Poliittisen ohjelman luonnos kommenttikierroksella

Puolueen poliittisen tavoiteohjelman luonnos lähti tänään kommenttikierrokselle. Kyseessä on periaateohjelman ohella puolueen korkeimman hierarkiatason ohjelma, joka toimii pohjana eduskuntavaaliohjelmalle ja mahdollisille hallitusneuvottelutavoitteille ensi vuonna.

Nyt on 28.3. asti menossa pari viikkoa, kun puolueen eri porukat järjestää aiheesta keskusteluja ja yksittäiset jäsenetkin voi antaa palautetta ohjelmasta.

Lopullisesti ohjelmasta päättää 21.–22.5. puoluekokous, mihin moni puolueen jäsenyhdistys hakee

 1. puoluekokousedustajia
 2. poliittisen ohjelman muutoksia käsittelevän työryhmän jäseniä (kokoustaa ennen puoluekokousta ja kokouksen aikana)

Täällä voisi musta keskustella erilaisista jäsenyhdistysten ja muiden vihreiden porukoiden työpajoista sekä käydä yleiskeskustelua ohjelman sisällöstä. Edellisellä kerralla 2018 järjestettiin yli 100 tilaisuutta ja meille silloisessa työryhmässä tuli käsiteltäväksi yli 1800 kommenttia:

Ohjelmaluonnos löytyy täältä:

Työryhmän sihteereinä toimivat allekirjoittanut ja @SariannaMankki. Perusohje työpajojen järjestämiseksi on toimitettu yhdistyksille.

Aattelinpa heittää tähän vaan listamaisesti kohtia, jotka askarruttaa ja joista johonkin saatan heittää muutosehdotusta.

18: turvataan lintujen pesintä lopettamalla pesimäaikaiset hakkuut

 • Kuinka ekstriimiä tämä on? Kuinka isoa metsä-alaa tämä koskisi? Tässä oli ylätasolla kyse uhanalaisten lajien suojelusta.

21 ○ päivitetään vesivoimayhtiöiden ympäristö- ja kalatalousvelvoitteet

 • Pitääkö olla huolissaan, että vesivoimatuotanto on vaarassa velvoitteiden vuoksi? Se on tärkeä sähköntuotannon/kulutuksen tasapainottaja

25 säädetään ilmastolakia vastaava luontolaki

 • Mitä tarkoittaisi? Vaatiiko selvennystä?

31 ● Asetetaan ekologinen kompensaatio velvoitteeksi rakentamisessa

 • Vähentääkö energiatehokkaampaa uudisrakentamista paljon?

35 ● Vahvistetaan kaivoslakia rajaamalla arvokkaat luontoalueet, kulttuuriympäristötpohjavesialueet ja saamelaisten kotiseutualue kaivostoiminnan ulkopuolelle

 • Kuinka isoista pinta-aloista kyse? Ei pidä tehdä Suomen kaivoslaista oleellisesti muuta maailmaa tiukempaa, tai muuten kaivannaiset globaalisti epäekologisempia. Toki vaikutus ei ole yksi yhteen, vaan vähentää myös jonkin verran globaalisti.

61 ○ tarjotaan energiaomavaraisuuslainoja helpottamaan energiaremontteja, lämmitystavan vaihtamista ja vähäpäästöisen auton hankintaa

 • Tulisiko tässä puhua ennemmin lainojen takaamisesta kuin niiden tarjoamisesta?

79 ○ vauhditetaan sähkön varastointia, sähkön ja vedyn siirtoverkkojen 80 rakentamista sekä sähkön kysyntäjoustoa

 • Tulisiko olla sähkön ja lämmön varastointia, vai tuleeko se tossa jo implisiittisesti?

118 ○ mahdollistetaan pääomasijoittajille pysyvä oleskelu Suomessa

 • Mikä tässä on motiivina?

183 ● virtaviivaistetaan ja vauhditetaan luvitusta erityisesti välttämättömissä vihreissä 184 investoinneissa kuten merituulipuistoissa ja sähkön siirtolinjoissa

 • Sopisiko paremmin ilmasto-teeman alle eikä yrittäjyys/innovaatio

426 ● Otetaan käyttöön nuorelle suoraan maksettava nuorisoraha ja vähennetään sama 427 osuus huoltajalle maksettavasta lapsilisästä.

 • Riittääkö luotto, että nuoret osaa käyttää rahaansa vastuullisesti? VOiko olla hankala köyhille perheille?

544 ● Korjataan toimeentulotuen akuutit ongelmat.

 • Liian epämääräistä että mitä tällä tarkoitetaan?

601 ● Kiristetään uhkapelaamisen sääntelyä ja helpotetaan hoitoonpääsyä

 • Liian epämääräistä? Mihin linjaukseen viime puoluekokous päätyikään esim. pelikoineiden osalta?

629 ○ Sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksiin

 • Vaikuttaa ehkä vähän äärimmäiseltä toimelta, varsinkin kun naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on keskimäärin kehittynyt hyvin.

812 ● Henkilötunnuksen korvaaminen pitkällä siirtymäajalla yksilöintitunnuksella.

 • Mikä on yksilöintitunnus? Pitääkö avata?

819 ○ Pyritään hillitsemään asuntojen vuokrien nousua lisäämällä kohtuuhintaisen 820 asuntokannan rakentamista

 • Miten toteutetaan ja onko järkeä? Parempi että markkinat hoitaa, vaikka tulisi kalliimpaa, sillä pienituloisemmat voivat sitten siirtyä niihin asuntoihin, joista hyvätuloiset muuttaa pois. Jos tässä viitataan ARA-asumisen kaltaisiin järjestelyihin, niin ne muodostavat eriarvoisuutta pienituloisten välille ja niiden jako ei ole aina kovin läpinäkyvää. Vähentää kaupunkien tonteista saamia tuloja huomattavasti. Parempi torjua asumisen kalleutta esim. asumistuen/toimeentulotuen keinoin?

827 ● Selvitetään muuttotappioaluiden huonokuntoisten asuinkiinteistöjen purkukorvauksen 828 käyttöönotto. Korvauksella vähennettäisiin asuntojen ylitarjonnan aiheuttaman 829 arvonaleneman vaikutuksia alueen muihin kiinteistöihin ja asukkaisiin.

 • Mitä tässä haetaan?

870 ○ otetaan käyttöön ajan, paikan ja päästöjen mukaan porrastetut 871 tienkäyttömaksut korvaamaan osa polttoaineveroista tinkimättä 872 yksityisyydensuojasta

 • Nää on aika monimutkaisia. En oo nähnyt asiantuntijoiden suosittelevan. Polttoainevero tarkoituksenmukaisempi.

887 ● ajetaan EU:ssa sitä, että takaraja päästöttömiin uusiin autoihin siirtymisessä 888 aikaistetaan vuoteen 2030

 • Voisi lisätä, että “autojen päästörajoja kiristetään nopeammin ja…”

992 ○ aikaistetaan päästötavoitteita, korjataan EU:n päästökauppa, vahvistetaan 993 hiilinieluja ja päivitetään bioenergian kestävyyskriteerejä

 • Tässä ehkä “korjataan” -sanan sijaan “kiristetään” päästökauppa, sillä systeemissä itsessään ei ole nähdäkseni vikaa.
1 Like

Heippa, jatkan tähän tämän verran ohjelmaa koskien aiheesta yksityisyydensuoja.

Olen kirjoittanut kommenttia ohjelmaluonnokseen koskien sote-tietojen “saumatonta” kulkemista viranomaisten välillä. En aio tätä pohdintaani ohjelmaluonnokseen kirjoittaa, mutta sanonpa nyt edes tässä: rekisteritietojen tallentamien ja liikkuminen joka paikkaan ei ole aina pelkkä siunaus.

Sanottakoon ensinnä, että tietojen kulkemattomuus esimerkiksi terveydenhuollon, sosiaalihuollon ja vaikka työvoimatoimiston välillä on ollut ja on edelleen iso ongelma, koska usein palveluita paljon tarvitsevilla terveyden, työllisyyden ja toimeentulon ongelmat kasautuvat vyyhdiksi, jonka ratkomiseen tarvittaisiin moniammatillista tukea.

Mutta.

Tällä hetkellä ihminen ei voi tietääkseni estää esimerkiksi ADHD-diagnoosin näkymistä joka-ikiselle sote-taholle. Tämä on mielestäni lievä ihmisoikeusongelma. Neuropsykiatrisen diagnoosin saaneet ovat heterogeeninen porukka.

ADHD:sta ja muista neuropsykiatrisista erityisyyksista “kärsii” joidenkin arvioiden mukaan yli 10 % nuorista. Diagnoosin saaminen on usein vaikeaa, ja saatu diagnoosi on monelle avain apuun. Mutta tuleekohan kaikille mieleen, että leima voi seurata mukana lopun ikää? “Leima” on toki tehty potilaan edun vuoksi, mutta se voi vaikuttaa kaikkiin hoitopäätöksiin. Esimerkiksi kipulääkkeitä ei diagnoosin saaneelle voi kirjoittaa normaaliin tapaan, järjestelmä estää sen.

Muista pointeistasi: en tiedä onko enää ajankohtaista, mutta voisin kommentoida noita kohtia vaikka huomenna. Mm. yksilöintitunnus on käsittääkseni hyvä juttu esimerkiksi sikäli, että se ei jaottele ihmisiä miehiin ja naisiin. Kts. Kysymyksiä ja vastauksia - Valtiovarainministeriö. Tietty tästäkin on jotain äläkkää ollut, koska se on joidenkin mielestä karmea asia. Voin kaivaa aiheesta käytyjä keskusteluja myöhemmin, jos kiinnostaa.

Kalatalousvelvoitteet ei vaikuta käytännössä lainkaan säätövoimaan. Kaikkiaan kyse on parista prosentista tuotantoa. Muissa EU-maissa on hyväksytty moninkertaisesti suurempia vesivoiman menetyksiä kalatalousvelvoitteiden täyttämiseksi. Tämä velvoite sisältyy myös EUn vesipuitedirektiiviin.

1 Like

426 Minusta ei ole järkeä viedä köyhien perheiden lapsilisästä osaa pois ja jakaa se näiden nuorille. Vanhemmat ovat kuitenkin elatusvelvollisia ja nuori saa käyttää rahat miten haluaa. Vähän on sellainen hyvinvoivan perheen näkökulma tekstissä.

Nuorisoraha on kannatettava ehdotus, mutta rahoitusta ei saa ottaa lapsilistä.

2 Likes

Jos diagnoosi ei näy, ei sitten voi valittaa hoidosta tms, joka on diagnoosin näkymisen puutteen vuoksi huonoa tai väärää.

Aivan, ihan potilaan edun vuoksi niitä tietoja jaetaan. Kuitenkin aikuisella tai jopa alaikäisellä on oikeus päättää hoidostaan, ja kieltäytyä siitä. Sitä pidetään jonkinlaisena ihmisoikeutena.

Jotkut diagnoosit näkyy päätti potilas mitä tahansa. Jotkut tiedot saa rajattua pois joiltain toimijoilta, ja jopa estää niiden näkymisen hätätilanteessa. Tilanne ei ole potilaalle kovin selkeä.

Esimerkiksi työpaikan vastaanottamiseen liittyy joskus terveydentarkastus. On tapauksia, että jo luvattu työpaikka on peruutettu, kun tiedoissa on näkymys vaikka “masennus” tai “oireilua uupumuksesta”, vaikka potilaan itsensä mukaan tilanne oli tilapainen ja johtui esimerkiksi erosta.

1 Like

Kävin antamassa palautetta, että olisi kiva jos sivulle 13 " Vähennetään köyhyyttä ja uudistetaan sosiaaliturvaa" lisättäisiin tavoitteeksi vähentää ansiotulojen ja sosiaaliturvan yhdistelmän efektiivistä marginaaliveroa. Ehdotin että ansiotulojen ja kaiken sosiaaliturvan yhdistelmän efektiivinen marginaalivero ei saisi koskaan ylittää 50% tasoa.

Suomeksi siis että sosiaaliturvan varassa olevista ansiotuloilla hankittavista lisätuloista pitäisi ehdotuksessani jäädä käteen vähintään puolet kun otetaan huomioon miten lisätulot leikkaavat saatavaa sosiaaliturvaa. Tällä hetkellä lisätulot leikkaavat esimerkiksi työttömyysturvaa 50% ja asumistukea kanssa kymmeniä prosentteja, eli ansiotuloista “jää käteen” tälläisessä erittäin tyypillisessä skenaariossa ehkä kolmannes. Joissain tapauksissa ongelma on paljon isompikin (toimeentulotuessa on suojaosuuden ylittävissä lisätuloissa efektiivinen marginaalivero 100%, eli lisätulot eivät lisää käytettävissä olevia tuloja ennenkuin lisätuloja hankkii enemmän kuin toimeentulotuen suuruus on).

Käytännössä suurimmat efektiiviset marginaaliveroprosentit Suomessa eivät ole huipputuloisilla, vaan sosiaaliturvaa ja matalapalkkatyötä yhdistävillä vähätuloisilla. Turha ihmetellä miksi niin monet ovat ennemmin täysin työttöminä kuin tekevät sosiaaliturvaa täydentäviä matalapalkkatyökeikkoja.

Toki on olemassa suojaosuudet (300€ työttömyysturvan osalta?) jonka voi hankkia ilman että sosiaaliturva vähenee, mutta ongelma on silti olemassa kun tulot ylittävät suojaosuuden.

2 Likes

Hyvä ja konkreettinen ehdotus. Kannatan.

Taustoitusta:

Työnteon kannustimet - mitä jää käteen? Heikki Viitamäki

Työn vastaanottamisen kannustimet Suomessa. Olli Kärkkäinen

2 Likes

Laskeskeltiin mun edellisessä puolueessa että miten se teknisesti voisi mennä, että työnteko ei vähenisi työnteosta saatavaa tuloa, ja että veromalli olisi ansiotuloon ja pääomatuloon flat kaksiportainen tasavero. Tämä on laskettu nyt niin, että mukana kuviossa olisi perustulo.

No, on tämä “hiukka” simppeli viritys, koska mukana ei ole asioita kuten asumistuet, ja tuo 800 euron perustulo lienee utopiaa tässä vaiheessa.

Mutta kuitenkin. Perustulo - Avoin Puolue

Pointti oli se, että nykyinen himmeli ei välttämättä ansiotuloon kannusta.

1 Like

Hyvin lähellä vihreiden malleja. Nettisivu-uudistuksen jälkeen niitä matskuja on vain ollut vaikea löytää.

Efektiivisen marginaaliveron kannalta nimenomaan kaikki tuet ym. pitää ottaa huomioon. Tasavero ja perustulo eivät riitä korvaamaan ongelmaa jos muut tuet ja niiden perusteet eivät muuu. Simppeli viritys ei ota huomioon kokonaisuutta.

Kuten laskelmista näkyy, asumistuki, päivähoitomaksu, omat ja puolison ansiopäivärahat, nostavat efektiivisen marginaaliveron korkeaksi (jopa yli 100% yksinhuoltajalle) Erilaisia tukija tulee ja lakkaa riippuen tulotasosta.

2 Likes