Natoon - vai sittenkin kolmas vaihteoehto?

Tänään A-talkissa oli hyvää keskustelua Nato-jäsenyydestä, vihreitä edusti onnistuneesti Atte Harjanne.

Keskustelun aikana päädyin pohtimaan Nato-jäsenyyttä. Näkisin, että eniten Nato-jäsenyyden vastustusta herättävät seuraavat asiat:

  1. Kylmän sodan perinne
  2. Haluttomuus tuoda suurvaltapolitiikan jännitteitä Suomeen
  3. Haluttomuus sitoutua Baltian ja muun Euroopan puolustukseen
  4. Venäjän-pelko
  5. Militarismin / USA:n vastustus

Toisaalta Nato:n puolustajat tuntuvat nostavan esiin seuraavia argumentteja:

  1. Avunsaannin varmistaminen konfliktin keskellä
  2. USA:n ja lännen sitominen Suomen puolustukseen
  3. Puolustusvoimien suorituskyvyn ja osaamisen kehittäminen
  4. Poliittinen yhdentyminen länteen
  5. Vaikutusvalta Euroopan ja USA:n ulkopolitiikkaan

Joku voi sanoa Venäjä-pelon johtuvan myös talvisodan jättämästä traumasta, mutta ei mennä siihen. Jäin kuitenkin pohtimaan, onko todella ainoa vaihtoehtomme vain Nato-jäsenyys tai sen ulkopuolelle jääminen? Jotkut haaveilevat eurooppalaisesta puolustuksesta, mutta itse en pidä tätä realistisena, Natosta erillisenä vaihtoehtona.

Sain äsken seuraavan ajatusleikin, jonka pätevyyttä ei ole sen edempää testattu:

Baltian malli
Suomi ja Ruotsi yhdessä sitoutuvat Baltian maiden puolustukseen, mutta säilyvät Naton ulkopuolella. Samanaikaisesti Viro, Latvia ja Liettua sitoutuvat puolustumaan Suomea [ja teknisesti Ruotsia] konfliktin uhatessa.

Hiukan paradoksaalisesti paras tapa Suomelle välttyä sodalta Balttiassa voisi kuitenkin olla sitoutuminen sen puolustamiseen. Tulee meille sotaa tai ei, olemme joka tapauksessa Itämeren alueen konfliktin osapuoli.

Luomalla puolustussuhteen Baltian kanssa Suomi ei lisää Venäjään kohdistuvaa sotilaallista uhkaa, eikä tuo NATO-jännitteitä Venäjän rajalle. Samanaikaisesti Viron Suomelle antamat turvatakuut kuitenkin epäsuorasti tuo USA:n ja Naton mahdollisen Itämeren konfliktin osapuoleksi, sillä Baltia on järjestön jäsenmaa. Ruotsin mukaanottaminen tuo järjestelyyn strategista syvyyttä: ainoastaan Suomen ja Baltian varaan rakentuva puolustus olisi alttiimpi lyhyelle konfliktille Suomenlahden miehityksellä, mutta Ruotsin mukana olo tekee konfliktista pidemmän ja nostaa siten kynnystä.

Tämä Baltian malli Suomen puolustukselle on ennen kaikkea ajatusleikki. Olisiko puolueeton Ruotsi halukas tähän yhteistyöhön? Antaisiko Nato Baltian maiden sitoutua Suomen puolustukseen? Olisiko liittouma käytännössä sotilaallisella tasolla mitenkään realistinen, varsinkin, jos USA jäisi sen ulkopuolelle? Näkisikö Venäjä Balttian liiton ulkopoliittisesti Natoa neutraalimpana vai todellisuudessa ainoastaan sen jatkeena?

Välillä ajatusleikkejä kuitenkin tarvitaan, koska ne voivat auttaa tavoittamaan uusia avauksia.

2 Likes