyväksyttävää.

Rivi 220: Vihreitä veroratkaisuja käsitellään tarkemmin muissa ohjelmissa.

→ missä muissa ohjelmissa?

Rivi 279: Velvoitetaan työsuoritteita välittävien alustojen ylläpitäjät vastaamaan toimeksisaajien eläkkeistä ja muusta sosiaaliturvasta.

→ Tällaisenaan (velvoitetaan vastaamaan) on aika raju. Alustoja on hyvin erilaisia (Wolt ei ole arkkityyppi kaikkeen).Tietopolitiikkaohjelman muotoilu on parempi: “Mahdollistetaan alustan kautta työtä tekevän sosiaaliturvamaksujen tilittäminen siten, että alustayritys voi tilittää ne suoraan palkkionmaksun yhteydessä.”

Rivi 402: Mahdollistetaan lapsilisän maksaminen tasan huoltajien kesken omalla ilmoituksella.

→ eikö olisi parempi laittaa lähtökohtaisesti tasan ja omalla ilmoituksella vain yhdelle huoltajalle?

Termi osallisuusraha

→ minulle tämä termi särähtää jotenkin holhoavalta “ota tästä vähän rahaa, että pääset osallistumaan yhteiskuntaan”, Googlettamalla löytyy lähinnä Hattulan kunnan nuorisovaltuuston juttuja.Voisiko olla esimerkiksi ‘lisäturva’ (vrt. työttömyysturva) tai ‘lisätuki’ (vrt. opintotuki) tai ‘lisäpäiväraha’. Lisä sillä logiikalla, että se on jotain lisää perustulon päälle.

Rivi 473

→ lisätään ansioturvan porrastus jollain fiksulla tavalla osallisuusrahassa tämä tarkoittaa, että ansiolisä laskee asteittain ajanmyötä nollaan

Rivi 621: Tehdään varhaiskasvatuksesta kokonaan maksutonta.

→ POIS? Vaikea nähdä, miten täysin maksuttomassa mallissa varmistetaan varhaiskasvatuksen määrärahojen riittävyys poliittisten tuulien kääntyillessä? Riskinä näivettymiskierre, jossa laatu heikkenee suhteessa yksityiseen varhaiskasvatukseen ja varakkaille yksityisestä varhaiskasvatuksesta tulee de-facto, mikä lisää yhteiskunnan eriytymistä ja heikentää julkisen varhaiskasvatuksen poliittista kannatusta ja kiinnostavuutta varakkaiden keskuudessa.Käsittääkseni nykyinen tulojen mukaan porrastettu maksumalli koetaan legitiimiksi.

Rivi 630: → Lisätään isovanhemmille on oikeus ansiosidonnaisen vanhempainvapaan käyttöön.

→ typo pois (edited)