Vihreän liiton uudelleen profilointi?

Aluevaalien yhteydessä heräsi kysymys, pitäisikö Vihreä liitto profiloida uudelleen.

Monien mielikuva vihreästä politiikasta on pirstaloitunut ja tarkoitus hämärtynyt. Puolueen ymmärretään kyllä tavoittelevan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ja vanhastaan ympäristön suojelua, mitä ei sitten pidetty Aluevaalien kannalta oleellisena. Jopa puolueen sisältä kuulin sanottavan, ettei SOTE ole ympäristöasia. (On todellakin!)

Kannabiksen laillistamisehdotus puoluekokouksessa, ja - sinänsä tärkeä - seksuaalivähemmistöjen oikeuksien ajaminen, haukkasivat puolueen kaikesta näkyvyydestä suhteettoman suuren osan. Media tuli värittäneeksi puolueen koko profiilin näillä kahdella aiheilla.

Persut puolestaan ovat omalla valheellisella propagandallaan jo pitkään profiloineet puoluetta tavallisen kaduntallaajan ja tavallisen autoilijan pääviholliseksi, bensan hinnankorotuspuolueeksi.

Lisäksi puhutaan puolueessa olevista “sinivihreistä” ja “punavihreistä.” Onko tämä jako todellinen, vai pelkkää kommunikaation puutetta puolueen jäsenistön kesken? Vai olemmeko todella kadottaneet vihreän langan hommasta?

Nyt on korkea aika tarkistaa ja selkeyttää puolueen profiilia, hyvissä ajoin ennen seuraavia vaaleja. Pystymmekö saavuttamaan selvän yhteisymmärryksen Vihreän liiton tarkoituksesta? Pystymmekö kaikki yhtymään edellisten kunnallisvaalien sloganiin, että tämä puolue on:

“ei oikealla eikä vasemmalla, vaan edellä!”

?

3 Likes

A. Puolueen pitäisi päättää, onko se oikeistoa vai vasemmistoa. Kannattaako se korkeaa verotusta ja laajoja yhteisesti maksettuja sosiaali- ja terveyspalveluja ja koulutusta vai tahtooko se yksilönvastuuta, jota tuetaan ainoastaan sen verran kuin talous sallii.

“Olemme edellä” on pelkkää sanahelinää. Siitä tulee niljakas olo. Se on asioiden kiertelyä.

B. Puolueen pitäisi päättää, nojaako se ympäristönsuojelunsa globaalin talouskasvun luomaan tekniseen kehitykseen vai kulutuksen alasajoon.

Tilastoista ei liiemmin saa tukea sille, että tekninen kehitys ehtisi ratkaista kulutuskulttuurin ja hyvinvoinnin kasvun aiheuttamat ongelmat.

C. Puolueen pitäisi päättää, onko se feministinen vai tasa-arvoinen ja on kumpaa tahansa, niin onko se sitä paikallisesti pelkästään termeistä kiistellen vai pyrkiikö se globaaliin tasa-arvoon, johon kuuluu luokkataistelu ja rikkaiden rahan kaataminen köyhille.

Feminismi ei ole tasa-arvoa. Sillä on tietynlainen historiansa, eikä moni puolueen potentiaalinen miesäänestäjä feminismiä tasa-arvoksi koe. Niin kauan kuin feminismiä ei hylätä, miesäänestäjiä on vaikea aktivoida.

1 Like

Mulla on itselläni tähän selvä näkemys:

Mielestäni Vihreän liiton tavoitteena tulisi olla ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Ekologisen kestävyyden kriteerit tulee läpäistä kaikilla tasoilla, kaikilla aloilla, ja kaikkialla. Vihreiden tehtävä olisi pitää huolta tästä, olipa käsittelyssä mikä tahansa asia.

Lisäksi vihreiden tulisi AINA kaikissa asiayhteyksissä ottaa puheeksi saastepäästöt, ja että LUONNON RESURSSIT ovat rajalliset. Aina tulisi myös ehdottaa ekologisesti kestävä tapa hoitaa asia.

Suomen talousasiat kuuluu kaikille. Suomella on yhä mahdollisuus luoda korkean jalostusasteen vientituotteita, ja saada Suomen kansantalous jaloilleen tuotannon ja viennin avulla (eikä alasajamalla hyvinvointiyhteiskuntaa), nimenomaan ekologisesti kestävällä tavalla tuotettavien ja ekologisesti kestävien, tuotteiden, aineiden ja tarvikkeiden kehittämisellä.

Ekologisesti kestävä elämäntapa vaatii näitä tuotteita jotta se olisi mahdollista kaikille. Vaatimusta yritystukien lopettamisesta saastuttaville yrityksille, ja varojen kohdentamista ekologisesti kestävään tuotantoon on jatkettava isommin.

Ja luontoympäristön turmelemisesta annettavia rangaistuksia on kovennettava rajusti.

Ilmaston muutokseen tulee suhtautua kahdella tavalla:

  1. On tehtävä kaikki ilmaston muutoksen hidastamiseksi.

  2. Sopeutumiseen tarvittavia muutoksia on tehtävä nyt, isoissa ja pienissä asioissa, koska ilmasto on jo muuttunut, ja muutos etenee joka tapauksessa.

Yhdyskuntien elinkelpoisuuden kannalta tärkeät järjestelmät on alavilla mailla tarkistettava, nousevan merivedenpinnan ja lisääntyvien tulvien takia. Esim. Sähkön kulku on turvattava, tulvavesien ohjausjärjestelmiä on luotava,
toimintavarman varalämmitysjärjestelmän on oltava pakollinen, rakennusten katteiden on oltava kiinnitetty erittäin kovia tuulia kestäviksi, pihapuut, mitkä kaatuessaan vahingoittaisivat asuinrakennusta, on lyhennettävä tai kaadettava. Talojen sadevesijärjestelmien on oltava kunnossa, ja maanpintaa on tarvittaessa kallistettava rakennuksista poispäin, jne.

Ekologinen kestävyys ei ole yleiskielen sana. Sen tilalla, ja muutenkin, vihreiden pitää opetella puhumaan ihmisille heidän omalla kielellään. Enkä nyt tarkoita ruotsin, saamen tai romaanin kieliä.

3 Likes

A. Ei pidä. Nykyinen linjaus on hyvä - ollaan heikoimpien puolella mutta keinoja voi tarkastella pragmaattisesti eikä välttämättä ideologisesti.

C. Feministinen eli tasa-arvoinen. Nykyinen linjaus on hyvä eikä sitä tarvi säätää muiden olkiukkojen takia. Jos kerran pitää luottaa äänestäjien älyyn, niin luulisi sen intersektionalistisen feminismin googlauksen onnistuvan.

4 Likes

Vihreät on ollut feministejä 80-luvulla asti. Vahvoja miehiä meille on tästä huolimatta puolueeseen löytänyt.

1 Like

Ympäristön terveyden palauttamisen teeman pitäisi olla esillä jokaikisen aiheen yhteydessä poliittisessa päätöksenteossa. Mun mielestä se on Vihreiden tehtävä.

Loppupeleissä on samantekevää, mikä päätös on, KUNHAN sen ympäristövaikutukset ovat tervehdyttäviä, ei kuormittavia.

JOKI PUHDISTUU, KUN SITÄ LAKKAA SAASTUTTAMASTA.