Asevelvollisuus Ukrainan sodan jälkeen Nato-Suomessa

Kun Ukrainan sota on päättynyt Venäjän tappioon ja Suomi liittynyt Pohjois-Atlantin puolustusliittoon lienee aika aloittaa keskustelu myös asevelvollisuuden tulevaisuudesta Suomessa. FP:ssä oli tästä tänään hyvä juttu: Russians Dodge Conscription. Finns Praise It.

Kaiken ytimessä on maanpuolustustahto ja kaikkia* koskettava yhtäläinen asevelvollisuus joka nähdään kunnia-asiana ja sosiaalisena velvollisuutena suorittaa. Mutta miten palveluksesta saisi tasa-arvoisemman? Tästä on puhuttu jo pidempäänkin, itse en ole täysin vakuuttunut täyden valinnanvapauden realistisuudesta. Rahalla tämäkin toki ratkeaisi mutta kasvavia kulueriä on niin paljon että tämäkin vaihtoehto epäilyttää. Ehkä jo aiemmin väläytelty opintopisteiden/tutkintojen osien ansaitseminen palveluksesta olisi yksi vaihtoehto`?

1 Like

Ennen sotaa ajattelin, että NATO-jäsenyyden myötä voitaisiin asteittain luopua yleisestä asevelvollisuudesta, koska NATO osittain korvaa sitä turvallisuusvajetta joka siitä välttämättä seuraa.

Nyt en ajattele enää näin.

Mutta yleisellä tasolla: asevelvollisuutta voisi hiljalleen muokata valinnaisemmaksi lyhentämällä siviilipalveluksen kestoa, ja toisaalta nostamalla päivärahoja (tai muilla porkkanoilla, joista mainittu opintopisteet). Näiden toimenpiteiden ei tarvitse olla on/off vaan näitä nuppeja säätämällä voidaan asettaa asevelvollisten lukumäärä jollekin halutulle tasolla. Tällä hetkellä taitaa noin 2/3 ikäluokan miehistä käydä armeijan, eli siis kolmannes koko ikäluokasta. Mitä jos se olisi sukupuolineutraali, ja tavoitteena olisi vaikkapa 25% koko ikäluokasta? Heikkenisikö puolustuskyky merkittävästi? Tämä nyt vaan heittona, todellisuudessa tietysti tavoitteen pitäisi pohjautua sotilaalliseen arvioon, kunka paljon porukkaa ylipäätään tarvitaan, eikä johonkin random prosenttiosuuteen.

Siviilipalvelusajan (joka tällä hetkellä on lähinnä kurinpidollinen toimenpide) lyhentäminen itse asiassa säästäisi rahaa, ja lisäisi välillisesti myös verotuloja. Mutta oikeastaan haluaisin, että sivarista poistettaisiin se työjakso kokonaan ja pidennettäisiin koulutusjaksoa, mikä tietysti maksaisi jonkin verran. Koulutusjakson sisältöä voisi kehittää ainakin osin etä- tai omalla paikkakunnalla suoritettaviksi kursseiksi, joilla harjoiteltaisiin ensiapua tai muita kriiseissä tarvittavia kansalaistaitoja.

3 Likes

En ole kovin yksityiskohtaisesti analysoinut mitä tämä käytännössä tarkoittaisi, mutta tahtoisin nähdä asevelvollisuuden tulevaisuudessa näin:

  • Sukupuolineutraali asevelvollisuus
  • Jokainen suorittaa lyhyen kriiseissä selviytymiseen keskittyvän jakson
  • Tarpeen mukaan määritelty prosentti kansasta suorittaa aseellisen palveluksen

Tuo kaikille pakollinen kriisiselviytymisjakso tähtäisi yhteiskunnan resilienssin parantamiseen. Eli perustietoa siitä mitä tehdä, kun pistorasiasta ei tule sähköä ja kaupasta ei saa ruokaa, tai mitä sotatila tarkoittaa. Tai kuinka toimin, kun kohtaan onnettomuuspaikan. Tavoitteena olisi auttaa ihmisiä olemaan positiivisia ja aktiivisia toimijoita myös erikoistilanteissa.

Aseellisen palveluksen osalta toivoisin, että voitaisiin keskittyä enemmän laatuun. Palvelukseen valikoitaisiin kansalaisia motivaation ja kykyjen perusteella, ja jos vapaaehtoisia ei riittäisi, nykyiseen tapaan pakolla. Tähän liittyisi toki myös jo yllä mainitut kannustimet.

Nykyaikainen sotiminen vaatii kykyä proaktiiviseen toimintaan (ja tiimityöhön), kohtuullisen fyysisen kunnon, ja parhaimmillaan melko monimutkaistenkin järjestelmien ja konseptien ymmärrystä. Olennaiseen keskittymällä näiden asioiden opettelu voi olla myös mielekästä ja yksilöllekin hyödyllistä (tiimityö- ja kommunikaatiotaidot nyt ehkä etunenässä).

Palvelus saisi myös olla selkeämmin alku, ei kerran tapahtuva kokemus, jonka voi sitten unohtaa. Riippuen toki sijoituksesta ja tehtävästä. Eli ensimmäinen koulutusjakso voisi mielellään olla lyhyempi, mutta osaamista päivitettäisiin säännöllisemmin.

Mikäli NATO:n päästään, se voisi osaltaan mahdollistaa resurssien kohdentamisen hieman pienempään, mutta laadukkaammin koulutettuun joukkoon.

1 Like