Hiilellä tuotettu sähköenergia 2000-2024

hiili

IEA Coal 2021 - Analysis and forecast to 2024

Hillellä tuotetun sähköenergian määrän oleetetaan vain kasvavan seuraavat kaksi vuotta.

  • 2020 hiilen kysynnän romahdus pienempi kuin odotettiin.

  • Hiilen hinntaennätys 2021

  • Hiilellä tuotettu energiantuotanto saavuttaa kaikkien aikojen ennätyksen 2021.

  • Hiilen kysynnän ennustetaan lyövän uusia ennätyksiä seuraavat kaksi vuotta.

  • Vuonna 2022 odotetaan hiilentuotannon ennätystä ja tuotannon oletetaan pysyvän tuolla tasolla 2024.

  • “Net Zero” lupausten määrä kasvaa, mutta vähenevien päästöjen aika siirtyy myös myöhemmäksi. Kiina ja Intia dominoivat. Kiina dominoi ja kuluttaa yli puolet. Intia toisena.

Hiilen kulutuksen ja tuotannon ei uskota olevan “Net Zero 2050” polulla vuoteen 2024 mennessä.

Muistutuksena: Globaalin emissiokäyrän pitäisi näyttää tältä: https://folk.universitetetioslo.no/roberan/t/i/negsanim.gif

1 Like