Suuri eläkekeskustelu

Benjamin Franklinia mukaellen - demokratia on sitä kun sudet ja lammas saavat päättää mitä tänään syödään; vapaus puolestaan sitä kun lammas on hyvin aseistettu. Klassisemmin, demokratiassa on olennaista että ei vajota (ääni)enemmistön tyranniaan. Valitettavasti eläkekeskustelussa ollaan pitkälti menossa tänään suuntaan, viimeksi eilen SDP jätti [IL] aloitteen jossa eläkerahastoja puretaan tilapäisesti 10 vuoden ajan jotta työeläkkeitä saadaan nostettua. Tämä varmasti otetaan innolla vastaan puolueen äänestäjäprofiilissa mutta maksajien edunvalvonta pitää myös ottaa huomioon. Eläkemaksuissa on [IS] korotuspaineita jo nyt. Mitä Vihreät voisi tehdä jotta tulevien eläkkeensaajien edut otetaan paremmin huomioon?

Tässä vielä pari lähdettä lisää:

[EVA] Uusi sukupolvisopimus on eläkeuudistus, joka pelastaa julkisen talouden:

Suurimpien ikäluokkien päästäminen eläkkeelle noin 60-vuotiaina oli virhe, joka uhkaa näivettää nuorempien sukupolvien tulevaisuuden. Hoiva- ja eläkemenot kasvavat niin voimakkaasti, että se aiheuttaa muulle julkiselle taloudelle valtavia ongelmia. Suomeen tarvitaan eläkeuudistus, jonka myötä työurat jatkuvat aidosti pidempään ja joka on oikeudenmukainen sukupolvien välillä.

[Kalevi Sorsa Säätiö] Näätänen: Suomen eläkejärjestelmä ei ole kestävällä pohjalla:

Suomen eläkejärjestelmä ei ole kestävällä pohjalla sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Epäkohta on suuri ja se sotii hyvinvointivaltion perusajatusta vastaan. Maailma on jätettävä paremmaksi paikaksi, jotta tulevilla sukupolvilla olisi reilu mahdollisuus jatkaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen tehtävää työtä.

[HS] Suomen eläke­järjestelmään on syntymässä ongelma, varoittaa kansain­välinen arvio: ”Se on pakko ratkaista”:

Eläkejärjestelmän rahoitus ei ole vielä kestävällä pohjalla, vaan etuuksia on heikennettävä tai maksuja korotettava, katsoo professori Torben M. Andersen perjantaina julkaistussa kansainvälisessä arviossa.

2 Likes

Niinpä, mitkään näistä ongelmista eivät ole uusia ja yllättäviä. Niiden ratkauseminen vain nykydemokratiassa tuntuu olevan mahdotonta.

Nuoremmat sukupolvet / äänestäjäkunta nukkuvat tässä tai ovat jo menettäneet toivonsa eläketurvasta ja saavutetuista eduista kiinni pitävät taas ovat aktiivisia.

Mitä pidempään rstkaisua lykätään, sitä kipeämpää se tulee tekemään.

Työeläkkeet on Suomen talouspolitiikan tärkein aihe. Kaikki muu talouskeskustelu on napilla pelaamista.


politikointia

Palkkatuloista maksettavat verot ja veroluonteiset maksut ovat laskeneet vuosikymmeniä, jos mukaan ei lasketa eläkemaksuja[2].

Työeläkemaksun tuottojen erot sukupolvien välillä ovat valtavan suuria[3][4]. Se tekee eläkejärjestelmästä epäreilun.

Olenko väärässä, jos oletan että tämä on puoluerajat ylittävä etupiirikiista; Eläkeläiset + kohta eläköityvät vastaan työnantaja + nuoremmat palkansaajat. Lähes kaikki puolueet puhuvat kestävyysongelmasta tavalla jossa ainoa ratkaisu on nuorempien sukupolvien tuottavuuden parantaminen tai verojen ja veroluonteisten maksujen korottaminen.

Ehdotetut uudistuskset muotoillaan siten, että ne vaikuttavat vasta 1975 jälkeen syntyneille ja tulevat liian myöhässä [4].

Toisaalta pelkkä työeläkeindeksin jäädytys–takuueläke edelleen indeksissä–olisi reiluin ratkaisu joka riittää lähes yksinään. Se ei sisällä kannustinongelmia ja olisi reilu, nuorten työllisyyttä parantava toimi.

Vihreät on eniten nuorten puolue. Jos kysessä on etupiirikiista, Vihreiden pitäisi pitää nuorten puolta. Nuoret tässä karkeasti 1970 jälkeen syntyneet :).


Lähteitä jne.

Olen täysi amatööri, en ole perillä kaikista numeroista, mutta aihe on kiinnostava ja tärkeä. Ensimmäinen tehtävä olisi määrittää mitkä numerot ovat tärkeitä ja mitä ne ovat.

Laitan tähän muutaman tiedonmurusen joita olen kerännyt. Korjatkaa tai täydentäkää.

 1. Eläkkeiden rahastointiaste on 25 %. tilastokeskus. Maksetuista työeläkemaksusita alle 5% rahastoidaan, muu valuu rahaston läpi työeläkkeisiin (mutu, en muista lähdettä).

 2. Keskituloisen yksityisen sektorin palkansaajan kuukausiansioista perittävät eläkemaksut ja verot (lähde: Suomen Kuvalehden artikkeli muutaman vuoden takaa):

  vuosi vero eläkemaksu
  1980 34,0% 13,3%
  2014 25,7% 23,6%
 3. 09/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Yksityisalojen palkansaajien
  työeläkkeet syntymävuoden ja sukupuolen mukaan

 4. Eva: Eläkeindeksien jäädyttäminen on tarpeellinen työllisyystoimi 21.8.2020

  Työllistämiselle on Suomessa päässyt muodostumaan omituinen jarru. Kun työnantaja palkkaa kaksi keskipalkkaista työntekijää, hänen on samalla sitouduttava elättämään yksi eläkeläinen. Sekään ei meinaa riittää. Tulevaisuudessa eläkemaksuihin kohdistuu suuri nousupaine. Jos haluamme saada työllisyyden kasvamaan, eläkemaksujen nostaminen pitää lopettaa tyystin, kirjoittaa EVAn ekonomisti Sanna Kurronen.

  … Nuoret ovat yleensä ensimmäisten kärsijöiden joukossa, kun työttömyys kasvaa. Niin on käynyt myös koronakriisissä. Finanssikriisin jälkeen 25–34-vuotiaiden tulokehitys on jo jäänyt muista työikäisistä, vaikka valmistumisikä on 2010-luvulla pysynyt ennallaan.

  Nuoret saavat oman elämänsä rakentamisen sijaan keskittyä eläkkeiden maksuun. Mikä tässä on kohtuullista?

1 Like

Kysymys: missä Vihreiden ohjelmassa tai vastaavassa linjataan eläkepolitiikasta? Milloin näitä linjauksia ehkä ollaan tarkastelemassa seuraavan kerran.

1 Like

Tämän löysin vuodelta 2011:
https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/1112

Vihreiden nettisivuilta palauttaa 404:ää, niin jäin miettimään, että onko tästä tullut päivitettyä versiota vai onko linkki vain vanhentunut:

Joo nettisivu-uudistuksessa meni monta vanhas ohjelmalinkitustä rikki. @Nonissimo varmaankin tietää tämän ongelman?

Kiitos @JPG ohjelman kaivamisesta, nimen perusteella se löytyy Pohtivasta Pohtiva - Vihreät eläkelinjaukset: Vakaa perusturva eläkeläisen tukena

Asia mitä olen joskus pohtinut. Jos kerran maksettavat eläkkeet nauttivat omaisuuden suojaa ja niitä ei voida leikata - voisiko niistä alkaa keräämään eläkemaksuja?

Mitä meinaat tällä? En ole moista onaisuudensuoja-argumenttia kuullut.

Totta se on

Eläkkeiden oikeussuoja

Ansiosidonnaiset etuudet kuten eläkkeet nauttivat perustuslain 15 §:n takaamaa omaisuudensuojaa ansaintaperiaatteen perustella. Oikeus työeläkkeeseen ansaitaan palvelussuhteen kestäessä. Ansaittavat etuudet, jotka maksetaan vasta myöhemmin, ovat osa työsuorituksen vastiketta.

Vaikka eläkettä ei voi leikata, indeksikorotuksen poistaminen työeläkkeistä on mahdollista. Eläkeasiantuntijat ovat ehdottaneet sitä.

1 Like

Jetpissä (Jaa, ei, tyhjiä, poissa -podcast) oli taannoin hyvää keskustelua eläkkeistä:

Linkki jaksoon

1 Like

Eläkkeistä ollaan linjaamassa Vihreiden sosiaaliturvaohjelmassa marraskuun lopussa.

Vihreät nuoret julkaisi hyvän eläkepamfletin viitisen vuotta sitten:

Asiasta linjattiin laajasti myös viime vuoden ikääntymispoliitisessa ohjelmassa, jonka valmisteli puolueen Sukupolvipoliittinen työryhmä (joka teki myös lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja kokosi yhteen eri ikäisiä puolueen aktiiveja).

1 Like

Liiankin hyvin. Mulla on työn alla asian korjaaminen, mutta mieluiten tekisin sen Digiloikka vihreässä ohjelmatyössä yhteydessä enkä kovin manuaalisesti. :sweat:

2 Likes

Vihreiden nuorten Eläkepamfletti (2017)

 • Lyhyellä aikavälillä eläkkeiden rahoituksen kestä-
  vyyttä voidaan lisätä Ruotsissakin käytössä olevalla
  indeksijarrulla eli sillä, että työeläkkeiden kasvua
  voidaan hillitä jäädyttämällä työeläkkeen indeksi-
  korotuksia.
1 Like

Hyvä Twitter-ketju aiheesta:

Thread.

Liittyvä Hesarin uutinen: Demari­edustajien ehdotus työ­eläkkeiden korottamisesta perustuu kyseenalaisiin väitteisiin

Puolueen vpj Iiris Suomela blogasi aiheesta:

3 Likes

Nuorisojärjestöjen puheenjohtajien mielipiteet: Ovatko eläkkeet nuorille jo menetetty peli? Näin poliittiset nuorisojärjestöt korjaisivat epäreiluksi koettua järjestelmää | Yle Uutiset | yle.fi

3 Likes

Kyllä nuoret tietävät. Tästä voisi ottaa reippaan vaaliteeman. Eli pitäisi kirjoittaa nyt sisään poliittiseen ohjelmaan. Mitä mieltä @jannepeltola joka on siinä ohjelmatyöryhmässä?

1 Like

Eläkekeskustelu on miinakenttä. Nuoret eivät äänestä, eläkeläiset äänestävät ja Osku Pajamäki on hyvä case study siitä mitä tapahtuu kun kyseenalaistaa eläkejärjestelmää liian äänekkäästi.

That being said, puolueelta on tulossa ulos sosiaaliturvaohjelma jossa käsitellään eläkeasiaa paljon holistisemmin.

Myllytämme myös eläkkeitä juuri Tekniikan akateemisissa, siinä toivossa että saamme nostettua keskustelua Akavan tasolle. Fat chance, mutta aina voi yrittää.

Oma ydinongelma eläkejärjestelmän kanssa on sukupolvien välinen epätasa-arvo: mitä vähemmän maksaa järjestelmään, sitä enemmän saa maksuilleen tuottoa. Jos tämä ei ole epäoikeudenmukaista, en tiedä mikä on.

Korjausmekanismit ovat sitten vaikeampi kysymys.

Ihmiset ovat jääneet eläkkeelle tietyllä eläkelupauksella ja sen murtaminen kerran tarkoittaa että se voidaan tehdä toistekin ja järjestelmän uskottavuus murenee. 10-15 vuoden päästä eläkkeelle jääville eläkelupausta voisikin murentaa, kun reagointiaikaa vielä on, mutta ikärasismi tekee siitäkin epäinhimillisen vaihtoehdon

Pelkästään korkeimpien eläkkeiden leikkaaminen ei myöskään ratkaise ongelmaa, koska siitä ei saa riittävästi rahaa.

Indeksien taittaminen entisestään on myös pelottava ajatus köyhimpien eläkeläisten kannalta, mutta esimerkiksi progressiivinen indeksin taitto voisi olla vaihtoehto.

Työnantajien eläkemaksuja ei viitsisi korottaa, kun työllistämisen verokiila on jo mitä on.

Rahastoinnin lisääminen on helppo huutelu, mutta käytännössä se tarkoittaa kassavirraongelmaa järjestelmän sisälle.

Ainoa nettopositiivinen ratkaisu on hankkia lisää lapsia ja lisätä maahanmuuttoa, mutta sekin on investointi - niin päivähoitoon, sivistyspalveluihin, kotouttamiseen kuin työllistymisen tukipalveluihin. Ei sekään ilmaista ole.

Pointtini on, että tämä on monimutkainen ongelma jonka ratkaiseminen vaatii yhdistelmän epämiellyttäviä pieniä säätöjä eri puolille järjestelmää.

Otan nämä kyllä esiin ohjelmaa rustatessa, mutta pitäkää mielessä että tämä on oikeasti pirun vaikea ongelma.

3 Likes

Työeläkkeiden indeksien jäädytys ei vaikuttaisi takuueläkkeeseen.

2 Likes

Pienimmät työeläkkeet ovat myös pieniä ja niiden indeksien jäädyttäminen - etenkin nyt kun inflaatio näyttäisi tekevän paluuta - on aika iso liike.

2 Likes