Vihreiden oppineisuus ei näy näkemyksissä

Vihreät mainitaan toisinaan koulutettujen puolueeksi. Valitettavasti koulutus ei näy syvänä kokonaisnäkemyksenä, jonka perustalle päivänpoliittiset kannanotot rakennetaan.

Vihreiden julkisia kannanottoja leimaa päinvastoin reaktiivisuus. Tietyt aiheet herättävät toistuvasti keskustelua ja usein myös halun jakaa ihmiset meihin ja muihin. Nuo tekevät väärin, me teemme oikein.

Vihreiden Facebook-ryhmissä yksittäinen sana tai teko, pinnalle nouseva ihmisoikeusongelma, kaivoshanke, autojen käyttövoima tai mikä tahansa vastaava konkreettinen aihe herättää keskustelua, mutta sen sijaan laajoista teemoista ei käydä tiedollista keskustelua juuri lainkaan.

Koulutetuilta ihmisiltä odottaisi tiedollista kokonaisnäkemystä asioiden tilasta ja toivotusta suunnasta, mutta vihreiltä se puuttuu. Yhtään liioittelematta voin todeta, että minulla ei ole hajuakaan vihreiden ideologisista tavoitteista tai tulevaisuuskäsityksestä. En muista lukeneeni vihreältä poliitikolta ainuttakaan kirjoitusta, jossa hän ensin kertoisi uskovansa markkinatalouden ratkaisuvoimaan ja sitten laskennallisesti osoittaisi, miten markkinatalous globaalisti ongelmat ratkaisee.

Sen sijaan tuntuu, että puolue on ikään kuin salamyhkäisesti ja ääneen sanomatta valinnut markkinatalouden, jonka suojista se heittelee ideoita edes yrittämättä selittää niitä osaksi kokonaisuutta. Tärkeää on ainoastaan se, että osoittaa olevansa matkalla kohti ratkaisuja, mutta ratkaisujen mittakaavaa tai vaikuttavuutta ei tarvitse tiedollisesti perustella. Tärkeää vihreille on suunta, ei tulos. Tärkeämpää on tehdä pieniä tekoja kuin älyllisesti ja tiedollisesti perustella, mitä aidosti vaikuttaviin muutoksiin tarvitaan.

Moni on varmasti lukenut Hararin kirjan Sapiens: Ihmisen lyhyt historia. Kirjassa käydään karkealla mutta lennokkaalla ja vetävällä otteella läpi ihmiskunnan kehitys lajimme syntyajoista nykyaikaan ja tulevaisuuteen. Jos vihreiden pitäisi kirjoittaa kirjan loppuun oma käsityksensä ihmiskunnan tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä toimista, millainen se olisi?

1 Like

Seuraat vääriä medioita. Ei isoja kysymyksiä käsitellä Facebookissa. Facebook on reaktioita, tunteita ja pieniä keskusteluja varten.

Ota kirja käteen. Kirjastoista ja antikvariaateista löytyy.

  1. Vihreä markkinatalous . Hanki ja jää, 1990. ISBN 951-8916-22-5.

  2. Vihreät ja talous: Oikealla, vasemmalla vai edellä . Tietokeino, 2005. ISBN 952-91-8596-0.

  3. 2020-luvun yhteiskuntapolitiikka

  4. Lue Vihreiden julkaisuja. Esim. perustulomalli. https://ajatuspajavisio.fi/wp-content/uploads/2019/06/Perusturva2030.pdf

5 Likes