Kannabis - viisautta vai ei

Puoluekokouksessa äänestyksen jälkeen hyväksyttiin jokin kannanotto kannabiksen käytön kriminalisoinnista loupumiseksi. Tai jotain vastaavaa.

Nyt tämä äänestystulos näyttää ainakin nettikeskustelujen perusteella raivostuttaneen monet vihreitä äänestäneet.

Tämä on jännä tilanne: jos kannabiksen käytön dekriminalisointi on mielestämme hyvä asia, meidän on sitä syytä edistää. Samalla sitten menetämme äänestäjiä. Kumpi on tärkeämpää? Onko viisautta ajaa asiaa, jonka ajaminen on oikein, mutta joka karkoittaa äänestäjiä ja vähentää valtaa?

Tutkimusnäyttö puoltaa huumeiden dekriminalisointia. Sen mukaan huumeiden käyttäjät kuuluvat terveydenhuollon piiriin.

Ongelma vain on, että terveydenhuollolla ei ole resursseja hoitaa huumeiden aiheuttamia ongelmia. Apua etsivät eivät apua saa. Velkaantuvassa maassamme, jonka kaiken lisäksi pitäisi taistella tuhoavaa talouskasvua vastaan, apua tuskin tulee tulevaisuudessakaan. Tiemme on olla köyhä. Se on myös vastuullinen tie niin kauan kuin köyhyyttä vastaan voidaan taistella vain ympäristöä tuhoamalla.

Pohdittavaksi siis jää, onko huumeiden dekriminalisoinnista enemmän haittaa vai hyötyä, kun myönnetään terveydenhuollon puuttuvat resurssit. Asiaa täytyy tarkastella sekä yhteiskunnan kokonaisedun että yksilöiden inhimillisen kohtelun näkökulmasta.

Suomen huumetilanne eurooppalaisittain vertaillen ei edukseen loista. Täällä on paljon huumekuolemia.

Sitä en ymmärrä, miksi ei suoraan puhuta kaikkien huumeiden laillistamisesta, koska sillä tavalla rikollisuudelta viedään pohja, jos laillisesti myytävistä huumeista tehdään riittävän halpoja. Pelkkä dekriminalisointi pitää edelleen yllä rikollisuutta, jonka piirissä pyörii kannabiksen lisäksi kovia huumeita.

Itse en pidä siitä, että samaan aikaan kun yhteiskunnassa pyritään kohti turvallisuutta ja haitattomuutta, kannabiksesta on tullut liberaaleille piireille symboli, joka edustaa edistystä. Tämä ei tarkoita, että vastustan kannabiksen dekriminalisointia, mutta myönteistä suhtautumista kannabikseen en ymmärrä.

2 Likes

En kannata laillistamista. Vihreiden entinen kanta dekriminalisoinnin puolesta oli parempi. Mutta en myöskään usko että uusi kanta mitenkään merkittävästi romahduttaa vihreiden kannatusta. Kannabiksen pössyttely on aihe, joka herättää tunteita, ja netin kaikukammiossa ihmiset jotka äänekkäästi sanovat lopettavansa vihreiden äänestämisen kannabiskantojen takia voivat kuitenkin olla vain pieni vähemmistö.

Itse näen sen niin, että koska vihreät on ainoa puolue joka kannabiksen laillistamista avoimesti kannattaa, niin se myöskin imuroi automaattisesti ne äänestäjät, jotka vahvasti ovat laillistamisen puolella.

Jos oikeana pitämästämme politiikasta ryhdytään tinkimään kannatuksen vuoksi, asiat käännetään päälaelleen. Emme tee politiikkaa kannatuksen vuoksi vaan pyrimme saamaan kannatusta arvojemme mukaiselle ja tieteeseen perustuvalle politiikalle.

7 Likes

Jotenkin en itse jaksa suuresti kiivastua puoleen tai toiseen puoluekokouksen hyväksymästä kannasta. Mutta on tuntunut raskaalta katsoa, miten meidän paikallisyhdistyksessämme tuo päätös tuntuu olleen aktiiveillemme vaikea.

Asia ei kuulu Vihreään liittoon mitenkään!

Kannabiksen laillistamisen asiaa pitää kypsytellä jossain ihan muualla. Politiikka on käytännössä päätöksentekoa. Sitten, kun puolet suomalaisista kannattaa kannabiksen laillistamista, voidaan ottaa asia esille, ja viedä se päätöksenteon tasolle. Siihen asti - keskittykää faktojen tunnetuksi tekemiseen, mutta tehkää se jossain muualla, ja jonku muun lipun alla, kuin Vihreän liiton!

Kyseessä on kuitenkin päihde.

Hauskanpito päihteiden alaisena on teeskentelyä!

Todellisuudessa hauskanpitoon tarvitaan vain, ja ainoastaan hyviä ystäviä.

No, semmoinen fakta on olemassa, että päihteettömiä yhteiskuntia ei ole kait ollut kuin arktisella alueella. Psykoaktiivisten aineiden käyttö on ihmiselle ominaista. Päihteiden laillisuus vaihtelee ajan myötä, joskus kahvikin oli kiellettyä.

2 Likes

@Mane

Me olemme arktisella alueella, jos et ole huomannut.

Kaikki mitä kirjoitit on vain sinun mielipiteesi, ei faktaa. Lähes koko Pohjois-Amerikka oli päihteetön ennen Kolumbusta.

Pysytään otsikon aiheessa!

(Profiili - Mane - Kasvimaa)

1 min

No, semmoinen fakta on olemassa, että päihteettömiä yhteiskuntia ei ole kait ollut kuin arktisella alueella. Psykoaktiivisten aineiden käyttö on ihmiselle ominaista. Päihteiden laillisuus vaihtelee ajan myötä, joskus kahvikin oli kiellettyä."

No, ei nyt ihan puppua kirjoitella. Kyllä Amerikassa ennen Kolumbustakin päihteitä käytettiin.

Lisää => Alcohol and Native Americans - Wikipedia

1 Like

Älä puhu päihteistä, niinkuin ne olisivat MEIDÄN - VIHREIDEN mielestä hyvä asia!

TEIDÄN porukkanne on minimaallisen pieni osa vihreistä.

Ihan sen varmistamiseksi, että kaikille on selvää, mistä puoluekokouksessa äänestettiin, mainitsen, että puoluekokousaloitteet päätöksineenhän on julkaistu verkossa.

Puoluehallitus olisi päätösesityksessään tyytynyt pienempiin askeliin, mutta puoluekokous valitsi aloitteessa ehdotetun rivakamman linjan.

Päätösesitys: Poliittisen tavoiteohjelmansa mukaisesti Vihreät tavoittelee ensi askelina kannabiksen käytön dekriminalisaatiota eli kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista. Koska nykyinen huumausainepolitiikka ei ole onnistunut vähentämään kannabiksen haittoja, tulee Suomessa tehdä kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista kattava selvitys, joka tarkastelee myös laillistamisesta muissa maissa saatuja kokemuksia. Puoluekokous kannustaa vihreää eduskuntaryhmää ja hallitusryhmää ajamaan lääkekannabiksen käyttöön liittyvien esteiden purkamista.

Päätös: Puoluekokous kannattaa, että kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Samalla kannabikselle toimeenpannaan kattava nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano. Puoluekokous kannattaa myös, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan.

3 Likes

Tuo aloite on kyllä loistava.

Vaikeata ymmärtää miksi verottomien päihteiden laittaminen verolle olisi missään mielessä paha juttu.

1 Like

Todetaan vielä puoluekokouksen äänestystulos tämän aloitteen osalta:

Aloite 11
työryhmän esitys 183
puoluehallituksen esitys 181
Tyhjiä 7
Hyväksyttiin työryhmän esitys.

t. puoluekokouksen sihteeri

4 Likes

Vihreillä on myös Kokoomusnuorten tuki tässä asiassa.

Puoluekokous kannatti kannabiksen laillistamista ja sääntelyä, jotta kannabiksen sekä erityisesti kannabiksen kieltolain aiheuttamia haittoja yksilöille ja yhteiskunnalle voidaan vähentää. Vihreät on kannattanut kaikkien laittomien päihteiden (mm. kannabiksen) käyttörangaistuksesta luopumista jo ennen tätä.

Nettikeskustelujen perusteella voi myös saada kuvan, että olemme saaneet tällä lisää kannattajia. Näin tämä on ainakin minulle näyttäytynyt. Myös esim Helsingissä kuulin, että saimme puoluekokouksen jälkeen lisää jäseniä kuin mitä menetimme. Asia ei siis ole kannatuksen suhteen niin yksioikoinen. Ei tämä ole vain negatiivinen asia sen suhteen.

Saksassa vihreät nousi hallituspuolueeksi noin 15% kannatuksella ja he ajoivat kannabiksen laillistamista. Hallitusneuvotteluissa liberaalien puheenjohtajalta kysyttiin mikä erotti CDU:n demareista suhteessa siitä kumman kanssa lähtisivät muodostamaan hallitusta ja hän vastasi ainoastaan kannabiksen laillistamisen. Kannabis tullaan laillistamaan Saksassa ja se oli selvästi yksi ratkaiseva tekijä siinä, että hallitusta johtaa demarit eikä CDU.

Kaikkiaan kannabiksen laillistamisella voi saada kannatusta, mutta meidän ei pitäisi perustaa politiikkaamme sille mikä on suosittua, vaan mikä on oikein. Ei ymäristökriisin torjuntakaan älyttömän suosittua ole, mutta pitäisikö meidän olla asiasta hiljaa sen takia? Kannabiksen kieltolaki aiheuttaa aktiivisesti yhteiskunnallista haittaa ja se täytyy kumota. Sen sijaan, että vastustetaan kannabiksen sääntelyä sillä perusteella, että ajatellaan sen menettävän meiltä kannatusta, niin voisiko mielummin pohtia jotain oikeita argumentteja miksi sääntely olisi huono asia? Tähän mennessä en ole itse kuullut yhtäkään hyvää argumenttia kieltolain puolesta.

6 Likes

Politiikan tekeminen kannatushakuisesti on opportunismia ja menee usein metsään. Tärkeintä on sallia aito dialogi, meillä vihreissähän tunnetusti ei ole ryhmäkuria. Eduskuntavaaleissa sitten nähdään, äänestävätkö vihreiden kannattajat kannabismyönteisiä, -kieltisiä vai “minulle kannabis ihan sama” ehdokkaita.

5 Likes

Usein toistetun hokeman mukaan vihreät eivät ole oikealla tai vasemmalla vaan edellä ja tämä pätee erityisesti päihdepolitiikkaan.

Edellä oleminen ei kuitenkaan ole helppoa, koska yhteiskunnan muutokset ovat niin hitaita. Itse olen osallistunut tähän keskusteluun vihreissä jo yli 20 vuoden ajan, ja vasta nyt ne ajatukset, joita esiteltiin vihreissä 2000-luvun alussa ovat valtavirtaa ja vihreät ovat lakanneet olemasta osa ongelmaa ja tulleet nyt osaksi ratkaisua, jolla tuhoisasta päihteiden kriminalisoinnista ollaan pääsemässä eroon. Olen tästä hyvin tyytyväinen.

Kannatta huomata, että puolueet ja henkilöt, jotka kannattavat nykyisenkaltaista huumepolitiikkaa ovat vastuussa myös tuon epäonnistuneen politiikan katastrofaalisista seurauksista, joita muualla maailmassa ovat mm Meksikon kaltaista lähes romahtaneiden valtioiden luisuminen rikollisten käsiin, tai Suomessa poliisin korruptoituminen tapaus ”vuoden poliisi” Jari Aarnio.

En kuitenkaan valitettavasti usko, että voimme vielä seuraavissakaan vaaleissa hyötyä tästä mutta 2027 eduskantavaalitentissä edustajamme voi kysyä muilta: miksi te vasta nyt tulette vihreiden linjoille?

6 Likes

Miten huumeista käytävällä poliittisella keskustelulla parannetaan ympäristön tilaa?

En hyväksy tällaista mustavalkoista ajattelua. Kyse ei ole ollenkaan vastakkain asettelusta, kyse ei ole ollenkaan edes päihteistä.

Kyse on siitä, mikä on Vihreän liiton olemassa olon syy.

Vihreän liiton tarkoituksesta vie voimavaroja kaikki sellaiset aiheet, mitkä eivät tähtää ekologisen kestävyyden parantamiseen, luontoympäristön tervehdyttämiseen ja sellaisen lainsäädännön työstämiseen, millä saadaan loppumaan saastuttaminen ja luonnonvarojen vastuuton hyödyntäminen.

Siitä on kyse.

Nyt ymmärrän, miksei vihreää verouudistusta ole saatu aikaan - eikä mitään muutakaan elävän ympäristön kohtelua parantavaa muutosta ole tapahtunut.

Olet oikeassa, että globaalin vihreän liikkeen ydintehtävä on ilmastokriisin torjunta ja luonnonsuojelu. Tästä perspektiivistä voidaan katsoa myös päihdepolitiikkaa ja näin teimme puoluekokousaloitteemme perusteluissa heti ensimmäisenä.

Kannabista tuotetaan Suomessa valtava määrä, koska sen vuosittaisia käyttäjiä on yli 300 000. Koloradossa tiedetään, että kannabis aiheuttaa todella suuret päästöt, koska niitä voidaan nyt valvoa. Laittomilla markkinoilla nämä päästöt ovat kuitenkin korkeampia, koska alaan ei sovelleta mitään sääntelyä.

Kaliforniassa laittomat viljelmät aiheuttivat ennen (kannabiksen kieltolain aikaan) merkittävän määrän ympäristötuhoa, kun erämaassa ja keskellä metsiä oli laittomia peltoja. En tiedä kuinka merkittävää tämä on Suomessa.

Kannabiksen kieltolaki epäonnistuu todella monella tavalla ja aiheuttaa paljon enemmän haittoja kuin kannabiksen käyttö samalla kun se myös lisää kannabiksen käytön aiheuttamia ongelmia. Ympäristön näkökulmasta kannabiksen kieltolaki on kuitenkin myös ongelmallinen.

Ymmärrän argumentin, että meidän pitäisi keskittyä ympäristäasioihin ja kaikki muu on toissijaista, mutta tämäkin on osittain ympäristökysymys. Lisäksi meidän tulee myös keskittyä sosiaaliseen oikeudemukaisuuteen. Se linkittyy myös ympäristökriisin torjuntaan. Ja lopuksi, lähes kaikki vihreät puolueet Euroopassa ja ympäri maailmaa kannattavat kannabiksen sääntelyä. Saksassa tätä ollaan nyt toimeenpanemassakin. Ei tässä siis ole mielestäni mitään ristiriitaa meidänkään kohdalla.

1 Like