Irtikytkentä, kasvun rajat, innovaatiot, insentiivit, vaurauden jakautuminen…

Onko joku tehnyt jossain vihreän talouden debatin peruspositioiden ja argumenttien mäppäystä… eli mitä kaikkea ehdotetaan, millä eri ehdotuksia vastustetaan ja mitkä ovat selkeimmät peruspositiot ja niiden variantit?

Tuli vain mieleen tätä sinänsä mielenkiintoista Twitter-ketjua lukieassa, että vastaavat väännöt on varmaankin moneen kertaan väännetty.

Jos kysymys ei ole aito uteliaisuudesta syntyntynyt kysmys, vaan retorinen kysymys, josssa kysymyksenasettelulla yritetään vaimentaa vastausmahdollisuuksia, siihen ei kannata osallistua.

Ainakin omasta puolestani kysymys on aito. Pahoitteluni, jos sen muotoilu ennalta vaimentaa jotain.

Oma motiivini on saada itselleni (ja samalla muille kiinnostuneille) tietynlainen 101 keskustelun nykytilaan vähemmällä tuskastumisella kuin somea selaamalla.

Siis jonkinlainen top-10 lista näkemyksistä ja argumenteista ja peruskysymyksistä, jotka aina tulevat vastaan kun aletaan puhumaan talouden rakenteista suhteessa ympäristökriisiin ja planetaarisiin rajoihin.

Kysymyksen idea on hyvä, mutta kysymys pitäisi muotoilla avoimesti:

Ottaen huomioon maapallon rajoitetut resurssit, minkälaisia tapoja on rikastua köyhdyttämättä muita?

@Urban tulkitsenko oikein, että sinä viittaat nyt Twitter-ketjuun ja sen avauksen uudelleen formulointiin?

Minun kysymykseni on ’meta-kysymys’ siitä, että millaisia positioita ja argumentteja näissä keskusteluissa yleensä on esillä.

Tuo twitter-keskustelu oli vain yksi esimerkki-keskustelu, jossa muutamia näistä peruspositioista on läsnä.

Minun mahdollisesti huonosti muotoilema kysemykseni on siis:

Onko joku tehnyt jossain vihreän talouden debatin peruspositioiden ja argumenttien mäppäystä… eli mitä kaikkea ehdotetaan, millä eri ehdotuksia vastustetaan ja mitkä ovat selkeimmät peruspositiot ja niiden variantit?

Joo, viittasin Twitter ketjuun.

Se liittyy myös sinun kysymykseesi, siten että pitää tarkentaa “talouden debatti” millä tasolla? Twitter tasolla, yleinen keskustelu poliittisten toimijoiden tasolla, vai ekonomistitasolla?

Ehkä positio- ja debatti joka vaikuttaa äänestäjiin -taso?

Oma kontekstini on, että aloitan Vihreiden Talous- ja elinkeinopoliittisen ryhmän toisena pj:nä ja yritän lisätä ymmärrystäni siitä ratkaisuehdotusten ja argumenttien maastosta, missä liikutaan.

Eli varmaan liikun siis poliittisten toimijoiden tasolla, ei niinkään some tai vaaliuurnat. Ekonomistit yms. olisivat tässä kontekstissa informantteja ja lähteitä ehkä enemmän, kuin suoria keskusteluun osallistujia.

1 Like

Eikö Vhireiden aikaisempi elinkeinopoliittinen ohjelma (2010) ole hyvä alku keskustelulle? Mitä päivittää, lisätä ja hylätä.

En tiedä lukeeko sitä kukaan, koska linkki ei ole toiminut minulle aikohin.

1 Like

Onneksi akateemikot hamstraavat vanhoja ohjelmia:

https://www.fsd.tuni.fi/pohtiva/ohjelmalistat/VIHR/1016

Ja vihreiden ohjelma on varmaankin hyvä pohja vihreän talouspoliittisen ajattelun ymmärtämiselle, mutta sen lisäksi minua kiinnostaa mitä kaikkea muuta muut ajattelevat ja ehdottavat. Eli tavallaan se keskustelun virta tällä hetkellä, mihin uusi ohjelma positioituu.

1 Like

“Osta omaa metsää/suota ja suojele sitä!”

Eli yksityisomaisuuden rajat.

Helppo visioida suojelulla, kun ei oma jokapäiväinen leipä tule suojeltavasta jutusta.


“Taloutemme ja hyvinvointimme perustuu metsäteollisuuteen. Siitä emme voi luopua”

Taloudellinen hyvinvointi nyt vs. tulevien sukupolvien elinolot.

Muutoksen realistisuus.

“Kiinalaiset ei kuitenkaan tee mitään Turha meidän on uhrata hyvinvointiamme”

On vaikea luottaa muihin. Hyvä peruste epäillä muiden ajavan omaa lyhytnäköistä etuaan. Vapaamatkustajien pelko.


Nuo ovat naiiveja löytöjä yleisönosastoilta.
On niissä taustalla jotain, jota populistit käyttävät hyväksi.

2 Likes

Tämä on hyvä avaus vaikka hieman vaikeasti avautuva. Toivottavasti ymmärsin oikein. Myös linkkaamasi debatti on hyvin mielenkiintoinen ja olen itsekin sitä kovasti miettinyt (sanottakoon ohimennen että olen aikalailla Korhosen linjoilla asiaan liittyen).

Muutamia debatteja/positioita:

  • Ihmiset ovat pohjimmiltaan itsekkäitä ja ahneita eikä sitä voi muuttaa, se on luonnollista VS ihmiset ovat pohjimmiltaan yhteisöllisiä ja empaattisia.
    • Näkyy usein tuloero/eriarvoisuuskeskustelussa. Sen mukaan tarvitaan isoja kannustimia tai muuten ahneet ihmiset tyyliin lopettaisivat työnteon. Lisäksi molemmat vetoavat “luonnonmukaisuuteen” ja perustelevat sillä joko suuria tai pieniä tuloeroja positiosta riippuen.
  • Ihmiskunnan viime vuosisatoina mielettömästi kasvaneen hyvinvoinnin ja talouden kasvun perimmäinen lähde on ihmiset ahkeruus ja kekseliäisyys VS Sen perimmäinen lähde on ympäristön/luonnon tarjoaminen resurssien kestämätön ja lyhytnäköinen kuluttaminen, erityisesti fossiilisten polttoaineiden muodossa.
    • Vähän kinkkisempi ja jakolinjat vaikeampia. Pistää jakolinjoja esim. vihreissä näkemyksissä, uskooko että kestävä kehitys/vihreä talouskasvu riittää (korvataan fossiiliset uusiutuvilla, ja bileet voivat jatkua näin kärjistetysti) vai onko syväekologisempia näkemyksiä. Paljonko on edistysuskoa?
  • Periferia vs keskus.
    • Mistä hyvinvointi lopulta on peräisin. Keskustelu kärjistyy usein, elättääkö pääkaupunkiseudun koko muun Suomen, vaiko toisinpäin? On myös tietyssä mielessä aikaisemmissa kahdessa tapauksessa läsnä abstraktimpana.

Nämä tuli hihanravistuksella nyt mieleen, jos siis ymmärsin alkuperäisen kysymyksen edes oikein :slight_smile:

2 Likes

@JarkkoLauspalo todella hyviä hiharavistuksia, juuri tömän tason isoa kuvaa yritän itselleni rakentaa.

Tuohon ensimmäiseen ”ihmiskuva” -pointtiin liittyen oli Hesarissa hyvä artikkeli, josta keskustelua toisessa ketjussa:

1 Like