Talouspoliittisessa keskustelussa olisi markkina-ajattelulle tilas

Kokoomus ja Keskusta ovat ’pro business’, voisiko Vihreän talouspolitiikan perusvire olla ’pro market’ eli hieman systeemisempi ote siihen, miten markkinat saadaan parhaiten toimimaan yhteiskunnan, ympäristön ja talouden hyväksi?

4 Likes

Kiinnostava kysymys—voisitteko vähän vielä täsmentää mitä systeemisemmällä otteella tarkoitatte?

Tämä nyt ei ole mikään super kypsä ajatus, mutta hain sitä että ’systeemi’ = markkinan toimivuus ja markkinan vaikutus yhteiskuntaan.

Perinteinen (KOK ja KESK) talouspolitiikka mielestäni alleviivaa yritysten toimintaedellytyksiä, jonka yhtenä aspektina on toimivat markkinat.

Mielestäni Vihreä talouspolitiikka voisi keskittyä markkinoiden toimivuuteen, jonka yhtenä aspektina on yritysten toimintaedellytykset.

2 Likes

Itse puolueessa reilun 10 vuotta toimineena ja esimerkiksi valtuuskunnassa kaksi kautta (4 vuotta) toimineena ja edellisen poliittisen ohjelman kirjoittamisessa mukana olleena väitän, että tämä erottaa jo nykyisin vihreitä muista puolueista. Asian näkyvyys on sitten eri asia. Puolueella on esim. kaikista parhaat yritystukikannat.

Nostan vielä meidän vanhaa Vihreä liberalismi -teemalehteä, jonka päätoimitin:

1 Like

Näkisin kyllä itse, että puolueella on hyviä mahdollisuuksia olla hyvä talouspuoluekin, mutta ainakin kunnallistason päätöksessä tupataan yleensä vastustamaan kaikkea rahanmenon kaitsemista eikä valtakunnan tasolla taloudesta puhuta kovinkaan paljon. Korjatkaa jos olen väärässä, mutta esimerkiksi Ohisalon muuten hyvässä puoluekokouspuheessa ei juuri talousteemoja käsitelty.

Jokainen saituroitu euro olisi käytettävissä ekotekoihin myöhemmin. :seedling:

Tämä on hyvin sanottu. Olen vääntänyt kättä useamman tutun Kokoomusta äänestävän kanssa, että monet Kokoomuksen ajamat “markkinaehtoiset” uudistukset käytännössä johtavat mono- tai oligopoleihin koska Suomen markkina on liian pieni ylläpitääkseen useampaa toimijaa ja esimerkiksi kielisäännöillä rajataan käytännössä kv-toimijat ulos.

Markkinoilla on paljon hyvin tutkittuja epäonnistumistapoja (mitä failure mode mahtaa olla suomeksi…) ja politiikkaa ei voi tehdä näistä riippumattomasti laput silmillä.

Vihreiden periaate- ja poliittiset ohjelmat ovat, kuten @Nonissimo tuossa sanoikin, aika edistyksellisiä tässä suhteessa. Siitä huolimatta oli vähän … erikoista keskustella viime puoluekokouksessa periaateohjelmasta iltatyöryhmässä, jossa periaatteessa hyväksytään markkinat keinona, mutta oli hirveän tärkeää olla puhumatta keinon hyvistä puolista.

Vihreistä on sanottu, että viime aikoina ollaan kallistuttu paljon aiempaa enempää vasemmalle ja tämä ylempänä mainitsemani keskustelu on ollut siitä oireellista. Oma näkökulmani on, että markkinoista ei viitsitä puhua jottei näytetä kasvumyönteisiltä, mikä palautunee ongelmalliseen degrowth-keskusteluun. Talouskasvu nähdään ekologisesti kestämättömänä, mutta ei kuitenkaan kyetä ehdottamaan kasvusta riippumatonta kestävää talousmallia.

Meillä ei siis itse asiassa tarvita lisää talouskeskustelua vaan enemmän juurevampaa keskustelua degrowth-malleista.

3 Likes

Mä tykkään tästä ajatuksesta.

Kokoomus on aika usein nimenomaan suuryritysten puolella, kun taas pk-sektori on lähempänä yksityisyrittäjää ja kotisählääjää. Meitä voisi kiinnostaa esimerkiksi Hankintojen kohdistaminen pienyrityksiin ja oikeus laitteiden korjaamiseen, tähän liittyen myös takuuasiat. Ne kun nykypäivänä jostain syystä ei olekaan enää itsestäänselvyyksiä.

Uskon että tällä lähestymisellä voisi hyvinkin puhutella isojen kaupunkien ulkopuolella olevia jamppoja jotka tykkää korjata tietokoneensa ja asentaa digiboxiin uuden käyttiksen.

Samaten SDP palvelee suuryrityksiä. Ehkä Liike Nyt perustettiin myös tulemaan vähän enemmän pienyrittäjiä vastaan, kuin kokoomus. Liikkeellä ei ole uskontoa kanssakaan mainittuna. 🕆

Juuri näin. Se ei paljon auta olla edistyksellinen, jos siitä ei kukaan tiedä. Vihreät kärkipoliitikot eivät juurikaan puhu markkinoista, eikä taloudesta.

1 Like

Päätin, että laitan hakemuksen sisään vihreiden talous-ja elinkeinopoliittisen työryhmän puheenjohtajaksi. Luonnostelin hakemusta tänne (kommentit tervetulleita, dedis tänään la 13.11.2021)

Pro-market ajatteluni karkeasti on sitä, että sääntelyllä ja muilla politiikkatoimilla erityisesti pyritään huolehtimaan markkinoiden toimivuudesta (mm. terve kilpailu, markkinoille tulon esteiden poisto ja yhteiskunnallisten vaikutusten ohjaus positiiviseen), näkisin siis ohjatut markkinat keinona päästä kestävään talouteen.

Pro-business ajattelu keskittyy yritysten toimintaympäristöön ja kilpailukykyyn. Nämäkin ovat tarpeellisia tavoitteita, mutta mielestäni kuitenkin poliittisina tavoitteina alisteisia sille, että katsotaan taloutta laajemmasta systeemisestä näkökulmasta, jossa on huomioitu toiminnan yhteiskunnalliset vaikutukset.

Markkinoiden liika sääntely on pahasta, mutta myös liian vähäinen sääntely voi olla haitallista. Sääntelyllä voidaan myös ainakin jossain määrin edesauttaa uusien markkinoiden syntymistä, esim. kiertotalouden ja jätteettömyyden alueella lainsäädäntö voi kirittää uusien hyvien markkinoiden syntymistä.

3 Likes