Kommentteja aluevaaliohjelmaan

Moi,

Seuraavassa valtuuskunnassa hyväksytään puolueelle aluevaaliohjelma. Luonnos löytyy täältä.

Antaa palaa!

Janne

Onko näillä hyvinvointialueilla mitään roolia hoidon laadun varmistamisessa?

Avi:n ja valviran puutteelinen valvonta ja tarkistustoiminta on mm. näiden uutisisssa olleiden vammaisten pahoinpitelyjen, ja vanhusten kaltoinkohtelun mahdollistaja.

Voisivatko hyvinvontialueet oma-aloitteisesti alkaa tehdä pistotarkastuksia ja laadun valvontaa? Jos voivat, sellaisen voisi lisätä alotteeseen.

1 Like

Digitalisaatiosta on aika vähän sanottu. Olisiko tarpeen? Vaikka siitä tarvitseeko jokainen alue omat järjestelmänsä?

1 Like

Siis onko jossain sotetietojärjestelmä, joka on rakennettu vain tilastoja ja taloutta varten? Enpä usko! Ainakaan Apotti ei ole sellainen, koska sillä esim lasketaan lääkeannoksia yms.

Digitalisaatio-osuus ohjelmasta on kuin jonkin iltapäivälehden keskustelupalstalta. Ovatko muut osat ohjelmasta yhtä nolon köykäisiä?

1 Like

Joo kyllä tuohon digitalisaatio-osaan täytyy saada ryhtiä. Laitan mietintään omasta puolestani, mutta lähtökohta olisi, että digiprosessien laatuun ja yhteentoimivuuteen ohjataan vahvasti rahoituksen kautta tai keskittämällä, kuten @Mane ehdotti.

Toinen liitännäinen ja mielestäni kriittisen tärkeä asia on hallintohenkilöstön (johon myös digijohtaminen kuuluu) siirtyminen aluehallintoon. Pitävätkö kunnat kiinni kynsin ja hampain parhaista hallinnon puolen työntekijöistä, vai onko aluehallinto houkutteleva työnantaja, jonne päästään valitsemaan halukkaista parhaat. Tästä henkilöstöasiasta en pikaskannailulla löytänyt mitään luonnoksesta. Siitä on foorumilla kirjoitettu toisessa ketjussa.

Koska kuntia (tai muita sotejuttuja järjestäviä organisaatioita) on nyt 200-300 ja sotealueita on jatkossa 22, niin hallintohenkilökuntaa tarvitaan vähemmän. Tämä johtuu jo ihan pelkästää tiiminvetäjien ja muiden managerien tarpeen vähenemisestä.

Jos homma hoidettaisiin fiksusti, niin sotealueilla olisi jatkossa yhteiset tukipalvelut tietohallinnosta palkanmaksuun etc. Ei ole mitään järkeä rakentaa 22 erillistä tietohallintoa ostamaan ja ylläpitämään samoja järjestelmiä. Jos meillä on jatkossa 22 tietohallintoa, jotka saavat ostaa toisistaan riippumatta mitä haluavat, niin softantoimittajat kyllä nauravat matkalla pankkiin.

1 Like

Jep, tässä kävi nyt niin että lasten flunssat ja tyttären karanteeni pistivät viikon ja viikonlopun uusiksi. Joudun karanteenin takia jättämään myös valtuuskunnan väliin, mutta kirjoitin muutosesityksiä halukkaille noukittaviksi käyttöön.

Näissä ei oikeastaan ole juurikaan yhteistä punaista lankaa, mutta nostan moneen kohtaan tietovarantojen ja prediktiivisen analytiikan merkityksen.


Rivi 65, lisätään uusi kappale:

Henkilöstön kuulemisen lisäksi asiakkaan ääntä tulee vahvistaa. Asiakkaiden tunteminen datan ja keskustelun kautta tulee olla hyvinvointialueen toiminnan kehittämisen ytimessä. Palvelut tulee muotoilla niin, että niiden käyttämisen kynnys on mahdollisimman matala ja oikeat palvelut kohdennetaan oikealla hetkellä oikeille ihmisille.

Perustelu: Pelkästään ammattilaisten äänen kuunteleminen johtaa teknokratiaan.


Rivi 122, Lisätään riville lause:

Hyvinvointialueet ovat merkittäviä ruoan kuluttajia, ja kaikissa ruokaa koskevissa päätöksissä on huomioitava ilmasto- ja lajikatojalanjälki.

Perustelu: Monipuolisempi ilmastovaikutusten huomiointi.


Rivi 141, muutetaan sana “vyöhyketerapia” sanaksi “fysioterapiaan”.

Perustelu: Ei markkinoida tieteellisesti todistamattomia täydentäviä hoitoja.


Rivi 171, lisätään bullet point: “Rakennetaan toimivat rakenteet oppilashuollon kaltaisten kuntien ja hyvinvointialueiden monialaisen yhteistyön toteuttamiseksi kitkattomasti.”

Perustelu: Eri hallintoyksiköiden koordinointi ei tule olemaan helppoa.


Rivi 180, lisätään lause: “Tietovarantoja tulee hyödyntää monipuolisesti, jotta ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain ja oikein työkaluin.”

Perustelu: Tiedolla johtamisella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ennaltaehkäisevässä työssä.


Rivi 306, lisätään lause: “Tietovarantojen ja ennakoivien algoritmien hyödyntäminen mahdollistaa varhaisen tunnistamisen ja tehokkaan ennaltaehkäisevän tuen.”

Perustelu: Tiedolla johtamisella voidaan saavuttaa merkittäviä hyötyjä ennaltaehkäisevässä työssä.


Rivi 367, korvataan virke: “Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköiset järjestelmät tulee rakentaa käyttäjäkeskeisin menetelmin ja laadunvarmistuksen tulee varmistaa potilasturvallisuus jo ennen vaaratilanneilmoituksia.”

Perustelu: Ei mollata turhaan tilastointia ja korostetaan käyttäjäkeskeisyyttä.


Rivi 374, lisätään virke: “Saneluiden purkaminen jälkikäteen tuottaa merkittävästi parempia hoitotuloksia, kun lääkäri voi keskittyä hoitamaan potilasta sähköisen järjestelmän sijaan.”

Perustelu: Avataan sihteerien tarvetta.


Rivi 447, lisätään uusi bullet point: “Rakennetaan matalan kynnyksen neuvontapalveluita terapeuttien etsimiseen ja terapian aloittamiseen.”

Perustelu: Yksi merkittävimmistä esteistä terapian aloittamiselle on terapeuttien seulominen. Tähän tarvitaan tukirakenteita.


Rivi 730, lisätään uusi bullet point: “Nostetaan hoivatyön palkkaus sen vaativuutta vastaavalle tasolle.”

Perustelu: Palkkauksestakin on mainittava.


Rivi 733, lisätään uusi bullet point: “Edistetään ulkomaalaisten lääkäri- ja sairaanhoitajapätevyyksien nopeaa hyväksymistä ja muuntokoulutusta suomalaisiin standardeihin.”

Perustelu: Kaikki työvoima tarvitaan.


Rivi 748, lisätään uusi bullet point: “Koulutetaan esimiehiä ja rakennetaan kulttuuri, jossa huonot esimiehet siirretän takaisin suorittaviin tehtäviin.”

Perustelu: Huonoa johtamista ei tarvitse sietää.


Rivi 748, lisätään uusi bullet point: “Selvitetään osuuskuntia tapoina järjestää hoivatyötä ostopalveluna itseorganisoituvilta ammattilaisryhmiltä. Itsesääntely on parasta johtamista.”

Perustelu: Avataan ovi Buurtzorg-tyyppiselle hoivan järjestelylle vaihtoehtona lääkärien laskutusyrityksille.


Rivi 802, lisätään uusi virke: “Taataan nuoriso- ja aikuistoiminnan houkuttelevuus ja jatkuvuus.”

Perustelu: VPK:t ovat vapaaehtoisorganisaatioita, jotka elävät ja kuolevat laadukkaasta vapaaehtoistoiminnasta.


Rivi 862, lisätään uusi bullet point: “Lähtökohtaisesti hyvinvointialueella on yksi sähköinen tietojärjestelmä, joka on rakennettu maltillisesti hyvien IT-hankintakäytäntöjen mukaan. Toimittajaloukut vältetään ja kiinnitetään huomiota käyttäjäkeskeisyyteen ja yhteentoimivuuteen.”

Perustelu: Tietojärjestelmäsoppa tulee pitemmän päälle kalliimmaksi kuin huolella tehty integraatioprojekti yhteen hyvään järjestelmään.

1 Like

Hyviä lisäyksiä, itsellänikin meni työmatkailun takua tämän kommentointi ohi :confused: