Analytiikkaa ehdokkaiden ja tukijoiden tueksi

Vihreiden kannatuspotentiaali on todella hyvä (esim Ajatuspaja Visio 2020), mutta ei tämä ei ole näkynyt viimeisissä kampanjoissa. Jotta potentiaali realisoituisi vaalivoitoksi, rakentuu se ruohonjuuritasolta ja usein pienistä voitoista vaalipiireittäin.

Haluaisinkin käynnistää tulevia vaaleja (ei vain ensi eduskuntavaaleja 2023) silmällä pitäen keskustelua ehdokkaiden, heidän tukijoiden sekä puolueen kampanjatyön tueksi: mitä erilaisia tietolähteitä ja analytiikkaa (eng. data-driven political campaign analytics) on saatavilla ja tehty aikaisemmin?

Eli

 1. Mitä kirjallisuutta tai hyviä lukuvinkkejä on tiedossa aiheeseen liittyen?

 2. Mitä erilaisia aineistoja ja tietolähteitä on saatavilla:

 • aikaisemmat vaalitulokset vaalipiireittäin ja äänestysalueittain (Ylen vaalien tulospalvelu)

 • eri asenne- ja arvotutkimukset (Esim. Eva)

 • barometrit ja vaalitutkimukset (esim. EKvaalit2019 ja aineisto)

 • puoluegallupit

 • someanalytiikka

 • mitä muuta?

 1. Miten tietoa äänestäjäkunnasta on hyödynnetty eri vaaleissa (kunta-, maakunta-, eduskunta- ja presidentinvaaleissa)
 • hyvät ja huonot käytännöt kampanjoissa

 • miten voisi hyödyntää (uudet ideat)

Tarkoituksena on siis koota aktiiveille yhteistä tietopohjaa ja erilaisia aineistoja toiminnan tueksi sekä kehittää yhdessä menetelmiä tiedon systemaattiseen hyödyntämiseen.

Tällaisia käyttökohteita voisi olla esim. äänestäjäkunnan parempi tunteminen (vaalipiirin demografia, arvot ja asenteet), äänestäjien huomiointi aloitteiden muodostamisessa ja viestinnän kehittämisessä sekä niukkojen resussien hyödyntämisessä tehokkaasti kampanjoissa.

Tämä ketju voi toimia ideointikanavana, lukupiirinä tai erilaisten kokeilujen esittelyyn ja jatkoideointiin. Edetessä olisi mahdollista työstää näitä teemoja eri ketjuissa teemoittain tai keskittyä vaalipiireittäin.

2 Likes

Täysi tuki tälle ajatukselle. Olen tuoreeltaan miettinyt Ajatuspaja Vision vaaliennusteiden tietopohjan laajentamista yhdeksi mahdolliseksi pääprojektiksi vuodelle 2023.

Omat esimerkiksi Iltalehden Vaalitietäjät-sarjassa esitetyt näkemykseni on perustuneet aika nopeaan yhdistelmägalluppiin ja erilaiseen villiin spekulaatioon: IL-vaalitietäjät: Kokoomukselta odotetaan vain ykkössijaa, keskusta ”vaalien voittaja monella mittarilla”

2 Likes

Tämä vain sivuaa alkuperäistä aihetta, mutta ihan piruuttaan on pakko todeta, että Korpelaisen arvio vihreiden noususta demarien “ison edistyspuolueen” rooliin on antanut odottaa itseään. Itse ajattelen, että tässä eniten vaikuttaa se, että puolueilla on paljon yhteisiä äänestäjiä, mutta demarien puoluekoneisto ja suosittu pääministeri on saanut parina viime vuonna mukavasti kannatuksessa tehot irti, vihreiden kustannuksella.

2 Likes

Kiinnostava ajatus ja itsekin olen paljon pohtinut, että meillä olisi tällaisessa vaalien ammattimaisessa tekemisessä paljon opittavaa - etenkin, kun korostamme olevamme tietopuolue. Mm. Kokoomus tekee tätä analytiikkaa todella hyvin ja isolla budjetilla.

Toinen kysymys on tietysti se, että millä resursseilla Vihreä puolue voi tätä tehdä. Tärkeää olisikin ehkä kouluttaa vapaaehtoisia ja erityisesti ehdokkaita tekemään analyysiä omasta vaalipiiristään. Yhdistämällä julkisista lähteistä mm. väestörekisterin ikä- ja sukupuolidataa, edellisten vaalien tuloksia, kuntien historiikkia ja elinkeinorakenteita sekä karttatietoja on jo mahdollista saada aika tarkkojakin käsityksiä vaalipiirin rakenteesta. Varsinkin, kun edellisten vaalien tulokset ovat saatavilla äänestysalueittain eli käytännössä naapuruston perusteella. Tämä on jo suurempi tarkkuus, kuin mitä esim. Facebookissa on mahdollista kohdentaa työkalujen avulla.

3 Likes

Kuntavaalien alla vihreät teetti ison kohderyhmätutkimuksen, jonka tuloksia esiteltiin ehdokkaille koulutuksissa - mutta ei sitten suostuttu jakamaan paikallisyhdistyksiin tietovuotoriskin takia. (minkä ymmärrän, onhan tulokset isolla rahalla ostettu). Edelleen silti haaveilen, että nämä tulokset voitaisiin jakaa edes tulevien eduskuntavaalien ehdokkaiden ja tukiryhmien käyttöön - ovathan ne kuitenkin vasta 2 vuotta vanhoina edelleen varmasti monelta osin päteviä.

3 Likes