Kannabiksen sääntely pitää aloittaa

Kannabis puhuttaa taas tänä keväänä, koska kirjoitamme poliittista tavoiteohjelmaa. Ajattelin, että olisi hyvä aika muistuttaa syistä miksi viime vuoden puoluekokous puolsi kannabiksen sääntelyä kannabiksen dekriminalisoinnin sijaan.

Kannabiksen kieltolain alla haitat lisääntyvät mm. koska:
:red_circle:Käytetty kannabis vahvistuu, mikä mm. lisää terveyshaittoja
:red_circle:Järjestäytynyt rikollisuus ansaitsee valtavan määrän rahaa
:red_circle:Ei suoriteta kannabiksen tuotannon tai myynnin valvontaa
:red_circle:Korruptio lisääntyy
:red_circle:Poliisi ja oikeuslaitos hukkaavat valtavasti resursseja
:red_circle:Kannabiksen käyttö jatkuu ja lisääntyy, etenkin nuorten keskuudessa

Dekriminalisaatio, eli käyttörangaistusten poistaminen vähentää haittoja mm. koska:
:yellow_circle:Rikosrekisterimerkinnät voivat aloittaa syrjäytymiskierteen
:yellow_circle:Kannabiksen käyttö on yleistä kaikissa väestöryhmissä, mutta kiinnijääneet ovat useimmin nuoria, vähemmistöjä, huonompiosaisia tai sairaita
:yellow_circle:Avun hakemisen ongelmakäyttöön kynnys madaltuu
:yellow_circle:Kytkökset järjestäytyneeseen rikollisuuteen vähenevät, jos myös kannabiksen kasvatus omaan käyttöön dekriminalisoidaan

Vihreät on kannattanut tätä lähestymistapaa kannabikseen jo vuodesta 2003. THL kannattaa tätä ratkaisua KAIKKIEN laittomien päihteiden kohdalla.

Dekriminalisaatiolla kun ei pääosin ehkäistä kannabiksen haittoja yhteiskunnalle, vaan sitä vaarallisempien laittomien päihteiden haittoja, kuten heroiinin. Näin tehtiin esim Portugalissa yli 20v sitten, kun KAIKKI laittomat päihteet dekriminalisoitiin, jotta saataisiin pääosin heroiiniaddikteille apua.

Sadat miljoonat ihmiset asuvat paikoissa, joissa kannabis on jo laillista ja säädeltyä.

Kannabiksen sääntelyn avulla mekin voimme:
:green_circle:Toimeenpanna ikärajat
:green_circle:Säännellä kannabiksen tuotantoa ja myyntiä
:green_circle:Viedä järjestäytyneeltä rikollisuudelta valtavat tulot
:green_circle:Luoda mahdollisesti kymmeniä tuhansia työpaikkoja
:green_circle:Säädellä kannabiksen pitoisuuksia ja näin vähentää terveyshaittoja
:green_circle:Vähentää kannabiksen tuotannon päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia
:green_circle:Vähentää systemaattista rasismia
:green_circle:Saada mahdollisesti yli miljardin euron vuosittaiset verotulot

Dekriminalisaatiolla ei saavuteta mitään näistä, vaikka sekin pitää toteuttaa.

Saksassa vihreät ajoivat hallitussuunnitelmaan ratkaisun, jossa kannabiksen dekriminalisaatio tapahtuu samalla kun aloitetaan kattavan sääntelyn valmistelu. Meidän tavoiteohjelmassamme pitäisi mielestäni olla sama kirjaus.

6 Likes

Mitenkäs tätä nyt on muotoiltu poliittisen ohjelman luonnokseen, vai onko?

Puoluekokouksen linjaus oli siis tämä:
"Puoluekokous kannattaa, että kannabiksen kieltolaki kumotaan ja kannabiksen käyttö, hallussapito, valmistus ja myynti sallitaan. Samalla kannabikselle toimeenpannaan kattava nykyisiin sallittuihin päihteisiin rinnastuva sääntely, mukaan lukien myynnin ja valmistuksen sääntely ja verollepano. Puoluekokous kannattaa myös, että kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät poistetaan.”

Poliittisen ohjelman luonnoksessa on esitetty kaksi muotoilua rivillä 592:

Nämä ovat mielestäni kummatkin huonoja. Ensimmäinen on erityisen huono, koska menisi viime vuonna puoluekokouksen hyväksymää linjaa vastaan ja palaisi puolueen vanhaan dekriminalisaatio/kotikasvatus -linjaan. On outoa, että tätä on edes esitetty. Olisi erittäin hölmöä lähteä tekemään linjoistamme konservatiivisempia ja, kuten näytin tässä yllä, dekriminalisaatio ei ole kestävä ratkaisu kannabiksen suhteen. Sääntely on.

Toinen vaikuttaa enneminkin kompromissilta vanhan ja uuden kannan välillä. Sääntelyn valmisteluun menee aikaa, mutta sen voi toteuttaa yhden eduskuntakauden aikana.

Tässä ei myöskään mainita mitään rekisterimerkintöjen poistosta tai kaikkien laittomien päihteiden dekriminalisaatiosta.

Aion laittaa tästä kommenttia.

1 Like

Hyvä, mikä olisi se kolmas parempi muotoilu?

Esim jotain tällästä:
● Sallitaan kannabiksen hallussapito, käyttö ja kasvattaminen omaan käyttöön, poistetaan lainsäädännöllä kannabiksen käytöstä aiheutuneet rekisterimerkinnät ja valmistellaan kannabiksen myynnin ja valmistuksen kattava sääntely.

Ja sitten uusi lisäys ennen tätä:
● Poistetaan laittomien päihteiden käyttörangaistukset.

1 Like

Ei kun muutosehdotusta sisään vain. Oletko tiedustellut @jannepeltola tai muilta poliittisen ohjelman työryhmän jäseniltä, millaisia pohdintoja noiden kahden nyt ehdolla olevan muotoilun taustalla oli?

Olen puhunut asiasta muutamankin työryhmän jäsenen kanssa. Ajatuksena siellä on ollut näköjään tuoda esille, että puoluekokouksessa voidaan tehdä päätös tästä. Valitettavasti sieltä ollaan kuitenkin käytännössä tehty esitys, että pakitetaan tässä asiassa ja tuodaan takaisin vanha konservatiivinen kanta. Mielestäni työryhmän olisi pitänyt nimittäin esittää puolueemme nykylinjaa tässä luonnoksessa eikä tätä vanhaa. Tämä ensimmäinen vaihtoehto on puolueen linjan vastainen ja toinen on kompromissi uuden ja vanhan linjan välillä.

Jos palaamme konservatiisivelle linjalle, niin menetämme liberaalienkin keskuudessa kannatusta, mikä olisi mielestäni erittäin huono veto. Kaupunkilaiset liberaalit, olivat keitä menetettiin vassareille kuntavaaleissa. Olisi järkevämpää sekä puoluedemokratialle kunnioittavampaa pysyä kannassamme, jonka puoluekokous on juuri hiljattain hyväksynyt.

Joo, tämä muotoilu oli puhtaasti kutsu alkaa muokata sitä.

Tämän asian jakavuus ei ole kadonnut minnekään: nyt eri ihmisten kanssa juteltuani olen kuullut paljon erilaisia mielipiteitä alkaen “älkää nyt sekoilko tämän kannabiksen markkinoille tuomisen kanssa kun pitäisi ensin dekriminalisoida kaikki huumeet” ja loppuen “tämän päättäminen toiseen kertaan puoluekokouksessa olisi minun jäsenyyteni loppu”-kommentteihin.

Pointtini tässä on, että epäilen josko edellisen puoluekokouksen päätöstä vahvistettaisiin nyt uudestaan - ja vaikka se vahvistettaisiin, se tapahtuisi pitkän ja repivän keskustelun jälkeen. Viime puoluekokouksen linjaukseen nojaaminen ei välttämättä ole rakentavin tapa käydä tätä keskustelua, vaan samat rautalangat pitää todennäköisesti vääntää uudestaan.

Kun loikkaa pitkälle yleisen mielipiteen edelle, pitää jaksaa sietää pitkiä ja vaivalloisia keskusteluita, joissa pääsee toistamaan samat argumentit uudestaan.

(Itse olen taipumassa kannalle, että ohjelmaan pitäisi kirjata kannabiksen dekriminalisointi kehystettynä ensimmäiseksi askeleeksi kohti muiden huumeiden dekriminalisointia. Se olisi päihdepoliittisesti koherenttia ja myös tutkimuksen tukema politiikkatoimi. Mutta onneksi en päätä tätä yksin!)

Olen itse vääntänyt näitä asioita rautalangasta vuosia.

Minua ei haittaa keskustelu, vaan se ettei sitä suostuta käymään. Olisi kiva, jos tästä voisi käydä keskustelua, mielelläni puhuisin koko työryhmällenne, koska tuo sinun ehdotus siitä, että ensiksi dekriminalisoitaisiin kannabis, sitten ehkä joskus kaikki muut ja sitten ehkä joskus voitaisiin alkaa sääntelemään kannabista on mielestäni erittäin huono idea.

Niin kuin selitin avauksessa, dekriminalisaatio ei ole ratkaisu joka on tarkoitettu kannabikselle, vaan vaarallisemmille addiktoiville päihteille, kuten heroiinille. Dekriminalisaatio pitäisi toteuttaa akuutisti muille laittomille päihteille kuin kannabikselle.

Kannabiksen dekriminalisointi ei myöskään ole “askel muiden päihteiden dekriminalisointiin”. Tämä ei edistä jälkimmäistä mitenkään eikä edes oikeastaan liity siihen.

Entä jos olisimme lopettaneet alkoholin kieltolain siihen, että alkoholia voisi laillisesti käyttää, mutta sen tuotanto ja myynti on laitonta? Tätä siis dekriminalisaatio on. Olisiko ollut hyvä systeemi? No ei tietenkään, eikä se myöskään olisi kannabiksen kohdalla.

Ihmisten uhkailu puolueesta eroamisella on aika lapsellista. Olemme yksi harvoista eurooppalaisista vihreistä puolueista, jossa tämä on edes jakava asia. Ihmiset jotka tällä yleensä uhkailevat eivät vain halua puhua asiasta, mikä on mielestäni puolueemme ydinarvojen vastaista. Eikö meidän pitänyt olla parhaan argumentin puolue, eikä “minä lähden pois jos ei tehdä niin kuin minä haluan ilman perusteluita” -puolue?

Ei meidän pelätä keskustelua vaikeista asioista tai ottaa kantaa niihin. Ei ympäristökriisin ratkaisu, feminismi, antirasismi, sukupuolivähemmistöjen oikeudet tai vaikka mitkä kysymykset ole helppoja monelle. Emme me tee asioita, koska ne ovat helppoja, vaan koska ne ovat tärkeitä. Voitko lukea aloitukseni vielä uudestaan ja sanoa etteikö tämä ole tärkeää?

Kannabiksen sääntelyä kannattaa 35% suomalaisista, eli kolme kertaa suurempi määrä kuin mitä vihreitä kannattaa. Meidän ydinkannattajien keskuudessa, nuorten, korkeasti koulutettujen, kaupunkilaisten keskuudessa tämä on erityisen kannatettua. Potentiaalia uudelle kannatukselle myös paljon. Tätä ei pidä vain pelätä vaikeana asiana, vaan nähdä myös mahdollisuutena tehdä uskottavaa, rohkeaa ja haittoja vähentävää politiikkaa.

1 Like

Siitä vain sitten kommentoimaan ja muuttamaan. :slight_smile:

En kuitenkaan lähtisi keskusteluun kutsumalla ihmisten kantoja lapsellisiksi. Maakunnissa on ollut ihan aitoja ongelmia sen kanssa, että ihmiset eroavat puolueesta - jotkut pelkästään kannabiskannan takia, toiset viimeisenä niittinä. Empaattinen keskustelu edellyttää, että tunnistaa mistä toinen osapuoli ponnistaa.

Minun henkilökohtainen ongelmani kannabiksen laillistamisen kanssa on yksinkertaisesti uusien päihteiden laillistaminen samalla kun jätämme tupakan tai alkoholin koskemattomiksi. Päihdepolitiikan kokonaistarkastelu pitäisi tehdä ennen uusien päihteiden laillistamista. (Sinällään olen avoin kannabikselle uutena päihteenä, mutta suomalainen päihdepolitiikka tarvitsee hyvän kokonaisravistelun ennen kuin sinne päästään.)

2 Likes

En kutsunut kenenkään kantaa lapselliseksi, vaan tuota kuvaamaasi käytöstä. Se, että ei suostu keskustelemaan ja alkaa uhkailemaan on mielestäni lapsellista käytöstä.

Kannabis ei ole uusi päihde. Se on Suomen ja maailman selvästi käytetyin laitom päihde. Yli 300 000 suomalaista käyttää sitä vuodessa. 25% suomalaisista on kokeillut sitä ainakin kerran. Yli 70% EU:n huumetakavarikoista on kannabiskasveja tai itse päihdettä.

Kokonaistarkastelua toki tarvitaan, mutta kannabiksen kieltolaki on selvästi päihdepolitiikkamme epäinnistuinein osa joka aiheuttaa aktiivisesti haittaa yhteiskunnalle.

Tupakan ja alkoholin lainsäädännöllinen tilanne on varsin hyvä, vaikka muutoksiakin toki tarvitaan. Tämä lähestymistapa, että asioita ei voi tehdä samaan aikaan on kuitenkin outo, ja jos pitäisi prioriosoida asioita, niin silloinkin kannattaa puuttua suurimpaan epäkohtaan ensin, mikä siis on kannabiksen kieltolaki.

1 Like

En sinänsä pidä vääränä, että esitetään kaksi vaihtoehtoa. Puoluekokouksen päätös syntyi yhden äänen enemmistöllä ja voi hyvin kääntyä toisin päin, vaikka en itse sitä toivokaan.

Kummassakin vaihtoehdossa on se vakava puute, että puhutaan vain kannabiksesta. Vihreiden linja on ainakin vuodesta 2014 alkaen ollut kaikkien huumeiden käytön rangaistavuuden poistaminen. Tästä täytyy pitää kiinni riippumatta siitä, mitä kannabiksen myynnin sääntelystä päätetään.

2 Likes

Kyllä! Se on harmi, että dekriminalisaatio nähdään ratkaisuna kannabiksen suhteen, kun se on oikeasti tarkoitettu ratkaisuksi niihin ongelmiin, joita vaarallisemmat ja addiktoivammat päihteet aiheuttavat.

THL on erittäin varovainen suosituksissaan, mitä tulee päihdepolitiikkaan, mutta hekin ovat esittäneet, että dekriminalisaatio tulisi koskea kaikkia laittomia päihteitä.

1 Like

Vähän aiheen vierestä:

itseäni ja monta muuta häiritse kannabiskeskustelussa kovasti se, että liian moni tuntuu aidosti tavoittelevan kannabiksen käytön helpottamista eikä haittojen vähentämistä. Tavoitteena on tehdä kannabiksen käytöstä sosiaalisesti hyväksyttävämpää ja helpompaa. Haittojen vähentäminen on sivuseikka tai myyntikortti.

Tähän ihmisten aitoon huoleen kannattaa vastata, kun aiheesta keskustelee. Jos hyväksyy haittojen vähentämisen keinot, joutuuko samalla hyväksymään jonkin amsterdamilaisen päihdekulttuurin?

Esim. itse olen kyllä valmis kannattamaan THL:n ja asiantuntijoiden suosittelemaa päihdepolitiikkaa, jos sillä tavoin vähennetään terveyshaittoja. Mutta en voi kannattaa sellaista politiikkaa, jonka tavoitteena on minkään päihteen käyttämisen lisääminen, sosiaalisesti enemmän hyväksyminen tai helpottaminen.

(Enkä viittaa tässä viestissäni nyt ollenkaan sinuun Coel, vaan muihin median kautta syntyneisiin mielikuviin päihdekeskustelun osallistujista).

3 Likes

Kiitos @Coel kun jaksat vääntää rautalankaa, itsellenikin tuo dekriminointi vs. laillistaminen on ollut epämääräistä ennen tätä. Olen ollut asennossa ’tavallaan ymmärrän’ mutta en osaisi itse selkeästi argumentoida.

@jannepeltola tavallaan ideaalikeskustelu olisi ymmärrystä syventävää. Eli ei niin, että tuuliviirinä menemme kannoissa edestakaisin, vaan siirryttäisiin laillistetaanko-vs-ei keskustelusta siihen, että miten/milloin/mihin kaikkeen tämä liittyy pohdintaan. Tämä antaisi väylän myös ’miksi’ -keskustelun käymiseen.

Toki puolueella pitää olla mahdollisuus myös pyörtää päätöksensä. Eli jos ymmärrystä syventävän keskustelun tuloksena näyttäisi siltä, että vastustus lisääntyisi niin sitten voisi pakittaa, mutta ei niin, että pakitetaan nyt uudessa saliäänestyksessä, koska edellisen kerran tulos oli väärä.

Tavoittelisin itsekin mielelläni samaa, mutta tässä ollaan nähdäkseni ongelmallisella dialogin alueella, jossa reaktioista päätellen ollaan astuttu Overtonin ikkunan ulkopuolelle.

Pro-puoli on ollut kiitettävän rauhallista ja asiallisesti faktaperustaisia argumentteja käyttävää. Siitä huolimatta projekti voi epäonnistua, jos itse asia on liian kaukana hyväksyttävältä alueelta. Siitä seuraa tunneperäinen vastareaktio, jota Coel arvioi lapselliseksi ja minä inhimilliseksi.

Ja ennen kuin Coel iskee väliin: tiedän että kannabiksen hyväksyttävyys on korkea, etenkin urbaanien nuorien keskuudessa. Valtakunnallinen puolue ei kuitenkaan voi lukea pelkästään erillisten demografioiden toiveita, vaan pitää ankkuroitua niin sopivasti edelle, että vastustajat voivat kohauttaa olkiaan ja todeta maailman muuttuvan.

Ja maailmahan muuttuu:

Lähde: THL, Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet

Nämä kulmakertoimet ovat sen verran rohkaisevia, että eiköhän tässä perille päästä. Se ei kuitenkaan poista ikäryhmien välistä valtavaa laillistamisasenteiden kuilua, jota peilaan väistämättä samojen ikäluokkien äänestysaktiivisuuden eroihin. Vanhemman väen suututtamisessa on paljon hävittävää.

Ja on aivan totta, että tämä voi olla kausaliteetiltaan monimutkaisempaa kuin kuvasin yllä: nuoret saattaisivat aktivoitua äänestämään, jos politiikassa pystyttäisiin käsittelemään heille tärkeitä asioita heille ymmärrettävistä perspektiiveistä. Tämän näyttäminen todeksi ja etenkin vaikutuksen suuruus suhteessa mahdolliseen kannatuskatoon on kuitenkin spekulatiivista ja voi päätyä - arvioijasta riippuen - eri johtopäätöksiin.

Tasapainoa, tasapainoa. Pelkkä paras argumentti ei riitä, vaan myös tunteet ja asenteet on otettava huomioon.

Ei tuo ohjelman pohja ole varmaan oikeassa kohtaa tasapainoa, mutta eipä reaktiosta päätellen ollut puoluekokouksen kantakaan. Aluevaaleissa [joissa oli paljon muitakin vaikuttavia tekijöitä] otettiin turpaan ja viime puoluekokouksen jäljiltä saatiin vissiin lähinnä viiteläisiä uusia jäseniä.

Toisaalta jäsenmäärät eivät ole todennäköisesti oleellisin mittari, eikä aluevaalien kannatus välttämättä kerro kaikkea ek-vaalien potentiaalista.

Eli sanon näin: jatkakaa hyvää työtä, kommentoikaa ohjelmaluonnosta ja käykää rakentavaa, ymmärrystä laajentavaa keskustelua. Me työryhmässä luemme kommentit ja arvioimme niiden pohjalta kokonaiskuvaa.

Työtä riittää varmasti vielä pitkään.

1 Like

Jos argumentit kannabiksen sääntelyä (tai sen kannattamista) vastaan eivät liity itse asiaan, vaan kuinka paljon sillä voi saada ääniä, niin ei kyllä mene hyvin. Pitäisiköhän meidän lopettaa puhuminen myös ilmastokriisistä, koska vanhat ihmiset jotka äänestää ei halua kuulla siitä mitään?

Tässä päästään tähän, että tehdäänkö vihreissä politiikkaa sen perusteella mikä on oikein, vai mikä on suosittua? Kannabiksen kieltolaki on epäonnistunut ja se pitää kumota. Dekriminalisaatio on huono idea tämän suhteen. Sääntely on ainoa kestävä järjestelmä ja tämä on myös vertattain suosittu asia nykyään.

4 Likes

Keskustan Kärnä on valiokunnan kanssa Kanadassa. Siellä on kannabis laillistettu ja verotulot kasvaneet. Kärnä on ihan fiiliksissä

2 Likes

Pitikö sekin päivä nähdä, että Kärnä puhuu asiaa?

1 Like

@Coel nyt uudessa poliittisen ohjelman luonnoksessa:

  1. Estetään kannabiksen sääntelyllä päihteiden käyttäjien ongelmien syventymistä

  2. sekä vähennetään rikollisuutta ja harmaata taloutta. Aloitetaan kannabiksen

  3. laillistamisen, markkinoiden sääntelyn ja verotuksen valmistelu Saksan kokemuksia

  4. hyödyntäen.

1 Like