Vihreiden ohjelmaan kansalliset asfaltinpurkutalkoot

Tutkimus vuodelta 2007 kertoo, että Suomessa oli rakennettua vettä läpäisemätöntä pintaa asukasta kohden kolmanneksi eniten maailmassa ja kolme ja puoli kertaa maailman keskiarvon. Lähinnä tämä on asfalttia. Meitä edellä olivat vain Arabiemiraatit ja Kanada. Olisi hienoa nähdä uudempiakin lukuja, jos sellaisia on.

Suomalaisilta jää paljolti huomaamatta, kuinka iso osa maastamme on päällystetty asfaltilla, vaikka vuosia muualla Euroopassa asuneena minulle pistää se silmään joka kerta kotimaassa käydessäni. Kaupungeissa erityisesti: kadut ovat leveitä ja korttelit parkkialueitten rei’ittämiä. Kävelymatkat ovat pitkiä ja vailla tuulensuojaa.

Meitä Vihreitä syytetään erityisesti Helsingissä lähiluonnon katoamisesta kaupunkia tiivistettäessä. Tiivistäminen merkitsee lisärakentamista jo rakennetuille alueille, vastakohtana kaupungin laajenemiselle ulospäin. Tiivistämisen ympäristövaikutukset ovat kokonaisuutena positiiviset, mutta emme ehkä ole vielä ymmärtäneet, ettei mikä tahansa tiivistäminen ole toivottavaa. Kaupungissa kun on kolmenlaista maata: maata rakennusten alla, maata asfaltin (sekä soran ja betonin) alla sekä kattamatonta maata eli viheraluetta. Viheralue ei saisi tiivistettäessä vähetä.

Kaupunkien tiivistämiskeskustelussa on unohtunut maa asfaltin alla, kun emme oikein ole hahmottaneet, kuinka paljon sitä on. Julkinen keskustelu on kärjistynyt väittelyksi siitä, pitääkö rakentaa tornitaloja vai luopua useammista kaupungin viheralueista – vai olisiko kaupungin sittenkin annettava laajeta ulospäin entiseen malliin. Oletuksena on nollasummapeli, jossa rakennusten alle jäävä maa vähennetään aina viheralueista. Ympäristön kannalta – ja meidän kannaltamme – kiistely on täysin metsässä, siinä voimme vain hävitä.

Uskallan väittää, että suomalaisten kaupunkien tiivistäminen eli täydennysrakentaminen voidaan tehdä asfaltin ja sorakenttien päälle lähes kokonaan – joitakin pieniä paikallisia poikkeuksia lukuun ottamatta – ja reuna-alueilla riittää vielä asfalttia purkamalla luonnontilaistettavaakin maata. Helsingissä on jo nyt suunnitelmia asfaltin (sekä soran ja betonin) päälle rakentamiseen ainakin Ruoholahdessa, Sörnäisissä ja Itäkeskuksessa.

Vihreät voisi linjata, että asfalttipintoja tulee vähentää ja kaupunkien täydennysrakentamisessa on ensisijaisesti hyödynnettävä asfaltin, soran ja betonin alla olevia alueita. Tämä sopisi kohdaksi uuteen poliittiseen ohjelmaamme. Viestinnässänsä puolue saisi välttää sanaa tiivistäminen, joka monille kaupunkilaisille (jopa enemmistölle?) tuo mieleen viheralueille rakentamisen. Sen sijaan pitäisi puhua asfaltoitujen alueitten rakentamisesta, asfaltin vähentämisestä rakentamisen tieltä tai kenties kansallisista asfaltinpurkutalkoista.

1 Like

Jos hulevesiä ajatellaan, ei soralla ja asvaltilla ole merkittävää eroa läpäisyn suhteen. Katualueita kaventamalla voisi asuinalueen läpäisemätöntä pintaa vähentää helposti 10-20%.