[HS Visio] Havahtuminen

Muutamia nostoja maksumuurin takaa hyvästä jutusta Ilkka Herlinistä. Kannattaa lukea kokonaan. Korostukset omia.

Se tuli silloin iholle ja sieluun asti.

Pari vuotta sitten keskustelu ilmastokriisistä tuntui menevän uudelle vaihteelle, hissiyhtiö Koneen hallituksen varapuheenjohtaja Jussi Herlin aloittaa.

Kyseessä oli ilmastokeskustelun momentum, mutta Herlinille havahtuminen oli myös henkilökohtainen.

Toki hän oli tiennyt asian tärkeyden. Mutta IPCC:n raportit olivat alkaneet näyttää yhä karummilta.

”Silloin alettiin puhua kunnolla siitä, kuinka kiireellinen asia meillä on edessämme, kuinka nopeasti asioita pitää saada aikaan ja kuinka vähän aikaa meillä on.”

Nykyinen meno kuulostaa kestämättömältä, hän kirjoitti saatteeksi joulukuussa 2019, kun jakoi twiitin siitä, kuinka suuri osa maailman bkt:sta käytetään fossiilisten polttoaineiden tukemiseen. Ja puoli vuotta sen jälkeen:

Vaikea keksiä mitään tärkeämpää ja kiireellisempää. #Ilmastokriisi

Syy haastatteluun on Tiina ja Antti Herlinin säätiö, jonka hallituksen muodostavat Jussi Herlin ja hänen perheenjäsenensä. Se tahtoo laittaa nyt paukkunsa globaalin ympäristökriisin torjuntaan.


Säätiö tahtoo tukea hankkeita, joilla on nopeita ja tehokkaita ilmastovaikutuksia, Jussi Herlin kertoo. Niiden on oltava globaalisti skaalautuvia ja hyvin kunnianhimoisia. Mittavia päästövähennyksiä on tultava jo strategiakauden aikana. Apurahakierrokset loppuvat, nyt säätiö etsii kumppaninsa itse.

Kohteita, joihin perhesäätiö tahtoo erityisesti panostaa, on viisi.

Yksi tärkeimmistä, nopeasti tuloksia aikaan saavista kohteista on fossiilisista energialähteistä luopuminen lämmöntuotannossa.

Toinen tärkeä alue on hiilineutraali teräksentuotanto. Terästeollisuus on hiilivoimaloiden jälkeen globaalisti suurin hiilen käyttäjä. Joidenkin arvioiden mukaan noin seitsemän prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä tulee terästeollisuudesta. Se on paljon maailman lentoliikenteen päästöjä enemmän.

Kolmas asia, johon säätiö aikoo laittaa paukkunsa, on rannikko- ja metsäalueiden suojelu. Sillä olisi merkittävät skaalautumisen mahdollisuudet hiilen sitomisen edistämisessä, säätiö uskoo.

Neljäs tärkeä muutoksen kohde on ruoka. Jos maanviljelyksen menetelmiä ja ohjausta muutettaisiin, sillä olisi säätiön mukaan merkittävät hiilen sitomisen mahdollisuudet.

Viides asia on hiilen talteenotto ilmakehästä sekä sen sitominen esimerkiksi betoniin, vaikka päästöjen leikkaus onkin tavoitteissa ensisijaista.

4 Likes

Tuossa olisi aika hyvä lista tehtävistä asioista maamme hallitukselle.

4 Likes