Euroopan digitaalisten oikeuksien julistus

Komissio ehdottaa julistusta kaikkia koskevista digitaalisista oikeuksista ja periaatteista (tänään julkaistu)

Komissio ehdottaa tänään Euroopan parlamentille ja neuvostolle sitoutumista EU:n digitalisaatiota ohjaavia oikeuksia ja periaatteita koskevaan julistukseen.

Julistuksen luonnoksessa käsitellään digitalisaation keskeisiä oikeuksia ja periaatteita. Näitä ovat ihmisten ja heidän oikeuksiensa asettaminen keskiöön, solidaarisuuden ja osallisuuden tukeminen, valinnanvapauden varmistaminen verkossa, digitaaliseen julkiseen tilaan osallistumisen edistäminen, yksilöiden turvallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä digitaalisen tulevaisuuden kestävyyden edistäminen.

Näiden oikeuksien ja periaatteiden olisi tuettava EU:n väestöä heidän arjessaan: kohtuuhintaiset ja nopeat digiyhteydet kaikkialla ja kaikille, hyvin varustellut luokkahuoneet ja digitaitoiset opettajat, julkisten palvelujen saumaton saatavuus, lapsille turvallinen digiympäristö, yhteyden katkaiseminen työajan jälkeen, helposti ymmärrettävän tiedon saaminen digituotteiden ympäristövaikutuksista sekä mahdollisuus hallita sitä, mihin omia henkilötietoja käytetään ja kenen kanssa ne jaetaan.

Ping @mirjak

1 Like

Koomista, että yrittäessäni mennä lukemaan julistusta, sivusto antaa virheen:

… mutta ainakin virheilmoitus on kahdellakymmenelläneljällä eri kielellä. :smile:

3 Likes

Juu minullakin bugasi eilen, mutta nyt täyttää toimivan. Suora linkki itse julistukseen englanniksi.