Poliittinen ohjelma muutosehdotukset 10.5. mennessä

Nyt tuli puoluehallituksen esitys uudeksi poliittiseksi ohjelmaksi kommenteille. Puoluekokousedustajat voivat jättää muutosesityksiä 10.5. saakka.

Ohjelmaesitys löytyy täältä.

Itse ajattelin ainakin katsoa tätä talouspolitiikan ja tietopolitiikan näkökulmasta. Jos muita ohjelman lukijoita löytyy, niin olisi mahtavaa, jos tänne saataisiin keskustelua ja näkemyksiä, joiden pohjalta sitten voitaisiin sorvailla muutosesityksiä.

1 Like

Ohjelmalinkki vie tiedostoon, mutta siinä on maininta “tiedosto on roskakorissa”. Tämä johtuu siitä, että vaihdoin tiedoston hitusen päivitettyyn, missä muutos tuli vain alatunnisteeseen. Ehkä kannattaa laittaa linkki kokouksen julkiseen tiedostokansioon, joka pysyy samana kokoukseen asti: Puoluekokous 2022 - Google Drive t. puolueen hallintopäällikkö

1 Like

Poliittinen ohjelma on kokonaisuutena varsin hyvä. “Harmikseni” huomasin, että kaikki aiheet, joista ajattelin puoluekokouksessa pitää älämölöä ja tehdä muutoksia, on jo pohjaesitykseen muutettu. Hyvin valmisteltu kokonaisuus siis.

(onko tämä hyvää tuuria vai tehokasta lobbaamista, siihen en osaa ottaa kantaa :smiley: )

2 Likes

@spoleino jos on jäänyt ylimääräistä lobbausenergiaa, niin mulla voisi olla muutama digi- ja talousaihe vielä korjauslistalla :slight_smile:

1 Like

Pitääkin tuo digi lukea vielä ihan ajatuksella. Rehellisesti sanottuna tarkastin vain itse muutaman kriittiseksi määrittämäni kohdan + ulkoturpo-osion ja sitten unohdin koko jutun :smiley:

Minulla on kolme muutosesitystä poliittiseen ohjelmaan. Jos olet puoluekokousedustaja ja haluat kannattaa jotain näistä, vastaa pikaisesti. Muutosesitykset on tehtävä viimeistään huomenna ja niihin tarvitaan kannatus.

Poistetaan rivit 816-818 (Säädetään työntekijöiden tulkintaetuoikeus, jonka mukaan paikallista työehtosopimusta koskevassa erimielisyydessä tulkitaan lähtökohtaisesti työntekijöiden hyväksi.). Perustelu: Tulkintaetuoikeuden antaminen työntekijäpuolelle neuvottelujen ja työtuomioistuinkäsittelyn ajaksi johtaisi suuriin ongelmiin työnantajille. Se olisi riski myös työntekijöille, kun mahdollisesti hävityn kiistan jälkeen seuraisi liikaa maksettujen palkkojen takaisinperintä.

Muutetaan rivit 848-849 muotoon “Edistetään palkka-avoimuutta ja kannustetaan isiä käyttämään vanhempainvapaansa”. (eli poistetaan vaatimus sukupuolikiintiöistä pörssiyhtiöiden hallituksiin). Perustelu: Ensinnäkin sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksissa on aivan eri tason asia kuin muut samassa kohdassa olevat. Toiseksi pörssiyhtiöiden tehtävänä on voiton tuottaminen omistajille. Jos omistajat eivät itse tajua valita hallitukseen parhaita henkilöitä, vaan syrjivät joitain sukupuolia, se on omistajien oma ongelma.

Poistetaan riviltä 1008 sanat “ja vaalikepoisuuden” (eli jää muotoon Lasketaan äänioikeuden ikäraja 16 vuoteen kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteissa). Perustelu: Vaalikelpoisuuden ikärajan on johdonmukaista olla sama kuin täysi-ikäisyyden. Jos henkilön ei katsota olevan kypsä päättämään kaikilta osin omista asioistaan, ei ole johdonmukaista pitää häntä kypsänä päättämään vaikkapa julkisesta taloudesta tai lainsäädännöstä.

Lasketaan äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikäraja 16 vuoteen kaikissa vaaleissa sekä kansalaisaloitteissa.

Siis tämä on vieläkin listassa? Tavallaan oletin että se on joku kämmi. Onko tähän joku perustelu tai idea miten perustuslain muutos toteutetaisiin?

Vaalikelpoisuutta ei saa järkevästi täysi-ikäisyyden rajan alle tai vajaavaltaiselle henkilölle.
Perustelut uudestaan ja tarkemmin:

  1. Vaalikelpoisuudesta määrätään perustuslaisssa. “Eduskuntavaaleissa on vaalikelpoinen jokainen äänioikeutettu, joka ei ole vajaavaltainen.” Perustuslakia ei pitäisi muuttaa kevyin perustein.
  2. Vaalikelpoisuus ja vajaavaltaisuus menevät käsi kädessä hyvästä syystä. Henkilöä joka on vaalikelpoinen ei ole mitään syytä kohdella vajaavaltaisena, joka tarvitsee edunvalvojan henkilökohtaisten asioiden hoidossa. Nuorten asiaa voisi ajaa täysi-ikäisyyden ikärajan laskemisena, ei vaalikelpoisuuden ikärajan laskemisena.
  3. Julkisyhteison luottamustoimessa toimivan pitää olla itsenäinen. Alaikäisellä lapsella on vielä huoltaja joka voi päättää politiikaan osallistumisesta tai osallistumattomuudesta ja määrätä kotiintuloajat.
  4. Lapsen altistaminen julkisuuden paineille juuri siinä iässä kun ollaan emotionaalisesti herkimmillään ei ole ettisesti oiken. Politiikassa toimiminen tuo ihmisen julkisuuteen ja poliitikkoa saa ja pitääkin arvostella ankarammin kuin muita. Myös yksityisyyden suoja on poliitikolla laissa heikompi kuin mattimeikäläisellä.
  5. Käytännön tasolla ei-täysivaltainen presidentti/kansanedustaja/valtuuston jäsen on täysin absurdi idea.

Tästä on keskusteltu täällä aikaisemmin:

Ehdotus vaalikelpoisuuden laskemisesta kuulostaa mielestäni huonosti harkitulta, selvältä virheeltä. Perustelin oman näkemykseni.

@spoleino sinulla oli muutosehdotus jossa tämä poistettaisiin? Onko se poistumassa ja mitä kommenttia on tullut?

3 Likes

Olisin tekemässä tästä muutosesitystä mutta en ole löytänyt kannattajaa.

1 Like

Viiteläiset olivat jo tekemässä tuon saman vaalikelpoisuus-muutosesityksen.

Ryhmäkanteesta en tiedä riittävästi, että osaisin puolustaa uskottavasti.

Pörssiyhtiöiden suokupuolikiintiömaininnan poistoon voin lähteä mukaan tukijaksi silläkin uhalla, että vähän joutuu kulmaan joidenkin vihreiden silmissä.

2 Likes

Hei kaikki,

luin tämän ketjun jo aiemmin, mutta unohdin vastata. (Ja sen jälkeen unohdin muiden kiireiden takia tehdä mitään muutosesityksiä).

Jätin omat kommenttini jo aikaisemmin lomakkeelle. Olisin voinut kannattaa vaalikelpoisuuden ikärajan säilyttämistä 18v, mutta hyvä, jos joku muu teki tästä jo esityksen.