Euroopan tilintarkastustuomioistuin 2022: Suhteessa bruttokansantuotteeseen Suomen fossiilisten ja uusiutuvien energiamuotojen tuen erotus on EU:n suurin

Energiaverotus,
hiilen hinnoittelu ja
energiatuet

Kaikkiaan 15 jäsenvaltiota tukee fossiilisia polttoaineita enemmän kuin
uusiutuvaa energiaa. Suomi on tässä joukossa #1. Tukien erotus on EU:n huonoin. Suomessa energiatuet menevät pääosin fossiilisille polttoaineille.

1 Like

Tämä on todella imbesilliä!

Valtion kaksinaamaisuus on maalle suuri häpeä.