Selvitys: Työtulotuki ei olisi tehokas tapa parantaa työllisyyttä

@Lyydia bongadi tämän, pitäisi lukea itse rapsa, vielä en ehtinyt.

Negatiivista tuloveroa selvittänyt työryhmä ei suosita työtulotuen käyttöönottoa tai sitä koskevan kokeilun käynnistämistä.

Työtulotuki tarkoittaisi, että ansiotulovero voisi olla negatiivinen pientä palkkatuloa saavilla henkilöillä. Työtulotuen tavoitteena olisi kannustaa työllistymään esimerkiksi osa-aika- ja keikkatyöhön.

Työryhmän tekemien vaikutusarvioiden perusteella työtulotuki ei juurikaan parantaisi työttömien työnteon kannustimia, eikä se olisi tehokas tapa parantaa työllisyyttä. Työryhmä toteaa, että ei olisi perusteltua ottaa käyttöön verojärjestelmään rakennettavaa tukea, joka edellyttäisi verotusjärjestelmien merkittävää uudistamista, mutta jonka ei voida arvioida täyttävän sille asetettuja tavoitteita tehokkaasti.

Sosiaaliturvaa täydentävän negatiivinen tuloveron toteuttaminen ongelmallista

Sosiaaliturvaa täydentävän, perustulon kaltaisen negatiivisen tuloveron toteuttamiseen osana nykyisenkaltaista vuosituloihin perustuvaa progressiivista verotusta sisältyisi merkittäviä ongelmia. Nykyisessä verojärjestelmässä ei voitaisi varmistaa, että etuus olisi kuukausittain vähintään perusturvan tasoinen. Lisäksi etuus saattaisi olla eri suuruinen samalla tulotasolla muista verojen määrään vaikuttavista tekijöistä johtuen.

Ymmärsinkö oikein, että tässä keskeinen ongelma on juuri negatiivisen tuloveron huono ennustettavuus? En voi olla ajattelematta, että perustulolla saataisiin samat hyödyt samaan hintaan ilman edellämainittua haittaa :smiley: