Mitä miltä ansiosidonnaisen porrastamisesta?

Ylen kyselyssä Vihreät oli ehdotuksen puolella. @Nonissimo saatraisi muistaa, onko tästä jossain ohjelmassa joku linjaus?

Tarkoittaako porrastaminen tuen määrän vähenemistä vai tuen maksamista enemmän työttömyyden alkuaikoina ja vähemmän loppuaikoina.

Jos jälkimmäistä, kannatan. Jos edellistä, suosittelen olemaan rehellinen ja puhumaan suoraan ansiosidonnaisen leikkaamisesta.

1 Like

Ei tarkoita leikkaamista, vaan saman enimmäismäärän jakamista ajallisesti eri tavalla.

Jos sama määrä jaetaan alkupainotteisesti, niin eihän kenelläkään pitäsi olla mitään sitä vastaan.

  • työtön saa saman summan, jos on asionsidonnaiskauden kokonaan työtön
  • työtön saa isomman summan, jos saa töitä ennen kauden loppua
  • valtio ja kassat säästävät rahaa

Kuka tätä vastustaa? Kuka on epärationaalinen?

Jos jokainen työllistyisi samalla tavalla kuin ennen, niin yhtälössä sekä työtön että valtio ei voi päästä plussalle. Pitää ottaa huomioon dynaamiset vaikutukset, eli työllistyykö ihmisiä riittävästi aikaisemmin, jotta kompensoidaan lisääntyneet maksut niille jotka eivät työllisty. Lisäksi alkupäässä saatava isompi päiväraha saattaa joissakin tapauksissa viivästyttää työllistymistä.

Dynaamisia vaikutuksia on vaikea arvioida etukäteen. Tästä pitäisi järjestää satunnaisotannalla kokeilu.

1 Like

Eikö ideana ole, että porrastus innostaisi työttömiä työllistymään nopeammin? Jos näin kävisi, sekä työtön että valtio voittaisivat. Valtio siksi, että se saisi enemmän verotuloja, koska työttömyysjaksot lyhenisivät.

Tietenkin on oletettava, että työttömät eivät osaa laskea.

1 Like

No tämähän se idea on, mutta kuten @Ajatus10 toteaa, niin vaikutukset voivat todellisuudessa olla erilaisiakin, riippuu mm. työnhakijan työllistymisen helppoadesta (aka. kuinka paljon työllistyminen riippuu motivaatiosta ja kuinka paljon jostain muusta).

Itselläni ei oikein ole kantaa vielä, mutta tämä on asia, joka tod. näk. tulee eteen päätettäväksi lähitulevaisuudessa ja silloin olisi hyvä, että on punnittu kanta vihreillä.

1 Like

Voisi ajatella niinkin, että yhtäkkisesti muuttuvat nettotulot ovat huono juttu. Siksi kannataa maksaa aluksi isompaa ansiosidonnaita ja vähitellen laskea tuen määrää.

Näin työtön voi helpommin sopeuttaa elämänsä pienempien tulojen mukaiseksi.

1 Like

Tukia pitäisi jakaa ja ohjata työn haitallisuuden mukaan. Kerskakulutukseen liittyvästä ympäristöä tuhoavasta työstä poistuva on pallolle hyväksi. Mikään ei muutu, jos haitallisesta työstä ei ruveta rankaisemaan.

Työ on yksi eniten ympäristöä tuhoavista rakenteista. Se paitsi tuhoaa itsessään niin lisäksi luo hyvinvointia, joka vain nopeuttaa tuhoa.

Tarpeettoman työn varaan perustuva yhteiskunta tulee purkaa, jos tahdomme kestävän maailman.

1 Like

@Ajatus10 tämän hyvin jo nostikin esille: Jos ansiosidonnaista nostettaisiin alkupäästä ja vastaavasti laskettaisiin loppupäästä kustannusneutraalisti, se ei välttämättä nopeuttaisi ihmisten työllistymistä, koska alkupään korkeammat päivärahat saattavat houkutella viivästämään uusien töiden aloitusta. Pahimmillaan tällainen porrastus lisäisi kitkatyöttömyyttä. Siksi olisi tärkeää, että VM estimoisi porrastetun ansiosidonnaisen dynaamisia vaikutuksia. Sinänsä voisi olla hyvä, että porrastuksella voisi kustannusneutraalisti pehmentää lyhyiden työttömyyksien aiheuttamia taloudellisia vaikeuksia, kuten @Mane jo mainitsikin.

Porrastuksesta hyötyisivät työttömiksi jäävät, jotka työllistyvät nopeasti eli erityisesti korkeasti koulutetut isoissa kaupungeissa eli vihreiden äänestäjät. Jos vihreät haluaisivat vetää kotiin päin, niin vihreät voisivat kannattaa porrastusta. Saisihan tällä myös ravisteltua eroa vasemmistoon. Tällainen eturyhmäpolitikointi ei tosin mielestäni ole vihreiden arvojen mukaista. Toisaalta en näe syytä, että tällaisessa kysymyksessä kannattaisi panna vastaan Kokoomukselle hallitusneuvotteluissa.

Porrastuksessa on sellainenkin huono puoli, että se monimutkaistaa jo valmiiksi monimutkaista järjestelmää. Ihan jo tästä syystä minun on vaikea kannattaa porrastusta. Mieluummin jatketaan suhdanneriippuvaisen ansiosidonnaisen kannattamista. Sen lisäksi, että se olisi hyvää suhdannepolitiikkaa, saisi sillä ravisteltua eroa talouskonservatiivisiin puolueisiin.

Sivuhuomio: Tämä on tavallaan itsestään selvää, mutta tätä ei välttämättä tule yhtälössä ajatelleeksi: prosenttiyksikön nosto alkupäästä maksaa enemmän kuin prosenttiyksikön laskeminen loppupäästä tuottaa, koska ihmiset eivät suinkaan yleensä hyödynnä ansiosidonnaista sen maksimikestoon saakka. Toki dynaamiset vaikutukset saattavat heilauttaa yhtälöä.

Joskus tuota laskeskelin, että on vaikea saada porrastuksessa yhtäaikaa toteutumaan:

  1. pitkäaikaistyöttömän edut eivät laske - eli kumulatiivinen summa maksimiajalta pysyy samana
  2. järjestelmän kokonaiskustannus ei nouse

Koska nykyäänkin työllistymisen todennäköisyys laskee ajan funktiona: alkupään etuuksia maksetaan enemmän. Porrastus lisää kokonaissummaa melkein väistämättä. Paitsi ehkä jos työllistyminen nopeutuu huomattavasti nykyisestä - mitä epäilen.

Kyllähän tämä pitäisi nimenomaan laskea ja argumentoida laskelmien oletuksista.

Onkohan joku vahvemmin asiaa ajava taho esittänyt jotain laskelmia julkisesti, mitä voisi tarkastella?

1 Like