Avoimuusrekisteri ja Veikkauksen lobbaus

Luin Hesarin artikkelin Veikkauksen lobbauksesta, missä Attea oli haastateltu

Siitä aloin pohtimaan, että kuuluuko Veikkauksen ja vastaavien toiminta tulevan avoimuusrekisterin piiriin.

Täällä 6.4.2021 muistio avoimuusrekisterin pykälien luonnoksista:

Jos oikein tulkitsin, niin Veikkaus ei ehkä kuuluisi skouppiin, koska laki koskisi vain päätoimista lobbausta?

Pykälä 3. soveltamisalan rajoitukset, eli avoimuusrekisterivelvoite EI koskisi:

yksityiseen elinkeinonharjoittajaan, jonka elinkeinotoimintaan ei liity päätoimista 2 §:ssä mainittua vaikuttamistoimintaa taikka vaikuttamistoiminnan ammattimaista neuvontaa;

Tässä termi ‘päätoiminen’ on mielestäni liian tulkinnanvarainen ja tulisi tarkentaa tai korvata jollain muulla. Nyt on helppo sanoa, että Veikkaus ei tee päätoimista lobbausta, koska yrityksen pääasiallinen toiminta on muuta. Kuitenkin Veikkaus tekee ammatimaista systemaattista ja toistuvaa lobbausta.

Ehdottaisin että harkittaisiin termin ‘päätoimista’ korvaamista esimerkiksi sanaparilla ‘ammattimaisesti organisoitua’.

2 Likes

Sain Mari Holopaiselta kattavan vastauksen huoleeni:

———

Hei Antti,

Kiitos viestistä! Selvitin asiaa, mutta mielestäni ehdotettavaan malliin ei sisälly tämäntyyppistä ongelmaa. Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä toiminimellä toimivia yksityisyrittäjiä. Lähtökohtana on, että kaikki toimijat, jotka harjoittavat lobbaukseksi luokiteltua toimintaa, ovat sääntelyn piirissä.

Lakia ei kuitenkaan sovellettaisi:

  1. järjestäytymättömään kansalaistoimintaan;

  2. yksityiseen elinkeinonharjoittajaan (toiminimellä toimivat yrittäjät), jonka elinkeinotoimintaan ei liity päätoimista 2 §:ssä mainittua vaikuttamistoimintaa taikka vaikuttamistoiminnan ammattimaista neuvontaa;

  3. tavanomaiseen asiointiin viranomaisissa;

  4. tuomioistuimiin tai valtioneuvoston oikeuskanslerin toimintaan;

  5. viranomaisen asettamiin työryhmiin osallistumiseen ja virallisiin kuulemisiin, joihin osallistuminen dokumentoidaan, kuten valiokuntakuulemiset ja lausuntokierrokset;

  6. satunnaiseen vaikuttamistoimintaan, jos toimintaan ei liity merkittävää taloudellista tai yhteiskunnallista intressiä ja sitä ei tehdä korvauksesta tai kolmannen osapuolen puolesta;

  7. viranomaisiin, yksityisiin julkisoikeudellisiin laitoksiin, Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan ja sen yhteydessä olevaan Ihmisoikeuskeskukseen, Valtiontalouden tarkastusvirastoon, Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitokseen (Ulkopoliittinen instituutti), valtion liikelaitoksiin sekä lakisääteisiä tehtäviä hoitaviin muihin julkisyhteisöihin tai toimijoihin niiden tehtävien hoidon osalta;

  8. valtion omistajaohjaukseen kuuluvaan yhteydenpitoon;

  9. vieraaseen valtioon, Euroopan unioniin tai kansainväliseen hallitustenväliseen järjestöön, jos vaikuttamistoimintaan ei liity ammattimaista konsultointia;

  10. puoluetoimintaan, vaaleissa ehdokkaana olevien tukiyhdistyksiin tai valitsijayhdistyksiin. Lakia sovelletaan kuitenkin eduskunnan ryhmäkanslioihin.

Kaikki avoimuusrekisterin valmisteluun liittyvät asiakirjat ovat julkisesti saatavilla täällä: https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM033:00/2019