[HS 6.5.2022] Yksi puolue suojelee lautamiesjärjestelmää

Tuoreessa Vihreiden poliittisessa ohjelmassa lukee: ” Uudistetaan lautamiesjärjestelmää parantamaan kansalaisten oikeusturvaa”.

Ohjelmatyöryhmässä puhuttiin myös vaihtoehtoisesta kirjauksesta, että lautamiesjärjestelmä lopetettaisiin kokonaan, mutta päädyttiin tähän lievempään. Lautamiesten ei tulisi ainakaan olla poliittisesti nimettyjä.

Hesari kirjoitti asiasta laajan artikkelin: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008810770.html

Keskusta pitää lautamiehistä, muut eivät niinkään.

1 Like

Mielipiteiden ja ehdotusten sijasta, minua kiinnostaisi ensin määritellä periaatteet ja kriteerit joiden perusteella lautamiesjärjestelmää pitäisi uudistaa tai siitä luopua.


Lähes kaikissa länsimaisissa demokratioissa on valamies (jury) tai lautamies (lay judge) järjestelmä. Lautamies tai valamiesjärjestelmän takana on periaate jonka mukaan kansalaisten pitäisi olla vertaistensa tuomitsemia.

Japani ja Etelä Korea joissa tätä periaatetta ei toteutettu aikaisemmin ovat ottaneet maallikkotuomari tai valamiesjärjestelmän käyttöön lakiuudistuksen yhteydessä kymmenen vuotta sitten. Suomen kanssa eniten samankaltaisuutta toteutuksessa löytynee Ruotsista ja Saksasta. Ruotsissa lautamiehiä on myös hovioikeudessa.

Suomi on ollut hyvin homogeeninen maa etnisesti, kulttuurisesti ja arvoiltaan. Oikeuslaitokseen ja poliisiin luotetaan, koska he ovat saman näköisiä ja omaavat samat arvot. Ehkä sen takia meillä ei ole syntynyt tarvetta ajatella oikeutta laillisten perusperiaatteiden kautta, vaan käytännölliset asiat kuten tehokkuus ja kustannukset määräävät. Vihreitä tai vasemmistolaisia arvoja tunnustava luottaa edelleen oikeuslaitokseen vaikka se olisi kokoomuksen kannattajien käsissä ja poliisin vaikka se on kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajien miehittämä. Jos Suomi muuttuu heterogeenisemmaksi arvoiltaan ja kulttuuriltaan, tähän voi tulla muutos. Jos legitimiteetti murenee, ollaan pulassa.

1 Like

Vihreiden ehdotus sisältää kriteerin ”oikeusturvan parantamiseksi”. Ja keskeinen periaate tuli omassa avauksessani sekä Hesarin jutussa, eli oikeuslaitoksen poliittinen sitoutumattomuus -
ei ole perusteltua että lautamiehet nimetään kunnissa vaalituloksen perusteella.

2 Likes

Lautamiesten rekrytointiprosessin ja nimeämisen siirto tuomioistuinvirastolle ja käräjäoikeuksille tapetilla jo pitkän aikaa. Taita olla absoluuttinen minimi jos lähdetään uudistamaan.

Oikeusministeriön selvityksissä ja kerätyissä lausunnoissa on tullut vuosien aikana paljon muutakin. Esim. valamiehistön (jury) ottamista käyttöön joissain tapauksissa. Lautamiesten alaikärajan muuttamista 25 vuodesta 18 vuoteen.