Koodaripula, it-osaaminen

Koodaripula

Koodareista on pulaa, mutta vastavalmistuneiden on vaikea löytää ensimmäistä työpaikkaa.

Julkishallinto kelpuuttaa vain kokeneita koodareita projekteihinsa. Pitäisi päinvastoin vaatia tiimejä, joissa sekä junioreita että senioreita.

Antaisi mahdollisuuden niin junioreille kuin senioreille tilaisuuden kehittää osaamistaan.
Tiimit olisivat myös tehokkaampia, kun kukin voisi keskittyä osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

Julkishallinnon pitäisi tilata yrityksiltä, jotka pitävät huolta henilöstönsä osaamisen kehittämisestä.

Saatta olla, että yritys, joka ei piittaa henkilöstön osaamisen kehittämisestä ei myöskään kehitä tuotteitaan eikä tuotanto- ja toiminaprosessejaan. Ehkä siksikin julkishallinnossa on vanhanaikaisella tekniikalla toteutettuja ja huonosti käyttäjää palvelevia ratkaisuja.

Tärkeää olisi kehittää oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä. Miettiä uusiksi opetusta.

4 Likes

Erinomainen ehdotus. Tämä on aivan todellinen ongelma, rajallisesta määrästä senior-koodareita käydään kovaa taistelua työmarkkinoilla, mutta junior-tason tyyppejä käännytetään jatkuvasti ovelta. Syynä tähän on kuten sanoit, isojen projektien vaatimukset missä vaaditaan tietty määrä näyttöjä projektiin osallistuvilta. Käytännössä siis vuosia projektihistoriaa kyseisillä tekniikoilla.

Alalla on siis työvoimapula, mutta mekanismeista johtuen ala kouluttaa itse huonosti niitä osaajia. Se on siis osin alan itseaiheutettu ja huonon johtamisen tulosta (lyhytnäköisen), mutta osaltaan myös julkinen sektori voisi olla korjaamassa ongelmaa vaatimalla tietyn määrän juonioreita myös projekteihin kuten sanoit.

Hyvä ehdotus kyllä mielestäni.

2 Likes

Kyllä! Tätä turhista senioriteettivaatimuksista luopumista tai jopa sen kääntämistä päinvastaiseksi ehdotetaan mm. puolueiden yhteisen tietopolitiikka.fi ryhmän hallitusohjelmatavoitteissa.

Aihetta nosti hyvin esille Elina Valtonen:

2 Likes