[IS 20.4.2022] Hallituksen uusi strategia­luonnos nostaa esiin autoilun rajoittamisen ja ”liikkumis­vapauden tarpeen tarkastelun”

Henkilöiden seurantaan perustuva liikenteen verotus nostaa taas päästään, miksi?!?

Liikkumisvapaus ei ole rajoittamaton, vaan esim. autoiluun kohdistettavia rajoituksia voidaan perustella mm. muiden tieliikenteen käyttäjien liikkumisvapauden turvaamisen kannalta. Toimenpiteisiin saattaa liittyä henkilötietojen keräämistä.

Henkilötietoja ei todellakaan saa, pidä, eikä tarvitse kerätä tienkäyttömaksujen kohdentamiseksi.

Tietopolitiikkaryhmän kanssa tehtiin seuraavanlainen muutosehdotus Vihreiden poliittisen ohjelman joku aika sitten (en tiedä vielä, etenikö):

Mahdollistetaan paikallisten ruuhkamaksujen käyttö niitä haluaville kaupunkiseuduille sallimatta kuitenkaan ajoneuvojen keskitettyä sijaintiseurantaa.

Peruste: satellittiipohjainen (GPS) liikentenseuranta on toteutettava niin, että tiedot kerätään ajoneuvossa ja tienkäyttömaksujen kerääjälle luovutetaan vain maksun määrittämiseen tarvittavat koostetiedot.

Ruuhkamaksut ovat kaupunkikeskeinen (ja suomessa vain Helsinki-keskeinen, koska meillä ei juuri isoja kaupunkeja ole) ratkaisu joka ei minusta sovellu yleispäteväksi verotusratkaisuksi.

Polttomoottoriautojen aikakaudella polttoaineen kulutus on ollut kohtuuhyvä proxy tienkäytölle. Sähköautojen myötä näin ei enää ole. vaihtoehdoiksi jää joko auton painoon tai käyttötarkoitukseen perustuva vuotuinen maksu, tai paikannukseen perustuva seuranta. Jälkimmäinen olisi kohtuullisempi. Mutta hyvä pointti tosiaan että teknisesti tämä voitaisiin toteuttaa niin, että sijaintitieto ei siirry keskitetylle palvelulle, vaan pysyy ajoneuvossa. Lisäksi on aina oltava mahdollisuus kieltäytyä seurannasta kokonaan ja maksaa “liikkumisvero” könttäsummana.

Valvontaahan voi tehdä tosin myös vaikkapa liikennekameroilla, mikä olisi ehkä veronmaksajalle helpoin tapa: ei tarvita lisälaitetta, vero perustuu automaattisesti siihen missä päin suomea satut osumaan kameroihin. Mutta yksityisyydensuoja olisi hankalampi toteuttaa tai varmistaa.

1 Like

Tuo kieltäydy seurannasta ja maksa könttäsumma on kiinnostava lisäys. Siinä tosin voi olla jotain yhdenvertaisuuskysymyksiä tyyliin ”rahalla saa yksityisyyttä”.

Parempi niin kuin että et saa yksityisyyttä mitenkään.

Liikenteen verotuksessa on pakko erottaa toisistaan polttoaine ja liikkuminen. Polttoaineen verotuksen pitää kehittyä päästökauppapohjaiseksi. Muun verotuksen osalta isoin menoerä on tieverkoston ylläpito ja kehittäminen, ja se on reiluinta tehdä kulutuksen perusteella: se joka käyttää infraa eniten, myös maksaa siitä. Mutta tämä vaatii jonkinlaista teknistä seurantaa ja se ei mene läpi, jos yksityisyydensuojaa ei oteta huomioon. Ajatus siitä, että valtiovalta valvoisi ja arkistoisi jokaisen ajoneuvon sijainnin kahden metrin tarkkuudella on aika dystooppinen eikä sitä voi ohittaa olankohautuksella. Tekniset ratkaisut ovat tärkeitä, mutta kaikki laitteet voidaan hakkeroida ja on aina tietty ihmisryhmä, jolle kyse on periaatteesta: vaikka nyt elämme demokratiassa, valtiolle ei pidä antaa tällaista valtaa sillä emme tiedä huomisesta.

Tuossa lausuntokierroksella olevassa paperissa on muutenkin hämäriä juttuja. Esimerkiksi:

Liikenteen uusiutuvat polttoaineet

Liikenteen ja etenkin raskaan liikenteen, meriliikenteen ja lentoliikenteen päästöjen vähentäminen vaatii sähköistymisen ohella merkittävää määrää päästöttömiä nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita. Tällaisia ovat etenkin biometaani, kehittyneet biopolttoaineet sekä erilaiset muuta kuin biologista alkuperää olevat polttoaineet, erityisesti niin sanotut sähköpolttoaineet.

Siis mistä lähtien mitkään hiilivedyt ovat “päästöttömiä”? Metaani on metaania, vaikka siihen laittaisi “bio”-etuliitteen, ja se palaa hiilidioksidiksi siinä missä fossiilisetkin polttoaineet.

Ratkaisua, joka on jollain tapaa keskitetty “mutta tietoja ei käyteta” ajetaan lähes väkisin.

Yksinkertainen ja halpa täysin hajautettu ratkaisu, jossa kaikila on autossa laite johon vain laitetaan sirukortti jonka voi ostaa tai ladata R-kioskilla tai huoltoasemalla ei jostain syystä kelpaa. Kortti sisältäisi tiedot vyöhykkeistä ja ne voisivat muuttua vuosittain.

Mitä tapahtuisi jos ei osta sirua tai asenna laitetta? Eikö sitä pitäisi kuitenkin jotenkin valvoa?

Kokonaistarkastelussa jos se metaani kerätään sivuvirroista, niin se voi olla päästötöntä. Eli jos vaikka jätteenkäsittelyssä tai maataloudessa otetaan metaani talteen sen sijaan että se päästetään vain sellaisenaan ilmastoon, niin sen polttaminen voidaan nähdä kokonaistarkastelussa olevan päästötöntä. Toki tälläistä sivuvirtaa voi olla vaikka tuulisena kesäpäivänä ylijäämäsähkön käyttäminen vaikka vastaavien polttoaineiden muodostamiseen enemmän tai vähemmän synteettisesti. Luulen että viitattiin tälläisiin.

Valvonta olisi vain sitä, että tarkistetaan että laite on toiminnassa ja toimii oikein autoissa. Mitään muuta tietoa ei tarvitse. Jos tunnissa menee 1000 autoa ja 1000 autossa on toimiva laite, kaikki on OK. Keskitettyä tietokantaa ei tarvitse. Maksukortit voi olla anonyymejä ja ne voi ottaa mukaan kun vaihtaa autoa.

Poliisi valvoisi normaalin liikenteenvalvonnan yhteydessä. Ehkä etäluennalla automaattisesti pistokokeella. Katsastuksen yhteydessä tarkastetaan että sama määrä kilometrejä kuin mittarissa ja laite toimii.

Kuvitellaanpa lakkipäinen ladakuski seikkailemassa Kemistä Kokkolaan saatanallisessa ristipaineessa, kun kortista loppuu kilometrit? Joo, voi ostaa uuden kortin huoltsikalta, mutta mitä jos ei satu olemaan juuri sillä hetkellä varaa? Tai on kiire? Tai ei huomaa että laite piippaa? Tai jää kiinni valvontatolppaan ennen kuin ehtii ABC:lle? Siitä pamahtaisi sitten isompi lasku joka varmasti tuntuisi epäreilulta.

Sama tilanne voi sattua jos laite vaikkapa hajoaa tai tulee muu tekninen häiriö joka erehdyttää valvontakameran luulemaan että kortti ei ole voimassa. Tosin näitä voisi sattua myös ei-anonyymille valvontalaitteelle.

Prepaid-liikennevero on kyllä mielenkiintoinen idea. :slightly_smiling_face:

Itse asiassa kun funtsin niin katsastuksessa kilometrien tarkastus olisi ehkä joka tapauksessa hyvä olla olemassa, oli valvonta sitten anonyymiä tai ei. Ne joilla ei autossa laitetta olisi jostain syystä, laskutettaisiin kalleimman alueen taksan mukaan katsastuksessa havaittujen kilometrien perusteella. Muille matkamittarin lukema olisi tarkistus, jolla saataisiin tehokkaasti kiinni huijarit.

Suomessa autojen mittarilukemat tallennetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin järjestelmään jokaisen katsastuksen yhteydessä.

1 Like

Kappas vain. Tosin ainakin omat tietoni ovat väärin, joten systeemissä on hiukan parannettavaa.

Periaatteessa kilometripohjaiseen veroon siirtymiseen ei siis tarvittaisi teknistä seurantaa, vaan verottaja voisi kaivaa tiedot trafilta. Ainoastaan veron eriyttäminen alueellisesti edellyttäisi jonkinlaista paikkatietoa, ellei sitäkin tehtäisi kotipaikkakunnan mukaan. Mutta matkamittarin lukemaa pitäisi joka tapauksessa käyttää teknisen valvollan auditointiin ja varajärjestelmänä, joten siihen sijoitetut rahat eivät menisi hukkaan.