[US] Viro varautunut Venäjän hyökkäykseen valtion datainfran kehdentamisella

Olisiko tässä mallissa mitään, mitä Suomi voisi kopioida?

Viro on varautunut mahdolliseen Venäjän miehitykseen myös tietojärjestelmien saralla. Maa kertoi jo vuonna 2017 rakentavansa datakeskuksen Luxemburgiin, johon se varastoi varmuuskopiot kaikesta kriittisestä datainfrastruktuurista.

Datasuurlähetystöksi kutsuttu keskus on perustettu yllättävien kriisien, kuten sodan tai luonnonkatastrofin varalle. Keskus on suojattu kyberhyökkäyksiltä ja kriisitilanteilta ksi-lohkoketjutekniikalla, selviää Viron verkkohallinnon sivuilta.

Lähde: Uusi Suomi 3.3.2022

3 Likes

Suomella koko maan miehittäminen ei taida olla samanlainen uhka kuin Virolla? Meidän mallimme perustuu koko maan aluepuolustukseen ja jopa osittain rintamien muodostumiseen (painopistealueet), kun taas Virossa selkeämmin varautuu käymään alusta saakka maanalaista sotaa miehittäjää vastaan.

2 Likes

Totta varmaan tämäkin, mutta tuo hallinnon kyky toimia digitaalisesti voi murtua myös strategisella hyökkäyksellä datakeskuksiin + tiedonsiirtoyhteyksiin vaikkei koko maata olisikaan vallattu.

Koronan opeista Vihreiden tietopoliittiseen ohjelmaan nostettiin tiedollinen huoltovarmuus:

  • Määritellään tiedollisen huoltovarmuuden vastuutahot, jotta mahdollisessa kriisitilanteessa on käytettävissä täsmälliset luettelot kriittisistä tietoaineistoista ja että niiden tiedot ovat ajan tasalla.

Tätä tiedollista huoltovarmuutta voisi edelleen miettiä myös sotilaallisen kriisitilanteen varalta. Mikä data on kansallisesti tärkeää ja miten varmistetaan, että se on käytettävissä.

1 Like

Joo siis ehdottomasti kannattaisi esim. EU tasolla tätä pohtia. Miten pääsisimme hyödyntämään internetin verkottuneisuutta ja tukeutumaan paremmin muihin maihin, ettei olla vain omien suorituskykyjen varassa.

Tuon Viron avauksen tulkitsin enemmän ns. siirretään omat toimintakyky kokonaan oman valtion rajojen ulkopuolelle, mutta luin tosi nopeasti niin ehkä ymmärsin vähän väärin.

1 Like

Siis että rakentaisimme toiset konesalit vaikka Ruotsiin. Oikeastaan kolmannet, koska suuri osa valtion järjestelmistä kait jo nyt jollain tasolla kahdennettuja.

Kustannukset saattaisivat olla joltisenkin merkittävät, koska konesalien lisäksi varmaankin olisi tarpeen rakentaa kyvykkyys operoida järjestelmiä.

Hyötyä syntyisi vasta sitten, kun Venäjä olisi valloittanut Suomen ja hallintomme olisi muuttanut ulkomaille. Siihen asti pärjäämme kyllä hyvin suojatuilla konesaleilla täällä kotimaassa. Salejahan on jo nyt kallioihin louhituissa ja monenmoiset katastrofit ja iskut kestävässä mestoissa, muun muassa Espoossa.