En ymmärrä kovempia rangaistuksia seksuaalirikoksista

En ymmärrä kovempia rangaistuksia seksuaalirikoksista. Mihin niillä pyritään? On ollut kummallista katsoa, kuinka vasemmistopuolueistakin on tullut laaja hyväksyntä ajatukselle, että kovemmilla rangaistuksilla pystyttäisiin hoitamaan todellisia ongelmia.

Jos kovemmat rangaistukset toimivat seksuaalirikoksissa, niin miksi eivät sitten muissakin rikoksissa?

Tämän kaltaiset tapaukset herättävät kysymyksen, pitäisikö jotkut ihmiset laittaa pysyvästi telkien taa ja heittää avain jorpakkoon:

Rangaistusteoriat

  1. sovitusteoria - tekijältä evätään epäoikeudenmukainen luoma etu.
  2. yleispreventio - ohjaava ja pelottava vaikutus muihin kuin tekijäään.
  3. erityispreventio - vaikutus rikoksen tekijän toimintaan tulevaisuudessa ja estetään rikoksen tekeminen rangaistuksen aikana.
  4. kommunikatiivnen - kommunoikoidaan arvoja tekijälle. Rangaistuksella on ilmaisullisen tehtävä yhteisössä ja rikollinenkin on yhteisön jäsen.

Rangaistuksilla on siiis muitakin syitä kuin rikoksen uusiminen (erityispreventiivinen rangaistusteoria).

Voi ajatella että rangaistuksen yleispreventio ja kommunikatiivinen vaikutus on tärkeä raiskausrikoksissa. Maahanmuuttajien korkeaa osuutta seksuaalirikosten tekijöinä selittää se, että suomalaista normistoa ei tunneta tai ole sisäistetty.

Ei ole myöskään täysin totta, että tuomioiden pituus ei estä rikoksia.

Erityyppisissä rikoksissa tuomioiden preventiivinen vaikutus on erilainen. Kovat tuomiot ehkäisee harkintaa vaativia rikoksia. Suomessa talousrikoksista saa kovimmat tuomiot suhteessa rikoksen moitittavuuteen, koska pikät tuomiot vähentää näitä rikoksia. Talousrikokset on usein suunnitelmallisia ja niitä tehdään laskelmoisvasti miettien kannattaako rikos tehdä. Tuomio ei ole oikeudenmukainen verrattuna muihin rangaistuksiin, mutta se on tehokas ja hyödyllinen.

2 Likes