DDH ja digitoimisto ja EU digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet (digitaalinen kompassi)

Syyskuussa nimettiin uusi ”digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen” ministeriryhmä.

Tällä viikolla ministeriryhmälle nimettiin sihteeristö ja perustettiin LVM, VM ja TEM yhteinen ”digitoimisto”.

Digitoimiston asettamiskirje kannattaa myös lukea.

Suuskuussa EU komissio antoi uuden lakialoitteen ”polku digitaaliselle vuosikymmenelle”. Tämä ns. digitaalinen kompassi asettaa jäsenmaille sitovat tavoitteet digitalisaation edistämiseksi, sekä yhteisen seurantamekanismin (vuosittain päivitettävät jäsenmaiden omat digitalisaation tiekartat).

Ensimmäisen Suomen digitiekartan tekemistä tullee ohjaamasn DDH ja digitoimisto. Tämän tiekartan tekeminen pitäisi saada avoimeksi ja osallistavaksi. Koska se tehdään vuoden 2022 aikana, niin sen kontekstissa voisi synnyttää sitoutumisen suurimpiin 2023 hallitusohjelmatavoitteisiin digin osalta.

Tässä olisi tekemisen paikka Vihreiden tietopoliittisen ohjelman tavoitteiden edistämiseen. Mitä tuumaatte?