Poliittisen ohjelman plussat ja miinukset?

Täällä on nyt valmis tänään nuijittu poliittinen ohjelma 2023-2027

Tähän ketjuun voi tehdä poimintoja ja havaintoja ”plussat ja miinukset”.

1 Like

Toivoisin, että seuraavalla kerralla ohjelma pystyttäisiin valmistelemaan niin, että sen toimenpiteet olisivat periaatteessa toteutettavissa vaalikauden aikana. Siis siinä teoreettisessa tilanteessa, että vihreillä olisi eduskunnassa yksinkertainen enemmistö. Nythän näin ei kustannusten osalta ole ja siksi ohjelmaan on jouduttu lisäämään maininta siitä, että osa tavoitteista on toteutettava useamman vaalikauden aikana. Nyt realistisen ohjelman luominen jää eduskuntavaaliohjelmaan tai vasta hallitusohjelmatavoitteisiin ja siis puoluekokousta alemmalle tasolle.

Uskoisin, että ohjelman tällainen karsiminen vähentäisi myös puoluekokouksen äänestysrumbaa. Ainakin muutos- ja poistoesityksiä tulisi vähemmän, kun muutettavaa ja poistettavaa olisi vähemmän. Teoreettisesti lisäysesityksiä voisi olla enemmän mutta uskoisin kokousedustajien tiedostavan, ettei ohjelmaa voi laajentaa liikaa, jolloin lisäysesityksetkin vähenisivät.

1 Like

En tiedä, onko puoluedemokratian puitteissa mahdollista tehdä tällaista realiteettirajausta. Se mikä kaikki yhdessä tai erikseen on toteutettavissa on niin vaikea pohdinta, ettei sitä tällaisella laajalla joukkoistetulla prosessilla voi tehdä, se vaatisi melkoisen ammattimaista pienryhmää.

Siinä mielessä tänä jako on ihan OK:

  • poliittinen ohjelma = laajasti valmisteltu toiveiden tynnyri

  • hallitusohjelmatavoitteet = pienessä piirissä valmisteltu toiveiden tynnyrin seulonta

Noin muuten poliittisen ohjelman prosessiin olisi kyllä muutamakin parannusehdotus mielessä, mutta avaan niitä ehkä toisessa ketjussa.

3 Likes

Suurin osa tavoitteista on sellaisia, jotka vaativat ympäristölle haitallista talouskasvua.

Tämä ristiriita on vihreiden toiminnassa ilmeinen, mutta lähes kokonaan vaiettu.

Pelkästään asiasta huomauttaminen saatetaan kokea provosoinniksi tai häiriköinniksi. Parhaimmillaan vastaukseksi saa epärealistisia visioita puhtaasta energiasta ja kierrätyksestä. Ja niistäkin yleensä puuttuu tyystin globaali näkökulma ja köyhien maiden asema ja halu nousta länsimaiseen elintasoon.

Kunpa puolue tunnustaisi tosiasiat ja rupeaisi ajamaan kulutusta alas. On vaikea uskoa ohjelmaan, joka on tiedollisesti itsensä kieltävä.

Olisiko esimerkkejä, missä ohjelma nähdäksesi ajaa ympäristölle haitallista talouskasvua?

Omasta fiilikseni on, että keskustelu puolueessa on lähinnä akseleilla:

  • onko kaikki talouskasvu ympäristölle haitallista, vai onko nähtävissä myös mahdollisuus laadullisesti hyvään kasvuun

  • miten voidaan tehdä ekologisesti välttämätön vihreä siirtymä myös sosiaalisesti kestävästi.

2 Likes

Mä en itse toivo, että kaikki lisätyö tai talouskasvu nähtäisiin kategorisesti aina pahana. Kyllä esimerkiksi lisäykset hoivatyöhön tai hiilensidontaan olisi nekin BKT:n ja työllisyyden kasvun piirissä.

1 Like

Itse olen miettinyt, että tärkeintä olisi hinnoitella globaalisti ilmastopäästöt ja neitseelliset raaka-aineet siten, että ilmaston lämpeneminen ja luontokato saadaan vähenemään.

1 Like