Kuka tai ketkä ovat Vihreiden kovimmat vero-osaajat?

Tällläinen vapaa foorumi jossa tipuu kommenttia ja postataan linkkiä ei oikein sovellu sellaiseeen. Vanhat jutut unohtuu ja kaikki alkaa uudestaan kuukauden kuluttua.

Jos haluaa että porukka oppiii ja kehittyy keskustelun kautta keskustelu pitäisi organisoida hyvin. Joskus ennen vanhaan oli areenoita ja suljettuja sähköpostilistoja joissa jokainen uuden aiheen aloittanut on velvollinen tekemään yhteenvedon keskustelusta kerrran kuukaudessa mitä on opittu ym. tai aihe suljetaan.

Verokeskustelussa lähtökohdaksi tarvittaisiin yhteinen graafi tai taulukko jossa koko julkinen talous, valtion budjetti, kunnat ja eläkelaitokset. Kaikki veroluontoinen (pakolliset maksut). Seuraavaksi voisi etsiä joitain kertoimia vaikutuksista. Pitäisi olla joku joka vetäisi ja organisoisi.

1 Like

Maaailma ei ole täydellinen, eikä foorumikaan, mutta väittäisin, että ainakin whatsapp-ryhmiin verrattuna foorumi soveltuu tällaiseen keskustelun syventämiseen erittäin paljon paremmin!

Jos haluaa että porukka oppiii ja kehittyy keskustelun kautta keskustelu pitäisi organisoida hyvin. Joskus ennen vanhaan oli areenoita ja suljettuja sähköpostilistoja joissa jokainen uuden aiheen aloittanut on velvollinen tekemään yhteenvedon keskustelusta kerrran kuukaudessa mitä on opittu ym. tai aihe suljetaan.

Koko foorumin käytännöiksi en tällaista lopuu, mutta omasta puolestani tämän keskustelun aloittajana voin luvata vetää tämän yhteen.

1 Like

Eurostatin tilasto ilmeisesti kattaa koko julkisen talouden, jolloin asumistuen osuus näyttää pieneltä. Mutta se on kuitenkin valtion budjetissa menoista 2,5% ja 1,64 miljardia euroa, joten ihan pikkurahoista ei ole kyse. En ihan niele sitäkään väitettä että asumistuki kohdentuisi tarkoituksenmukaisesti. Jonkin verran se nostaa vuokratasoa ja valuu siis asuntosijoittajien taskuihin, mutta mikä pahempaa, se on vastikkeellinen tuki joka muodostaa osaltaan kannustinloukun.

Lienee totta, että siitä on hankala kuitenkaan nipistää koska asuntotuen saajia on tolkuton määrä.

VATT sanoo, että asumistuk ei näyttäisi valuvan hintoihin. Asumisen verojen ja tukien vaikutus - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Miksi erot erilaisten asuntojen asumistuissa eivät näytä heijastuvan niiden vuokriin? Tukijaksot ovat usein lyhyitä verrattuna vuokrasuhteiden pituuteen. Tällöin tukijärjestelmän vaikutus asumisvalintoihin ja vuokriin voi jäädä pieneksi. Asumisvalintoja tarkasteltaessa havaitaankin, että tuensaajat eivät näytä hakeutuvan tukijärjestelmän kannusteiden mukaisiin asuntoihin.6 Asumistuen vuokranormit ovat myös matalat suhteessa markkinavuokriin, jolloin kalliimpaan asuntoon muuttaminen ei yleensä kasvata tukea.

1 Like

Mulla on ns. Loputtomalla ToDo-listallani tarkoitus kirjoittaa blogiteksti työotsikolla Yleisen asumistuen ylistys. Tää ja toisessa ketjussa keskusteltu Soininvaaran kirja puoltaa sitä, että tälle yhä tilausta.

Suomi tarvitsee avoimen koodin talousmalleja jossa eri skenaarioita voi simuloida talouskeskustelun pohjaksi.

DREAM (Danish Research Institute for Economic Analysis and Modelling ) on tekemässä makromallia Tanskalle. MAKRO | Home koodi: GitHub - DREAM-DK/MAKRO

Nillä on myös muita malleja:

1 Like

Kiitos pohdinnoista. Mielestäni kunnat eivät voisi säätää eri tuloluokille erilaisia progressioita. Silloin mentäisiin taas yhteensovituksen vaikeuksiin. Progression määrä ja muoto olisivat valtakunnan tason asioita, ja kunnalla olisi sitten vain yksi ruuvi, joka olisi säädetty vähän kireämmälle tai löysemmälle.