Mahdollinen käyttökeissi: Ajatuspajan lukupiiri

Kokeilin viime vuonna – vähän kehnolla menestyksellä – verkkolukupiirin järjestämistä ajatuspajan sivuilla. Itse vanhan verkkolehden kirja-arvioiden korvaajana syntyi mielekästä pitkäikäistä sisältöä, mutta keskustelua tai yhteisöä en onnistunut vielä rakentamaan.

Paremmin fasilitoiduista lukupiirikokemuksista ois tarkoitus ottaa opiksi, mutta emmin vielä sitä, että kuinka tiiviistä ja työmäärän suhteen raskasta mallia haluan suoriltaan kokeilla.

Täällä foorumilla pyörivä pysyvä lukupiiritopic voisi olla hyvä ratkaisu?

4 Likes

3 posts were merged into an existing topic: Yleinen keskustelu