Uusi aluejako

Juttelimme tänään väenkokouksessa, että voisi olla tarkoituksenmukaista ryhmitellä sisältökeskustelualueet suunnilleen puolueen työryhmäjaon mukaan.

Nykyinen jakohan on syntynyt melko orgaanisesti foorumin puuhaporukan ideoinnin tuloksena eikä sillä ole sen vahvempaa käsitteellistä taustaa. Jos jako vastaisi suunnilleen puolueen sisäistä jakoa, työryhmät voisivat helpommin osallistua foorumilla käytävään keskusteluun ja voisimme samalla käyttää puolueen käsittellistä jakoa oman keskustelumme tukena. En näe asiassa juurikaan heikkouksia, mutta paljon mahdollisuuksia.

Nykyinen jako

Tällä hetkellä jako on seuraava:

 • Kulttuuripolitiikka
 • Yleinen keskustelu
 • Ympäristö
 • Tiede ja tekniikka
 • Tieto- ja teknologiapolitiikka
 • Vihreä puolue
 • Vihreä talous
 • Koulutus
 • Aluevaalit
 • Turvallisuuspolitiikka
 • Feminismi/egalitarismi
 • Ihmisoikeudet

Puolueen työryhmät

Puolueen työryhmät ovat seuraavat:

Maaseutu- ja aluepoliittinen työryhmä. Toimialana maaseutu- ja aluepolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa maaseutu- ja aluepoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa alkusyksyllä 2022.

Kaupunkipoliittinen työryhmä. Toimialana kaupunki- ja metropolipolitiikka. Työryhmän agendalla on niin pienten kuin suurten kaupunkien kehittäminen, liikenne, kaavoitus, elinkeinot ja muut kaupunkilaisten arjen asiat.

Maahanmuuttopoliittinen työryhmä. Toimialana maahanmuutto, kotoutuminen ja turvapaikkakysymykset. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa maahanmuuttopoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa loppuvuonna 2022.

Talous- ja elinkeinopoliittinen työryhmä. Toimialana talous- ja elinkeinopolitiikka sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa helmikuussa 2023.

Koulutus- ja tiedepoliittinen työryhmä. Toimialana koulutus-, opetus-, kasvatus- ja tiedepolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa tiedepoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa keväällä 2023.

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen työryhmä. Toimialana ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä puolustuspolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2023.

Oikeuspoliittinen työryhmä. Toimialana oikeus- ja kriminaalipolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa oikeuspoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa loppuvuonna 2023.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmä. Toimialana sukupuolten tasa-arvo sekä syrjinnän vastainen työ, yhdenvertaisuuskysymykset, feminismi ja antirasismi. Erityisenä toimeksiantona on tuottaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2022.

Ilmasto- ja energiatyöryhmä. Toimialana ilmasto- ja energiapolitiikka. Työryhmä käsittelee ilmastopolitiikkaa kaikilla sektoreilla energiantuotannosta liikenteeseen ja maataloudesta teollisuuteen. Erityisesti tarkoitus on tukea vihreän ympäristö- ja ilmastoministerin toimintaa.

Maatalous- ja eläinverkoston ohjausryhmä. Toimialana maatalous, eläinsuojelu ja eläinten oikeudet. Ohjausryhmä toimii verkostomaisesti ja kokoaa yhteen vihreitä toimijoita, joiden sydämen asiana on edistää eläinten hyvinvointia niin maataloudessa, luonnossa kuin kodeissa.

Tietopolitiikkatyöryhmä. Toimialana tietopolitiikka, digitalisaatio ja tietoyhteiskunta. Työryhmä seuraa Vihreiden keväällä 2021 hyväksytyn tietopoliittisen ohjelman teemoja ja sen tavoitteiden toteutumista sekä herättää keskustelua tietopolitiikasta vihreiden, alan toimijoiden ja muiden keskuudessa.

Hyvinvointityöryhmä. Toimialana köyhyyden vähentäminen, toimeentulo, sosiaaliturva sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka. Työryhmä seuraa erityisesti sote-uudistuksen toimeenpanoa ja hyvinvointialueiden kehittymistä sekä valmistelussa olevan sosiaaliturvauudistuksen etenemistä sekä tukee vihreitä poliitikkoja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Ympäristö- ja luonnonsuojelutyöryhmä. Työryhmän toimialana on mm. luonnon monimuotoisuus, luonnonsuojelu- ja ennallistamistoimet, kaivosten ympäristöasiat ja vesipolitiikka. Erityisenä toimeksiantona on tuottaa vesipoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa keväällä 2022.

Eurooppa-työryhmä. Työryhmä hallinnoi puoluehallituksen tukena toimintaamme Euroopan Vihreissä.

Kulttuuripoliittinen työryhmä. Toimialana kulttuuripolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on valmistella kulttuuripoliittisen ohjelman päivitys puoluevaltuuskunnan kokouksen 19.-20.2.2022 hyväksyttäväksi.

Liikennepoliittinen työryhmä. Toimialana liikennepolitiikka. Työryhmän erityisenä toimeksiantona on tuottaa liikennepoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi puoluevaltuuskunnassa syksyllä 2022.

Tuleva jako?

Nykyisten alueiden kohtalo

 • Kulttuuripolitiikka: Säilytetään.
 • Yleinen keskustelu: Säilytetään.
 • Ympäristö: Uusi nimi: Ympäristö ja luonnonsuojelu
 • Tiede ja tekniikka: Säilytetään.
 • Tieto- ja teknologiapolitiikka: Säilytetään.
 • Vihreä puolue: Säilytetään.
 • Vihreä talous: Uusi nimi: Talous- ja elinkeinopolitiikka
 • Koulutus: Säilytetään.
 • Aluevaalit: Säilytetään.
 • Turvallisuuspolitiikka: Uusi nimi: Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Feminismi/egalitarismi: **Uusi nimi: ** Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Ihmisoikeudet: Säilytetään. (Nämä ovat pitkälti oikeuspoliittisen ryhmän alla, mutta sana “oikeuspolitiikka” tuskin houkuttelee keskustelijoita.)

Lisäksi olisi tällaisia uusia alueita:

 • Poliittinen ohjelma 2023-27
 • Liikennepolitiikka
 • Maaseutu- ja aluepolitiikka
 • Kaupunkipolitiikka
 • Maahanmuutto
 • Ilmasto ja energia
 • Maatalous
 • Eläinoikeudet
 • Hyvinvointi
 • Oikeuspolitiikka

Miltäs tällainen kuulostaisi?

Jako säilyttäisi useimmat nykyiset alueet, mutta nimeäisi niitä vähän uusiksi. Jokaiselle puolueen työryhmälle olisi vastinparialue tai kaksi. Sitten olisi vielä yleinen keskustelu ja järjestöllinen keskustelu.

5 Likes

Olisin itse mahdollisimman laveiden kategorioiden puolella. Siltä pohjalta:

Yhdistäisin liikenne, maaseutu- ja aluepolitiikka sekä kaupunkipolitiikka saman Aluepolitiikka (tms. alle). Työryhmille voi toki tehdä omat suljetut alueensa sinne, mutta pelaisin muuten enemmän tägeillä.

Maatalous ehkä ennemmin täginä Ympäristön alla kuin kokonaan oma kategoriansa. Samoin eläinkysymykset ensi alkuun muiden alla (uudelleenarvioitava sen mukaan, miten työryhmä verkostoa rakentaa ja foorumia haluaa käyttää).

Samoin, kuten sanoit, Oikeuspolitiikka vähän kapea teema. Pelaisin joko tägeillä tai työryhmän kuulemisen jälkeen omakin alue ehkä ok.

1 Like

Kategorioiden ja tägien eroista näemmä yksi CAMRA:n* aktiivi aloittanut aikanaan hyvää keskustelua Discoursen foorumilla: Categories vs. tags - community - Discourse Meta

*CAMRA siis brittiläinen Campaign for Real Ale: Campaign for Real Ale - Wikipedia

Olen tehnyt paljon heidän kanssa juttuja, kun olin 2013–2020 Olutliiton aktiivi ja useana vuotena myös EBCU:n (European Beer Consumers’ Union) Suomen delegaatti. ,:beer::sweat_smile:

1 Like

Samaa mieltä @Nonissimo kanssa laveammista alueista.

Laveampia alueita puolustaa myös se, että työryhmiä on vuosina 2021-2023 nuo luetellut, mutta aiempina kausina on ollut muitakin ja tulevaisuudessakin tulee olemaan muitakin.

Poliittisen ohjelman ja periaateohjelman kaltaiset metaryhmät sopisivat vihreä puolue alle.

Nyt on aluevaalit, sitten eduskuntavaalit jne. eli vaalit voisi olla yläkategoria.

Kategorioiden alla voi olla myös alakategorioita (sub-category), itse uskoisin niiden olevan parempia kuin tagit.

Mihinkäs tunkataan Vihreiden yhdistysten avoimet ja suljetut alueet? Puolueen alle?

OK, kun näitä aloin lueskelemaan, niin aloin lämpiämään tageille. Joitain kommentteja:

Categories are like walls. Build 4 and you have a nice house; build 24 and you have a maze. Tags are much lighter weight structures than categories and more flexible.

Consider the typical sections of a daily newspaper: Arts, Sports, Business, Travel, Local, and World. Any given article belongs to just one of those sections, and the content in each section is quite different

1 Like

Hyvän näköisiä alue-ehdotuksia, ja kannatan Simon ehdotusta hiukan laveammista rajauksista. Muuten meillä tulee paljon yhden-kahden aktiivisen langan alueita.

Sellainen ehdotus tuli uutena käyttäjän mieleen, että olisiko parempi, että osoite www.kasvimaa.org ohjaisi suoraan sivulle “Alueet” eikä “tuoreimmat”, mikä on tilanne nyt. Tämä voisi selkeyttää foorumin rakennetta, kun lähes kaikki tunnetut nettifoorumit alkavat etusivlla tuolta “Alueet” sivulta. Toki vakiintuneelle käyttäjälle tämä uudet keskustelut on kiva.

2 Likes

Tässä uusi esitys:

 • Kulttuuri
 • Yleinen keskustelu
 • Ympäristö ja luonnonsuojelu
 • Tiede ja tekniikka
 • Tieto- ja teknologiapolitiikka
 • Vihreä puolue
 • Talous- ja elinkeinopolitiikka
 • Koulutus
 • Vaalit
 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
 • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
 • Ihmisoikeudet
 • Aluepolitiikka
 • Työelämä
 • Ilmasto ja energia
 • Eläinoikeudet
 • Hyvinvointi

Noudatin suurimmilta osin @Nonissimo ja @apoikola erinomaisia nuotteja, mutta sovelsin hiukan pitämällä eläinoikeudet (muistan vielä keskustelut periaateohjelman yhteydessä…), muuttamalla Maahanmuuton yleisemmin Työelämäksi ja vähän yhtenäistämällä otsikoita siivoamalla turhia “-politiikka”-kohtia pois. Tipautin myös Poliittinen ohjelma -alueen pois, kunnes sitä kysytään.

2 Likes

Olisiko ideaa, että keskustelujen aihelueet olisi selkeämmin ryhmitelty ja niillä olisi jokin yhteinen yläotsikko? Tätä näkee monilla foorumeilla, helpottaa niiden silmäilyä.

-------- (Nämä alueet voisivat olla esim. ”Yleistä”)

Yleinen keskustelu (täännä pinnatut postaukset myös UKK ja foorumin kehittäminen)

Päivänpolitiikka (esim. valtakunnan kohut)
Vaalit
Vihreä puolue

------- (Nämä alueet voisi tullaa Omaan boksiinsa ”Poliittinen keskustelu”. Mielellään aakkosjärjestykseen.)

Eläinoikeudet
Ihmisoikeudet
Ilmasto ja energia
Koulutus
Kulttuuri
Liikenne ja aluepolitiikka
Sosiaali ja terveys
Talous-, työ- ja elinkeinopolitiikka
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Tiede ja tekniikka
Tietotekniikka ja digitalisaatio
Ulko- ja turvallisuuspolitiikka
Ympäristö ja luonnonsuojelu

Omista osa-alueistaan jättäisin pois työpolitiikan, kun kytkeytyy niin vahvasti ekonomiaan ja elinkeinoihin. Hyvinvointia parempi otsikko voisi olla sosiaali ja terveys (mikäli tarkoitit tätä? Muuten voisit avata, mitä se tarkoittaa). Liikenteen lisäsin aluepolitiikkaan.

Tiede ja tekniikka vs. tieto- ja teknologiapolitiikka ovat tosi samanlaiset. Pilkoin ne nyt maallikon korvin erikseen ns. digitalisaatioon ja muuhun teknologiaan. Oliko tämä alkuperäinen ajatus? Nyt hieman sekavaa vielä.

1 Like

Kaikki epäloogisuudet ovat puolueen syytä. :grin: Tässä yritetään seurata suunnilleen työryhmä/ohjelmajakoa, joka on ajoittain … erikoinen.

Teknologiapolitiikka on esimerkiksi siitä haastavaa, että se on toisaalta elinkeinopolitiikkaa, toisaalta tieteeseen rinnasteista akateemista asiaa ja sitten osaltaan ihan oma alansa esimerkiksi digitalisaation takia. Pitäisin ne erillään. (Samalla toki sitten on keskustelunsa, että kuuluuko esimerkiksi taiteen tutkimus kulttuuripolitiikkaan vai minne, mutta jos sille herää äkillinen laaja kysyntä niin eiköhän asialle voida jotain.)

Hyvinvointi vs. sote on puolueen osalta ilmeisesti tietoinen valinta yrittää kuvata laajemmin hyvinvointipalvelujen kokonaisuutta. Esimerkiksi nuorisopolitiikan voisi kuvata uppoavan osin tänne ja osin ihmisoikeuksien alle.

Liikenteen pitikin mennä aluepolitiikkaan mutta näemmä näppihäröytyi pois.

Työelämästä olen täysin eri mieltä. Vihreillä on vahvoja ryhmiä useissa liitoissa, mutta puolueen tasolla on huonosti valmiuksia käydä työmarkkinapoliittista keskustelua. Asiasta käytiin uuden valtuuskunnan työohjelman yhteydessä debatti, jossa erityisesti ek-ryhmän puolelta toivottiin eväitä asiaan.

1 Like

Minustakin tiede, teknologia, digi yms. voivat muodostaa selkeästi omat erilliset kokonaisuutensa. Otsikoita voisi vain vähän muuttaa, että lukijalle on heti selkeää niiden erot. Samasta syystä olisin selkeyttänyt Hyvinvointi-otsikkoa ja tehnyt siitä läpinäkyvämmän, nyt se on uudelle ihmiselle vähän epäintuitiivinen. (Toki jos halutaan mennä puhtaasti puolueen mukaan, niin sekin on ok. Veikkaan kuitenkin, että kolmen vuoden päästä puolue saattaa hyvin mennä tämän foorumin mukaan, mikäli tulee tarpeeksi käyttäjiä :D)

Hyvä peruste työelämään.

3 Likes

Miten olisi:

Tiede ja tutkimus

Tieto- ja teknologiapolitiikka

…jälkimmäiseen itselläni on perusteluna puolueiden yhteisen tietopolitiikka.fi -verkoston piirissä käydyt keskustelut siitä, että esim. meneillään oleva Teknologianeuvottelukunnan prosessi (teknologiapolitiikka) ja digikompassi prosessi ovat niin sanansuuntaisia, että olisi mielekästä puhua tieto- ja teknologiapolitiikasta yhtenä kokonaisuutena vs. laittaa nämä laksi kilpailemaan ilmatilasta toisiaan vastaan.

Voin kyllä elää pelkän Tietopolitiikka -aluenimenkin kanssa, sehän taitaa olla puolueen työryhmän nimi.

3 Likes

Tiedettä ja tutkimusta käsittelee toki myös koulutus- ja tiedepoliittinen työryhmä.

Hei. Uunituoreena käyttäjänä ensisilmäyksellä näyttää kyllä tosi sekavalta.

“Yleistä keskustelua” alueelta löytyy lankoja joissa keskustellaan politiikkaa; ja sitten on miljoona eri poliittista aluetta ilman mitään selkeää järjestystä. Ilmeisesti foorumisofta organisoi kategoriat sen mukaan, mihin on viimeksi kirjoitettu, mikä on epäloogista. Voiko DiscourseHubissa jotenkin jakaa näitä alueita yläkategorioihin, eli esim. “politiikka” olisi yksi, jonka alla jotain alakategorioita?

1 Like

Tämä on vielä hiukan sekavaa, koska on lähdetty orgaanisesti kokeillen liikkeelle.

Tämän ketjun pohdinnoissa on siemen seuraavaan iteraatioon, joka toivottavasti tuo selkeyttä.

En ole ihan satavarma, mutta käsittääkseni käyttäjä voi omista asetuksistaan säätää, että näkyykö viimeksi kommentoidut kärjessä, vai kategorioiden mukaan.

Alakategoriat ovat mahdollisia kyllä, mutta monet foorumigurut varoittavat liian yksityiskohtaisista hierarkioista.

1 Like

Entäs sitten liian yksityiskohtaiset kategoriat yleensä? Nyt on aika monta sekalaista politiikka-aihetta, jotka menevät sekaisin “Yleistä keskustelua” alueen kanssakin. Ehdottaisin, että ne jaettaisiin enemmän sen mukaan, minkälaista keskustelua käydään, kuin kovin yksityiskohtaisten poliittisten teemojen mukaan. Talous, tiede, koulutus, terveys, … jne. kuitenkin yleensä nivoutuvat aina yhteen kun niitä tarpeeksi perkaa.

Tässä ehdotus miten aluejako voisi hiukan tiivistää:

 • Sivuston palaute ja kehittäminen
 • Politiikka ja ajankohtaiset aiheet (voi sisältää muutaman alakategorian)
 • Ei-poliittinen keskustelu (viihde, harrastukset, jne.)
 • Taustayhdistys (sitten kun sellainen on olemassa, voisi olla suljettu)
2 Likes

Juu nyt on ihan sotkua vielä.

Ihan varteenotettava ehdotus tämä muutaman alueen linja:

Tässä ehdotus miten aluejako voisi hiukan tiivistää:

 • Sivuston palaute ja kehittäminen
 • Politiikka ja ajankohtaiset aiheet (voi sisältää muutaman alakategorian)
 • Ei-poliittinen keskustelu (viihde, harrastukset, jne.)
 • Taustayhdistys (sitten kun sellainen on olemassa, voisi olla suljettu)

Se vastaisi tuolla jossain ylempänä heittämääni ’sanomalehti metaforaa’ että on rajallinen määrä sanomalehden osastoja, jotka ovat kaikki riittävän erilaisia suhteessa toisiinsa.

Sivuston palautteen ja taustayhdistyksen voisi myös niputtaa yhdeksi ei-julkiseksi alueeksi.

Huom. ’suljettu’ alue on vielä eri juttu kuin ’ei-julkinen’. Suljettu on vain rajatulle joukolle esim. yhdistyksen hallitukselle. Ei-julkinen näkyy kaikille kirjautuneille käyttäjille, mutta ei ole foorumin ulkopuolisille julkinen.

Tämä on mainio! Kirjoittelen alakategorioita vielä vähän auki ja aletaan olla asian äärellä.

Sitä sokeutuu aika tehokkaasti :slightly_smiling_face:

1 Like

@jannepeltola kaipaisiko rohkaisua, talkoita tai jotain muuta, että ruksautettaisiin aluejako uusiksi? Aiheeksi seuraavaan aktiivien puheluun?

Täällä toisaalla oli myös yksi ehdotus:

Joo, otan tästä kopin ja hoidan tänään tai huomenna.

1 Like

Nyt on uusi aluejako! Kertokaa fiilikset. :slight_smile:

2 Likes